Home | Resurse juridice | Jurisprudenta | Instante din Romania | Infractiuni prevazute in legi si decrete

Infractiuni prevazute in legi si decrete

By
Font size: Decrease font Enlarge font

JudecÄtoria OLTENIŢA, Sentinta penala Nr. 67 din 22 martie 2010

INFRACŢIUNEA PREV. de ART.87 ALIN.1 din O.U.G. 195/2002 rep.
GRADUL DE PERICOL SOCIAL.CERERE DE ACHITARE ÎN TEMEIUL ART.11 PCT.2 LIT.A RAP.LA ART.10 LIT.B/1 COD PROC. PENALÄ‚

SentinĹŁa penalÄ nr.67 -dosar nr.965/269/2010

Prin rechizitoriul Pachetului de pe lângÄ JudecÄtoria OlteniĹŁa înregistrat la aceastÄ instanĹŁÄ la data de 05.03.2010 sub nr.965/269/2010, a fost trimis în judecatÄ inculpatul A. D. pentru sâvârĹźirea infracĹŁiunii prev. Ĺźi ped. de art.87 alin.1 din OUG 195/2002 republicatÄ.
S-a reĹŁinut în sarcina inculpatului cÄ în noaptea de 01/ 02.10.2009 a circulat cu autoturismul marca Dacia 1310 cu numÄr de înmatriculare 00-00-000, având o imbibaĹŁie alcoolicÄ în sânge de peste 0,80 %o.Practic, inculaptul a fost oprit pentru control pe raza mun. O. Ĺźi pentru cÄ prezenta halenÄ alcoolicÄ a fost testat cu aparatul alcotest ARUB-0808, care a indicat valoarea de 0,74 miligrame/litru alcool in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul mun. O., unde i-au fost recoltate probe biologice, respectiv sânge, în vederea stabilirii îmbibaĹŁiei alcoolice, la orele 1,40 Ĺźi 2,40. În urma analizelor toxicologice-alcoolemie, a rezultat faptul cÄ la ora 1,40 inculpatul avea 1,50 gr %o alcool pur in sânge, la ora 2,40 avea o imbibaĹŁie alcoolicÄ de 1,35 gr/%o. Inculpatul a declarat cÄ în seara de 1.10.2009 a consumat bere Ĺźi apoi a luat hotararea de a se deplasa de la domiciliul din com. R. in mun. O. la fratele sÄu, A. M..DupÄ constatarea faptelor, inculpatul nu s-a mai prezentat pentru cercetÄri, întrucât era plecat în S., ĹŁarÄ în care are încheiat un contact de muncÄ pe o perioadÄ determinatÄ.
La termenul de azi inculpatul s-a prezentat, motivând cÄ a venit special din S. pentru judecarea procesului.A solicitat probe în circumstanĹŁiere, depunând un raport întocmit de Ĺźeful Postului de PoliĹŁie R., o caracterizare eliberatÄ de primarul com. R. Ĺźi prezentând pe martorul P. C., în vederea audierii, persoanÄ cu care a lucrat Ĺźi în S.
Din analiza probelor existente la dosarul cauzei rezultÄ cÄ inculpatul a condus autoturismul proprietate personalÄ pe drum public având o imbibaĹŁie alcoolicÄ în sânge peste 0,80 gr %o.AceastÄ faptÄ întruneĹźte elementele constitutive ale infracĹŁiunii prevÄzute de art.87 al.1 din OUG 195/2002 republicatÄ, faptÄ pentru care urmeazÄ a i se aplica inculaptului o pedeapsÄ cu închisoare.
Solicitarea inculpatului prin apÄrÄtorul sÄu de a dispune achitarea cu susĹŁinerea cÄ faptei îi lipseĹźte gradul de pericol al unei infractiuni, nu poate fi primitÄ, întrucât aceasta este o infracĹŁiune de pericol Ĺźi nu o infracĹŁiune de rezultat.UrmeazÄ însÄ a se avea în vedere, la individualizarea pedepsei, imprejurÄrile concrete în care a fost sÄvârĹźitÄ infractiunea, precum Ĺźi persoana inculpatului.RezultÄ cÄ inculpatul a circulat cu autoturismul proprietate personalÄ intre orele 1 si 2 noaptea cand circulaĹŁia pe drumurile publice este foarte redusÄ Ĺźi probabilitate de a sÄvârĹźi accidente este mult mai micÄ.De asemenea , urmeazÄ a se avea in vedere persoana inculpatului, acesta fiind cunoscut ca un om cu o comportare foarte bunÄ în familie Ĺźi societate Ĺźi care nu are nici un fel de antecedente penale.În aceste condiĹŁii, urmeazÄ a se face aplicaĹŁia în cauza a art.74 Ĺźi art.76 alin 1 lit.d C penal, astfel încât pedeapsa va fi coborâtÄ sub minimul special prevÄzut de lege pentru aceastÄ infracĹŁiune.
Conform art.71 din C penal, urmeazÄ a se interzice inculpatului drepturile prevÄzute de art. 64 alin. 1 lit. a Teza a II-a Ĺźi lit. b C. penal.
Se constatÄ cÄ este posibilÄ reeducarea inculpatului fÄrÄ ca acesta sÄ execute pedeapsa aplicatÄ, aĹźa încât, în temeiul art. 81, art. 82 si art.71 alin.5 C penal, urmeazÄ a se suspenda condiĹŁionat executarea pedepselor.
Inculpatului îi vor fi puse in vedere dispoziĹŁiile art.83 din Codul Penal privind revocarea suspendÄrii condiĹŁionate în cazul sÄvârĹźirii unei noi infracĹŁiuni.
În temeiul art. 191 c.pr. penalÄ, urmeazÄ a obliga pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare cÄtre stat.

