Home | Resurse juridice | Modele de contracte

Modele de contracte

Contract individual de administrare aplicabil in reteaua sanitara

Contract individual de administrare*) (variantă: în reţeaua sanitară)   Încheiat astăzi ......................... la .............................................   I. PĂRŢILE CONTRACTANTE   1.1. Direcţia de Sănătate Publică/Ministerul .............................................................. cu sediul în ....................................... (localitatea), str. ................................ nr. ... Full story

Contract Individual de Munca [CIM] - Model, Definitie

Potrivit art. 10 din Codul muncii: "contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat se obligă să presteze munca ... Full story

Contract de asigurare a incarcaturilor transportate [Model]

In general, prin contractul de asigurare înţelegem acel contract prin care asiguratul se obligă să plătească asiguratorului o sumă determinată numită primă, iar acesta din ... Full story

Contract de sponsorizare (Model, Definitie)

Contractul de sponsorizare este acea convenţie prin care o parte, numită sponsor, se obligă faţă de o altă parte, numită beneficiarul sposorizării, să îi pună ... Full story

total: 4 | displaying: 1 - 4

Log in