Infractiuni

By
Font size: Decrease font Enlarge font

JudecÄtoria OLTENIŢA, Sentinta penala Nr. 73 din 30 martie 2010

REŢINEREA DE CIRCUMSTANŢE ATENUANTE ÎN FAVOAREA INCULPAŢILOR; LIPSA ANTECEDENTELOR PENALE, VÂRSTA INCULPAŢILOR, PREJUDICIUL REDUS CAUZAT PÄ‚RŢII VÄ‚TÄ‚MATE.
CONSECINŢE:

SentinĹŁa penalÄ nr.73/30.03.2010 – dosar nr.4230/269/2009

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângÄ JudecÄtoria OlteniĹŁa înregistrat la aceastÄ instanĹŁÄ sub nr.4230/269/2009 au fost trimiĹźi în judecatÄ inculpatii A.A. pentru sÄvârĹźirea infractiunii prev. Ĺźi ped. de art. 211 alin. 1, 2 lit. b Ĺźi c Ĺźi alin. 2/1 lit. a c.p. Ĺźi C. C.- pentru sÄvârĹźirea infractiunilor prev. Ĺźi ped. de art. 211 alin. 1, 2 lit. b Ĺźi c Ĺźi alin. 2/1 lit. a c.p. ; art. 1/1 pct. 1 din legea nr. 61/1991 Rep.; ambele cu aplic. art. 33 lit. a c.p.
Din actul de sesizare a instanĹŁei se reĹŁine cÄ la 29.09.2008 partea vÄtÄmatÄ H.M.S. s-a prezentat la Postul de PoliĹŁie L., unde i-a reclamat pe inculpatii A.A. Ĺźi C.C., ambii domiciliati în com. C., pentru cÄ în noaptea de 27/28.09.2008, în jurul orei 01,00 l-au deposedat prin ameninĹŁÄri Ĺźi violenĹŁe de bunuri în valoare totalÄ de 120 lei.
Din declaraĹŁia pÄrtii vÄtÄmate rezultÄ cÄ în seara de 27/28.09.2008 partea vÄtÄmatÄ H.M.S. a mers la Discoteca SC N. SRL din com. L., de unde a plecat în jurul orei 01,00.
In timp ce trecea prin dreptul Scolii Generale L. partea vÄtÄmatÄ s-a intersectat cu cei doi inculpati care erau însoĹŁiĹŁi de martorii P.C.M. Ĺźi S.I.C..
Cei doi inculpati care se aflau în stare de ebrietate, i-au cerut pÄrtii vÄtÄmate câte o ĹŁigarÄ, acesta le-a dat, dupÄ care inculpatul C.C. a scos un cuĹŁit cu care l-a ameninĹŁat, iar inculpatul A.A. l-a prins de umÄr obligându-l sÄ le dea pachetul de ĹŁigÄri Ĺźi bricheta.
VÄzând cele întâmplate pÄrtii vÄtÄmate, martorii P. Ĺźi S. care-i însoĹŁeau, au fugit de fricÄ. DupÄ ce i-au luat ĹŁigÄrile marca Kent 8 Ĺźi o brichetÄ, cei doi inculpati i-au cerut sÄ le dea banii pe care-i aveau la el, însÄ partea vÄtÄmatÄ a încercat sÄ fugÄ.
Inculpatul A.A. a reuĹźit sÄ-l prindÄ, l-a trântit la pÄmânt Ĺźi împreunÄ cu inculpatul C.C. au început sÄ-l loveascÄ.
Inculpatul A.A. l-a cÄutat pe partea vÄtÄmatÄ prin buzunarele pantalonului, luându-i cu forĹŁa telefonul mobil marca „Sharp”.
DupÄ ce l-au deposedat de bunurile mentionate, inculpatul C.C. a mers la locul de domiciliu, iar inculpatul A.A. s-a culcat pe câmp între localitÄĹŁile L. Ĺźi C..
Partea vÄtÄmatÄ a mers la locul de domiciliu, iar a doua zi, bunica sa, martora H.M., l-a întrebat de ce are pantalonul Ĺźi hanoracul murdare de noroi, iar acesta i-a relatat cele întâmplate.
Partea vÄtÄmatÄ a fost la SML C. iar în urma examinÄrii s-a stabilit cÄ în urma loviturilor primite de la cei doi inculpati a suferit leziuni pentru a cÄror vindecare a necesitat 1 – 2 zile de îngrijiri medicale (raport de constatare medico – legalÄ nr. 943/29.09.2008).
In faza cercetÄrii judecÄtoreĹźti partea vÄtÄmatÄ H.M.S. a declarat urmÄtoarele : „ Nu mÄ constitui parte civilÄ împotriva celor doi inculpati A.M. Ĺźi C.C.. In momentul în care s-au sÄvârĹźit faptele eu aveam, în buzunar 3 lei. Nu mi s-au sustras bani de cÄtre cei doi inculpati. Cei doi inculpati nu mi-au bÄgat mâna în buzunar pentru a-mi lua telefonul mobil, dar mi-au cerut telefonul mobil iar eu i l-am dat. Eu personal i-am cunoscut pe cei doi inculpati. Am fost lovit de ambii inculpati. Am certificat medico – legal în acest sens. Eu nu i-am lovit pe nici unul dintre cei doi inculpaĹŁi. Cei doi inculpati m-au ameninĹŁat cÄ dacÄ nu le dau telefonul mÄ vor bate. Inculpatii au avut Ĺźi cuĹŁit asupra lor. Nu pot sÄ descriu cuĹŁitul pe care l-au avut întrucât era întuneric Ĺźi nu l-am vÄzut prea bine. Cred cÄ inculpatul C. a avut cuĹŁitul în mânÄ.”
InculpaĹŁii A.A. a declarat „ cÄ îĹźi menĹŁine declaraĹŁiile date în dosarul nr. 3994/269/2008. I-a cerut o ĹŁigarÄ lui H.M.S.. Acesta mi-a dat ĹŁigara, dupÄ aceea i-am mai cerut o ĹŁigarÄ, el a început sÄ mÄ înjure, eu l-am împins Ĺźi apoi am plecat. Eu nu am nici un telefon mobil de la partea vÄtÄmatÄ. Nici inculpatul C.C. nu l-a ameninĹŁat Ĺźi bÄtut pe partea vÄtÄmatÄ Ĺźi nu i-a luat nici telefonul mobil. Nici unul dintre ei nu a avut cuĹŁit. Partea vÄtÄmatÄ era beat Ĺźi dacÄ eu l-am împins, a cÄzut Ĺźi aĹźa se explicÄ zilele de îngrijiri medicale. Eu nu am vÄzut nici un telefon la partea vÄtÄmatÄ. N-am luat nici o brichetÄ din buzunar. Am aprins ĹŁigara cu bricheta lui H.M.S.. El de bunÄ voie mi-a dat bricheta ca sÄ-mi aprind ĹŁigara. Nu i-am luat nici un pachet de ĹŁigÄri pÄrtii vÄtÄmate, doar ce mi-a dat el. Stiu cÄ partea vÄtÄmatÄ vinde telefoane în comunÄ. La poliĹŁie nu am dat nici o declaraĹŁie. „
DeclaraĹŁiile inculpatilor au fost în contradicĹŁie cu cele date de ei în faza de urmÄrire penalÄ Ĺźi cu cele ale martorilor audiati în cauzÄ.
Martorii P.C.M., S.M.A., S.I.C. Ĺźi S.M. Ĺźi-au mentinut în mare parte declaraĹŁiile date în faza de urmÄrire penalÄ ce au fost reĹŁinute în rechizitoriu.
Din ansamblul probator existent la dosarul cauzei atât cel din faza de urmÄrire penalÄ cât Ĺźi cel din faza cercetÄrii judecÄtoreĹźti, constând în declaraĹŁiile inculpatilor, declaraĹŁiile pÄrtii vÄtÄmate, plângerea pÄrtii vÄtÄmate, proces verbal de cercetare la faĹŁa locului Ĺźi planĹźa fotograficÄ, raport de constatare medico – legalÄ, proces verbal de ridicare a obiectelor corp delict, proces verbal seria E nr. 53023/13.10.2008 de predare a cuĹŁitului la camera de corpuri delicte a PoliĹŁiei mun. O., acte predate de inculpati în circumstanĹŁiere Ĺźi fiĹźele de cazier judiciar, instanĹŁa reĹŁine urmÄtoarea situaĹŁie de fapt : în seara de 27/28.09.2008 partea vÄtÄmatÄ H.M.S. a mers la Discoteca SC N. SRL din com. L., de unde a plecat în jurul orei 01,00.
In timp ce trecea prin dreptul Scolii Generale L. partea vÄtÄmatÄ s-a intersectat cu cei doi inculpati care erau însoĹŁiĹŁi de martorii P.C.M. Ĺźi S.I.C..
Cei doi inculpati care se aflau în stare de ebrietate, i-au cerut pÄrtii vÄtÄmate câte o ĹŁigarÄ, acesta le-a dat, dupÄ care inculpatul C.C a scos un cuĹŁit cu care l-a ameninĹŁat, iar inculpatul A.A. l-a prins de umÄr obligându-l sÄ le dea pachetul de ĹŁigÄri Ĺźi bricheta.
VÄzând cele întâmplate pÄrtii vÄtÄmate, martorii P.C.M. Ĺźi S.I.C. care-i însoĹŁeau, au fugit de fricÄ. DupÄ ce i-au luat ĹŁigÄrile marca Kent 8 Ĺźi o brichetÄ, cei doi inculpati i-au cerut sÄ le dea banii pe care-i aveau la el, însÄ partea vÄtÄmatÄ a încercat sÄ fugÄ.
Inculpatul A.A. a reuĹźit sÄ-l prindÄ, l-a trântit la pÄmânt Ĺźi împreunÄ cu inculpatul C.C. au început sÄ-l loveascÄ.
Inculpatul A.A. l-a cÄutat pe partea vÄtÄmatÄ prin buzunarele pantalonului, luându-i cu forĹŁa telefonul mobil marca „Sharp”.
DupÄ ce l-au deposedat de bunurile mentionate, inculpatul C.C. a mers la locul de domiciliu, iar inculpatul A.A. s-a culcat pe câmp între localitÄĹŁile L. Ĺźi C..
Partea vÄtÄmatÄ a mers la locul de domiciliu, iar a doua zi, bunica sa, martora H.M., l-a întrebat de ce are pantalonul Ĺźi hanoracul murdare de noroi, iar acesta i-a relatat cele întâmplate.
Partea vÄtÄmatÄ a fost la SML C. iar în urma examinÄrii s-a stabilit cÄ în urma loviturilor primite de la cei doi inculpati a suferit leziuni pentru a cÄror vindecare a necesitat 1 – 2 zile de îngrijiri medicale (raport de constatare medico – legalÄ nr. 943/29.09.2008).
In drept, fapta sÄvârĹźitÄ de inculpatul A.A. întruneĹźte elementele constitutive ale infractiunii prev. Ĺźi ped. de art. 211 alin. 1, 2 lit. b Ĺźi c Ĺźi alin. 2/1 lit. a c.p.
In drept, faptele sÄvârĹźite de inculpatul C.C. întruneĹźte elementele constitutive ale infractiunilor prev. Ĺźi ped. de art. 211 alin. 1, 2 lit. b Ĺźi c Ĺźi alin. 2/1 lit. a c.p. ; art. 1/1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 Rep.; ambele cu aplic. art. 33 lit. a c.p.
Sub aspectul laturii subiective din probele administrate rezultÄ cÄ cei doi inculpati au actionat cu vinovÄĹŁie sub forma intenĹŁiei directe, având reprezentarea clarÄ a faptelor, a urmÄrilor produse, urmÄrind producerea rezultatului.
Pentru faptele sÄvârĹźite cei doi inculpati vor fi condamnaĹŁi la pedepse cu închisoarea.
La stabilirea pedepsei instanĹŁa va ĹŁine cont de criteriile de individualizare a pedepselor prev. de art. 72 c.p. respectiv pericolul social concret al faptelor sÄvârĹźite determinat de modul în care au fost comise faptele, valoarea prejudiciului cauzat, circumstanĹŁele reale ale sÄvârĹźirii faptelor.
Cum cele 2 fapte penale au fost sÄvârĹźite de inculpatul C.C. în concurs real, instanĹŁa în temeiul art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b c.p. va contopi cele 2 pedepse urmând ca inculpatul sÄ execute pedeapsa cea mai grea.
Cum cei doi inculpati sunt tineri, nu posedÄ antecedente penale Ĺźi prin faptele lor au cauzat pÄrtii vÄtÄmate un prejudiciu mic pe care în cea mai mare parte l-au recuperat , instanĹŁa va face în cauzÄ aplic. dispoz. art. 74 – 76 c.p. coborând pedepsele aplicate sub minimul prev. de lege.
In temeiul art. 71 alin. 1 Ĺźi 2 c.p. instanĹŁa va interzice celor doi inculpati, drepturile prev. de art. 64 lit. a Ĺźi b c.p. ce constau în nedemnitÄĹŁi de naturÄ electoralÄ.
Referitor la modalitatea de executare a pedepselor constatând cÄ sunt îndeplinite condiĹŁiile referitoare la natura Ĺźi mÄrimea pedepselor aplicate, înfractiunile sÄvârĹźite Ĺźi apreciind cÄ scopul pedepsei poate fi atins chiar fÄrÄ executarea efectivÄ a acesteia, instanĹŁa în temeiul art. 86/1 al.1 c.p., art.86/2 c.p. Ĺźi art.71 al.5 c.p. dispune suspendarea executÄrii pedepsei sub supraveghere Ĺźi a pedepselor accesorii prev. de art.64 lit.”a” teza II Ĺźi „b” c.p. pe o perioadÄ de 5 (cinci) ani ce constituie termen de încercare.
Pe durata termenului de încercare inculpaĹŁii A.A. Ĺźi C.C. se vor supune urmÄtoarelor mÄsuri de supraveghere: se vor prezenta la datele fixate la S.P..de pe lângÄ Tribunalul CÄlÄraĹźi, vor anunĹŁa în prealabil orice schimbare de domiciliu, reĹźedinĹŁÄ sau locuinĹŁÄ Ĺźi orice deplasare care depÄĹźeĹźte 8 zile precum Ĺźi întoarcerea, vor comunica Ĺźi justifica schimbarea locului de muncÄ Ĺźi informaĹŁii de naturÄ a putea fi controlate mijloacele lor de existenĹŁÄ.
InstanĹŁa va respinge cererea inculpatilor privind schimbarea încadrÄrii juridice datÄ faptelor sÄvârĹźite de aceĹźtia prin rechizitoriu din art.211 alin 1, 2 lit. “b” Ĺźi “c” Ĺźi alin. 2 indice 1 lit. “a” C.p. în art.180 al.2 c.p., pentru urmÄtoarele motive :
Infractiunea de tâlhÄrie este o infractiune complexÄ ce se constituie din actiunea principalÄ care este actiunea scop ( furtul) Ĺźi actiunea secundarÄ care este actiunea mijloace (lovirea).
Din probele administrate la dosar , declaraĹŁiile celor doi inculpati date în faza de urmÄrire penalÄ ( pag. 35, pag. 40) ale martorilor S.M.A. pag. 47, P.C.M. pag. 53, rezultÄ cÄ cei doi inculpati, i-au sustras pÄrtii vÄtÄmate un pachet de ĹŁigÄri Kent, o brichetÄ Ĺźi un telefon mobil Ĺźi l-au lovit.
Prin faptele lor, cei doi inculpati au încÄlcat relaĹŁiile sociale referitoare la posesia bunurilor mobile (prin furtul ĹŁigÄrilor, brichetei, telefonului mobil) Ĺźi relaĹŁiile sociale privitoare la viaĹŁa Ĺźi integritatea corporalÄ a pÄrtii vÄtÄmate (prin întrebuinĹŁarea de violenĹŁe Ĺźi ameninĹŁÄri a pÄrtii vÄtÄmate.)
Tocmai încÄlcarea acestor douÄ categorii de relaĹŁii sociale caracterizeazÄ infractiunea de tâlhÄrie ce are un grad ridicat de pericol social Ĺźi justificÄ sanctionarea ei cu severitate.

