Home | Resurse juridice | Jurisprudenta | Instante din Romania | Contestatie la executare

Contestatie la executare

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Judecătoria BREZOI, Sentinta civila Nr. 322 din 3 martie 2010

2.contestaţie la executare - SENTINŢA CIVILĂ NR.322 din 03 martie 2010

În deliberare supra cauzei civile de faţă, constată următoarele :
La data de 12.01.2010, contestatorul T V, domiciliat în satul R, com.B, jud.Vâlcea, în contradictoriu cu intimata D F P B – A.F.P. sector 3, cu sediul în B, a formulat contestaţie la executare împotriva titlului executoriu nr. din 10.11.2009 emis de DGFP a Municipiului Bucureşti – Administraţia Finanţelor Publice Sector 3, precum şi împotriva somaţiei emisă în dosarul de executare nr./2009, solicitând admiterea contestaţiei şi anularea titlului de executare, precum şi a formelor de executare.
În motivarea cererii, în esenţă, contestatorul a susţinut că deciziile de impunere pentru perioada 2001 – 2003 cuprinse în titlul executoriu nu i-au fost comunicate, astfel cum prevăd dispoziţiile art.44 alin.1 din OG 92/2003, deşi domiciliul său a fost întotdeauna acelaşi, respectiv sat R, com. B, jud.Vâlcea.
Tot astfel, a mai arătat contestatorul, potrivit dispoziţiilor art.45 din OG 92/2003, actul administrativ produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară, însă în cazul de faţă organul fiscal nu şi-a respectat nici obligaţia ca, înainte de a emite o somaţie de plată, să trimită la domiciliul fiscal al contribuabilului o înştiinţare de plată.
Pe de altă parte, a mai susţinut contestatorul, dreptul de a stabili obligaţii fiscale în sarcina sa s-a prescris, deoarece potrivit prevederilor art.91 din OG 92/2003 dreptul organului fiscale de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, iar ultimul an în care acesta mai putea să stabilească obligaţii fiscale pentru anul 2003 era anul 2008, cu atât mai mult neputând să facă acest lucru pentru anul 2001 şi 2002.
Şi dreptul de a cere executarea silită a obligaţiilor fiscale s-a prescris, a mai susţinut contestatorul, făcând trimitere la dispoziţiile art.131 din acelaşi act normativ, potrivit căruia prescripţia acestui drept intervine în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept.
În fine, contestatorul a solicitat şi suspendarea executării începute de AFP Sector 3 Bucureşti, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei.
În dovedirea cererii, contestatorul de depus în copie la dosar înscrisuri (filele 6-10, 14-41).
Legal citată, intimata DGFP - Administraţia Finanţelor Publice Sector 3 Bucureşti nu a formulat întâmpinare, însă a depus la dosar, în copie, dosarul de executare nr./2009 (filele 44-58).
Analizând contestaţia formulată în raport de dovezile depuse în susţinerea ei şi de probatoriul cu înscrisuri administrat cauzei, instanţa constată că este întemeiată.
Astfel, potrivit dispoziţiilor art.399 şi urm. Cod proc. civilă, cel interesat ori vătămat printr-un act de executare poate face contestaţie împotriva executării silite, iar alin.2 al aceluiaşi articol prevede că: „Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage sancţiunea anulării actului nelegal”.
De asemenea, se reţine şi incidenţa dispoziţiilor alin.3 al art.399 Cod proc.civilă, potrivit căruia „În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac”.
În speţă, pe de-o parte, va reţine instanţa că titlul executoriu nr.. din 10.11.2009 emis de DGFP a Municipiului Bucureşti – Administraţia Finanţelor Publice Sector 3 (fila 7) se referă la sume calculate de organul fiscal pentru anii 2001 – 2003, în raport de care operează sancţiunea prescrierii dreptului de a stabili obligaţii fiscale şi a dreptului de a cere executarea lor silită, conform prevederilor art.91 şi 131 din OG 92/2003.
Pe de altă parte, intimata – deşi legal citată – nu a dovedit faptul că şi-a respectat obligaţia de a emite somaţia de plată şi înştiinţarea de plată, potrivit dispoziţiilor art.86 alin.6 din OG 92/2003, mai înainte de a trece la începerea oricărui act de executare silită, nici nu a justificat cuprinderea în conţinutul titlului executoriu a unor sume prescrise la data emiterii lui.
În raport de această împrejurare, contestaţia formulată de T V urmează a fi admisă şi se va dispune anularea titlul executoriu nr. din 10.11.2009 emis de DGFP a Municipiului Bucureşti – Administraţia Finanţelor Publice Sector 3, precum şi a somaţiei emisă în dosarul de executare nr. /2009 pentru debitele din anii 2001 – 2002 – 2003.

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Captcha
Cărţi juridice Editura Nomina Le

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Etichetat ca:

No tags for this article

Apreciati acest articol

0
Lucrari de licenta

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii săvârşite de un avocat pentru orice fapte care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei de avocat:
2. În scopul asigurării secretului profesional:
3. Contractul de asistenţă juridică:
4. Următoarele situaţii sunt specifice grupării cabinetelor individuale de avocaţi:
5. Avocaţii care profesează în România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. În cazul înstrăinării unui cabinet individual către un alt cabinet individual, contractele încheiate de transmiţător cu avocaţii stagiari salarizaţi în interiorul profesiei:
7. În societăţile civile profesionale hotărârile adunărilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisă încheierea unui contract de asistenţă juridică în care să se prevadă:
10. Nu are obligaţia de a păstra secretul profesional:
eXTReMe Tracker