În cauzÄ, inculpatul a fost trimis în judecatÄ pentru sÄvârĹźirea infracĹŁiunii de conducere a unui autovehicul având o îmbibaĹŁie de alcool de peste 0,80 gr. ‰.Inculpatul a solicitat achitarea, motivând cÄ fapta sa nu prezintÄ gradul de pericol social al unei infracĹŁiuni, întucât a condus autoturismul proprietate personalÄ în timpul nopĹŁii când traficul este foarte redus.
InstanĹŁa a apreciat cÄ în cauzÄ nu se poate dispune achitarea în temeiul art.18/1 C.p., întrucât legiuitorul a sancĹŁionat conducerea sub influenĹŁa bÄuturilor alcoolice în mod diferit, în funcĹŁie de gradul de alcoolemie, stabilind cÄ aceastÄ activitate constituie contravenĹŁie când persoana testatÄ are alcoolemie de pânÄ la 0,80 gr. ‰ Ĺźi când acest procent este depÄĹźit, fapta reprezintÄ infracĹŁiune.
În speĹŁÄ, inculpatul a prezentat o alcoolemie de 1,50 gr. ‰, astfel cÄ fapta sa constituie infracĹŁiune.
ExistÄ însÄ posibilitatea individualizÄrii pedepsei Ĺźi aplicÄrii unei sancĹŁiuni sub minimul special prevÄzut de lege, prin incidenĹŁa circumstanĹŁelor atenuante.


Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

No tags for this article

Apreciati acest articol

0

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii sÄvârĹźite de un avocat pentru orice fapte care sunt de naturÄ sÄ prejudicieze onoarea Ĺźi prestigiul profesiei de avocat:
2. ĂŽn scopul asigurÄrii secretului profesional:
3. Contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ:
4. UrmÄtoarele situaĹŁii sunt specifice grupÄrii cabinetelor individuale de avocaĹŁi:
5. AvocaĹŁii care profeseazÄ Ă®n România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. ĂŽn cazul Ă®nstrÄinÄrii unui cabinet individual cÄtre un alt cabinet individual, contractele Ă®ncheiate de transmiĹŁÄtor cu avocaĹŁii stagiari salarizaĹŁi Ă®n interiorul profesiei:
7. ĂŽn societÄĹŁile civile profesionale hotÄrârile adunÄrilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisÄ Ă®ncheierea unui contract de asistenĹŁÄ juridicÄ Ă®n care sÄ se prevadÄ:
10. Nu are obligaĹŁia de a pÄstra secretul profesional: