Plangeri prealabile

By
Font size: Decrease font Enlarge font

JudecÄtoria OLTENIŢA, Sentinta penala Nr. 49 din 5 martie 2010

PLÂNGERE ÎN FAŢA JUDECÄ‚TORULUI ÎMPOTRIVA REZOLUTIILOR SAU ORODONANŢELOR PROCURORULUI DE NETRIMITERE ÎN JUDECATÄ‚. C.P.P. ART.278/1

SentinĹŁa penalÄ nr.49 din 05.03.2010 – dosar nr.1096/269/2009
Prin sentinĹŁa penalÄ nr.49/5.03.2010 pronunĹŁatÄ de JudecÄtoria OlteniĹŁa, în baza art.278/1 pct.8 lit.a., a fost respinsÄ ca nefondatÄ plângerea formulatÄ de petenĹŁii B.F. Ĺźi B.Ĺž..
A fost menĹŁinutÄ ordonanĹŁa de scoatere de sub urmÄrire penalÄ a Parchetului de pe lângÄ JudecÄtoria OlteniĹŁa, din 30.07.2007 Ĺźi rezoluĹŁia de respingere a plângerii din 10.10.2007 în dosarul nr.1254/P/2006 a Parchetului de pe lângÄ JudecÄtoria OlteniĹŁa.
Prin decizia penalÄ nr.25/R/24.02.2009 a Tribunalului CÄlÄraĹźi, a fost casatÄ în tot sentinĹŁa penalÄ nr.253/8.10.2008 a JudecÄtoriei OlteniĹŁa, Ĺźi trimisÄ spre rejudecare aceleiaĹźi instanĹŁe înregistratÄ sub nr.1096/269/2009.
Din considerentele deciziei rezultÄ cÄ instanĹŁa de fiind deĹźi a admis plângerea formulatÄ în baza art.278/1 pct.8 lit.b cp.p., a omis sÄ desfiinĹŁeze ordonanĹŁa datÄ de procuror Ĺźi respectiv rezoluĹŁia pronunĹŁatÄ de prim procuror în aĹźa fel încât soluĹŁia devine ineficientÄ.
Cu ocazia rejudecÄrii faĹŁÄ de împrejurÄrile în care s-au omis în concret faptele si instanĹŁa de judecatÄ a considerat cÄ aprecierea procurorului de la Parchetul de pe lângÄ JudecÄtoria OlteniĹŁa, de a dispune scoaterea de sub urmÄrire penalÄ Ĺźi aplicarea unei sancĹŁiuni administrative a fost întemeiatÄ, cÄ soluĹŁia adoptatÄ de procuror este temeinicÄ Ĺźi legalÄ bazându-se pe un probatoriu complet.
Din aceste considerente instanĹŁa a respins ca nefondatÄ plângerea a menĹŁinut ordonanĹŁa de scoatere de sub urmÄrire penalÄ precum Ĺźi rezoluĹŁia de respingere a plângerii.
În dispoziĹŁiile art.278/1 cod pr.pen, legiuitorul a statuat cÄ plângerea întemeiatÄ pe aceste dispoziĹŁii se formuleazÄ împotriva rezoluĹŁiei de neîncepere a urmÄririi penale sau a ordonanĹŁei ori dupÄ caz a soluĹŁiei de clasare de scoatere de sub urmÄrire penalÄ sau de încetarea urmÄririi penale, precum Ĺźi a dispoziĹŁiei de netrimitere în judecatÄ cuprinsÄ în rechizitoriu.
Rezolvarea plângerii introduse în temeiul art.275 – 278 din acelaĹźi cod, de cÄtre prim procurorul Parchetului de pe lângÄ JudecÄtoria OlteniĹŁa, în cazul de faĹŁÄ a constituit o condiĹŁie prealabilÄ Ĺźi obligatorie prevÄzutÄ de lege pentru exercitarea plângerii în condiĹŁiile art.278/1 cod pr.pen.
Prin urmare, în procedura reglementatÄ în art.271/1 cod pr.pen., judecÄtorul a verificat numai legalitatea Ĺźi temeinicia soluĹŁiei de netrimitere în judecatÄ, respectiv de scoatere de sub urmÄrire penalÄ în cazul de faĹŁÄ, iar în cadrul acestei proceduri judecÄtorul nu a examinat de pildÄ dacÄ rezoluĹŁia procurorului ierarhic superior a fost adoptatÄ în termenul de 20 de zile prevÄzut în art.278 cod pr.pen, termen a cÄrei nerespectare nu atrage nicio sancĹŁiune proceduralÄ.
Invocarea de cÄtre petent a neadministrÄrii altor probe nu a putut fi avutÄ în vedere cu ocazia judecÄrii plângerii deoarece administrarea acestora vizeazÄ procesul penal numai dupÄ începerea urmÄririi penale.

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

No tags for this article

Apreciati acest articol

0

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii sÄvârĹźite de un avocat pentru orice fapte care sunt de naturÄ sÄ prejudicieze onoarea Ĺźi prestigiul profesiei de avocat:
2. ĂŽn scopul asigurÄrii secretului profesional:
3. Contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ:
4. UrmÄtoarele situaĹŁii sunt specifice grupÄrii cabinetelor individuale de avocaĹŁi:
5. AvocaĹŁii care profeseazÄ Ă®n România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. ĂŽn cazul Ă®nstrÄinÄrii unui cabinet individual cÄtre un alt cabinet individual, contractele Ă®ncheiate de transmiĹŁÄtor cu avocaĹŁii stagiari salarizaĹŁi Ă®n interiorul profesiei:
7. ĂŽn societÄĹŁile civile profesionale hotÄrârile adunÄrilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisÄ Ă®ncheierea unui contract de asistenĹŁÄ juridicÄ Ă®n care sÄ se prevadÄ:
10. Nu are obligaĹŁia de a pÄstra secretul profesional: