Home | Resurse juridice | Jurisprudenta | Instante din Romania | Cai extraordinare de atac. Revizuire formulata impotriva unei hotarari data de o instanta de recurs atunci cand nu evoca fondul cauzei.

Cai extraordinare de atac. Revizuire formulata impotriva unei hotarari data de o instanta de recurs atunci cand nu evoca fondul cauzei.

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Curtea de apel Bucuresti, Decizia Nr. 152R din 13 ianuarie 2010

Cai extraordinare de atac. Revizuire formulata împotriva unei hotarâri data de o instanta de recurs atunci când nu evoca fondul cauzei. Inadmisibilitate decurgând din continutul dispozitiilor art. 322 alineatul 1 ultima teza Cod Procedura Civila. Consecinte.
Revizuirea este o cale extraordinara de atac, care poate fi promovata numai în cazurile si pentru motivele expres si limitativ prevazute de art. 322 din Codul de procedura civila.
Potrivit art.322 alin.1 C.pr.civ., revizuirea unei hotarâri date de o instanta de recurs se poate cere atunci când aceasta evoca fondul, ceea ce implica fie stabilirea unei alte stari de fapt decât cea care fusese în fazele de judecata anterioare, fie aplicarea altor dispozitii legale la împrejurarile de fapt ce fusesera stabilite în oricare din ipoteze, urmând sa se dea o alta dezlegare raportului juridic dedus judecatii decât cea care fusese aleasa pâna la acel moment.
Prin urmare, din analiza textului legal citat pentru a se putea cere revizuirea unei hotarâri date de instanta de recurs, legiuitorul a impus o conditie imperativa ca aceasta instanta sa fi evocat fondul.
Hotarârile instantelor de recurs care evoca fondul sunt acelea prin care instantele admit recursul si rejudecând cauza dedusa judecatii, modifica în tot sau în parte hotarârea recurata, nefacând astfel obiectul cererii de revizuire deciziile prin care recursul a fost respins ca, în aceasta ipoteza calea de atac fiind inadmisibila.
În speta, cererea de revizuire a fost formulata împotriva unei decizii pronuntata de o instanta de recurs, decizie prin care recursul a fost respins ca nefondat, fara a se putea retine faptul ca instanta de recurs a pronuntat ea însasi o hotarâre asupra fondului contestatiei introdusa de catre revizuientul contestator împotriva deciziei de pensionare, fiind analizate doar motivele de casare invocate de prin cererea de recurs, mentinându-se sentinta data în fond si implicit situatia de fapt retinuta de tribunal.
Decizia nr. 152/R din 13 ianuarie 2010.
Prin sentinta civila nr.3760 din 06.05.2009, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, în dosarul nr.49070/3/AS/2008 a fost admisa exceptia tardivitatii formularii contestatiei si s-a respins ca tardiv formulata contestatia formulata de contestatorul A.V. în contradictoriu cu CPMB, împotriva deciziei de pensie nr.172742/23.08.2007 emisa de Casa Judeteana de Pensii Sector 4.
Prin decizia civila n5321/R/5.10.2009, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a Civila si pentru Cauze privind Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, s-a respins ca nefondat recursul declarat de recurentul A.V. împotriva acestei sentinte.
Pentru a pronunta aceasta decizie, instanta de recurs a avut în vedere ca la data solutionarii cauzei, instanta de fond l-a interpelat pe reclamant în ceea ce priveste obiectul actiunii, iar acesta a precizat ca întelege sa conteste decizia emisa la data de 23.08.2007, decizie ce i-a fost comunicata în luna august 2007.
S-a retinut ca instanta de fond a invocat, din oficiu, exceptia tardivitatii formularii cererii de chemare în judecata si a aplicat în mod corect dispozitiile art.87 din Legea nr.19/2000 ce dispun ca decizia Casei teritoriale de pensii privind admiterea sau respingerea cererii de pensionare poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta în termen de 45 de zile de la comunicare.
S-a constatat ca în cauza nu îsi gasesc aplicabilitatea dispozitiile legale invocate de catre recurent, respectiv dispozitiile art.1 si 3 din Decretul nr.167/1958, dispozitiile art.283 alin.1 lit.c Codul muncii, precum si dispozitiile art.7 alin.3 si 7 din OUG nr.4/2005, toate aceste dispozitii legale reglementând alte raporturi juridice de drept civil si al muncii.
Împotriva acestei decizii a formulat cerere de revizuire revizuientul A.V., care a aratat ca atât decizia instantei de recurs, cât si hotarârea pronuntata de instanta de fond, s-au pronuntat asupra unui lucru care nu a fost cerut, respectiv exceptia tardivitatii, exceptie care nu a fost invocata de nici una din parti, în nici o faza a procesului.
S-a învederat ca obiectul cererii de chemare în judecata, al cererii de recurs, cât si al prezentei cereri de revizuire îl formeaza decizia de recalculare din decembrie 2005, plina de greseli si omisiuni.
S-a mentionat ca aceasta decizie a stabilit un punctaj mediu anual de 3,01928 puncte, la care Casa de Pensii nu face nici o referire în toata desfasurarea procesului, desi în prezent practica un punctaj de 3,14171 puncte fata de 3,15059 puncte, cât rezulta din aplicarea tuturor prevederilor Legii nr. 19/2000, conform anexei nr.l, aflata la dosar.
S-a adaugat ca decizia de recalculare emisa la 30.11.2005 si primita la 6.03.2006, data postei, contine erori de calcul, care nu au putut fi cunoscute de catre revizuient înainte de primirea acesteia si de efectuarea calculelor comparative. 
S-a învederat ca nici Casa de Pensii si nici una dintre instantele de judecata sesizate pâna în prezent nu s-au pronuntat pe fond în privinta cererilor punctuale, bazate pe prevederile unor articole din Legea nr. 19/2000 indicate, pentru fiecare caz în parte, în cererea de chemare în judecata si în cea de recurs.
S-a adaugat ca instantele au preferat invocarea tardivitatii contestatiei, ceea ce echivaleaza cu mentinerea si confirmarea si mentinerea erorilor si omisiunilor comise de Casa de Pensii în determinarea punctajelor, desi atât în Legea nr. 19/2000, (art.89, al.1) cât si în OUG nr.4/2005 (art. 7, al.4) se prevede eliminarea acestora obligatorie, chiar si din oficiu si fara precizarea unui termen anume. 
S-a precizat ca s-au comis urmatoarele greseli: nu au fost aplicate prevederile art.78 alin.(7) din Legea nr. 19/2000 referitoare la "luarea în considerare, prin cumulare, a veniturilor asigurate cu cele pentru perioadele asimilate", la calculul punctajului pentru anul 1962; s-au aplicat gresit începând cu luna martie 1970, sporurilor de vechime prevazute de art. 164 alin. (3) din Legea nr.19/2000 la calculul punctajelor pentru anii 1970-1980, prin mentinerea, prin "copy-paste" a principiului "vechimii neîntrerupte în munca" în locul aplicarii principiului "pe întreaga perioada de activitate", prevazut de art. 77 alin.1, de art. 164, alin.3 din Legea nr.19/2000 si de art. 4 alin.1 din OUG nr.4/2005, în realitate la data de 1 martie 1970, "vechimea totala în munca" fiind de 14 ani, 4 luni si 13 zile, pentru care sporul de vechime prevazut de lege este de 5% si nu de 3%, cum considera Casa de Pensii, prin mentinerea principiului "vechimii neîntrerupte în munca" prevazut de Legea nr. 3/ 1977, abrogata chiar prin Legea nr. 19/2000; neaplicarea prevederilor art.78 alin.(8) din Legea nr. 19/2000, referitor la majorarea cu 0,3% a punctajului lunar pentru cei care "activeaza dupa împlinirea conditiilor de pensionare pentru limita de vârsta" (demonstrata prin anexa nr.10 si 11 pentru anii 2000-2005); neluarea în considerare a întregii perioade de activitate în calculul punctajului pentru anul 2000. 
Analizând admisibilitatea cererii de revizuire, prin prisma dispozitiilor art. 322 din Codul de procedura civila, Curtea retine urmatoarele:
Revizuirea este o cale extraordinara de atac, care poate fi promovata numai în cazurile si pentru motivele expres si limitativ prevazute de art. 322 din Codul de procedura civila.
Potrivit art.322 alin.1 C.pr.civ., revizuirea unei hotarâri date de o instanta de recurs se poate cere atunci când aceasta evoca fondul, ceea ce implica fie stabilirea unei alte stari de fapt decât cea care fusese în fazele de judecata anterioare, fie aplicarea altor dispozitii legale la împrejurarile de fapt ce fusesera stabilite în oricare din ipoteze, urmând sa se dea o alta dezlegare raportului juridic dedus judecatii decât cea care fusese aleasa pâna la acel moment.
Prin urmare, din analiza textului legal citat pentru a se putea cere revizuirea unei hotarâri date de instanta de recurs, legiuitorul a impus o conditie imperativa ca aceasta instanta sa fi evocat fondul.
Hotarârile instantelor de recurs care evoca fondul sunt acelea prin care instantele admit recursul si rejudecând cauza dedusa judecatii, modifica în tot sau în parte hotarârea recurata, nefacând astfel obiectul cererii de revizuire deciziile prin care recursul a fost respins ca, în aceasta ipoteza calea de atac fiind inadmisibila.
În speta, cererea de revizuire a fost formulata împotriva unei decizii pronuntata de o instanta de recurs, decizie prin care recursul a fost respins ca nefondat, fara a se putea retine faptul ca instanta de recurs a pronuntat ea însasi o hotarâre asupra fondului contestatiei introdusa de catre revizuientul contestator împotriva deciziei de pensionare, fiind analizate doar motivele de casare invocate de prin cererea de recurs, mentinându-se sentinta data în fond si implicit situatia de fapt retinuta de tribunal.
Se constata asadar ca prin decizia supusa prezentei revizuiri, instanta de recurs nu a stabilit o alta stare de fapt decât cea care fusese retinuta în faza de judecata anterioara si nici nu a aplicat alte dispozitii legale la împrejurarile de fapt ce fusesera stabilite, de natura a conduce la o alta dezlegare a raportului juridic dedus judecatii decât cea care fusese hotarâta pâna în acel moment.
Prin respingerea ca nefondat a recursului declarat împotriva hotarârii Tribunalului si mentinerea în întregime a hotarârii primei instante, instanta de recurs nu a evocat fondul cauzei, în sensul art. 322 din Codul de procedura civila si prin urmare aceasta decizie a instantei de recurs nu este susceptibila a fi atacata cu revizuire.
În concluzie, de vreme ce nu s-a evocat fondul pricinii prin decizia contestata de catre revizuient, în sensul avut în vedere de prevederile art.322 C.pr.civ., Curtea va respinge ca inadmisibila prezenta cerere de revizuire, fiind de prisos analiza criticilor de fond invocate de revizuient.

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Captcha
Cărţi juridice Editura Nomina Le

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Etichetat ca:

No tags for this article

Apreciati acest articol

5.00
Lucrari de licenta

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii săvârşite de un avocat pentru orice fapte care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei de avocat:
2. În scopul asigurării secretului profesional:
3. Contractul de asistenţă juridică:
4. Următoarele situaţii sunt specifice grupării cabinetelor individuale de avocaţi:
5. Avocaţii care profesează în România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. În cazul înstrăinării unui cabinet individual către un alt cabinet individual, contractele încheiate de transmiţător cu avocaţii stagiari salarizaţi în interiorul profesiei:
7. În societăţile civile profesionale hotărârile adunărilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisă încheierea unui contract de asistenţă juridică în care să se prevadă:
10. Nu are obligaţia de a păstra secretul profesional:
eXTReMe Tracker