Valoarea redusÄ a prejudiciului cauzat, faptul cÄ inculpaĹŁii nu au antecedente penale Ĺźi vârsta tânÄrÄ a inculpaĹŁilor pot fi reĹŁinute ca circumstanĹŁe atenuante pentru inculpaĹŁi. ConsecinĹŁa reĹŁinerii circumstanĹŁelor atenuante este conform art.76 c.p. reducerea pedepselor aplicate.

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

No tags for this article

Apreciati acest articol

0

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii sÄvârĹźite de un avocat pentru orice fapte care sunt de naturÄ sÄ prejudicieze onoarea Ĺźi prestigiul profesiei de avocat:
2. ĂŽn scopul asigurÄrii secretului profesional:
3. Contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ:
4. UrmÄtoarele situaĹŁii sunt specifice grupÄrii cabinetelor individuale de avocaĹŁi:
5. AvocaĹŁii care profeseazÄ Ă®n România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. ĂŽn cazul Ă®nstrÄinÄrii unui cabinet individual cÄtre un alt cabinet individual, contractele Ă®ncheiate de transmiĹŁÄtor cu avocaĹŁii stagiari salarizaĹŁi Ă®n interiorul profesiei:
7. ĂŽn societÄĹŁile civile profesionale hotÄrârile adunÄrilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisÄ Ă®ncheierea unui contract de asistenĹŁÄ juridicÄ Ă®n care sÄ se prevadÄ:
10. Nu are obligaĹŁia de a pÄstra secretul profesional: