Home | Resurse juridice | Jurisprudenta | Instante din Romania | Calomnie. Dezincriminare.

Calomnie. Dezincriminare.

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Tribunalul BUCUREŞTI, Decizia Nr. 810 din 1 iunie 2010

COMPLETUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE: TÂRŢĂU LUMINIŢA SPERANŢA
JUDECĂTOR: DRAGU MIHAELA
JUDECĂTOR: TOADER DANIELA


CONSIDERENTE:

Asupra recursului penal de faţă:
Prin sentinţa penală nr.197/16.03.2010, pronunţată de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, în dosarul penal nr.3215/303/2010, a fost respinsă ca neîntemeiată plângerea formulată de petentul C.C.
A fost obligat petentul la 200 lei cheltuieli judiciare statului.
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că la data de 16.02.2010, petentul-învinuit C.C. a formulat plângere împotriva rezoluţiei din 15.04.2009, emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, în dosarul nr. 7429 bis/P/2007, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de T.E. sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 206 Cod penal, menţinută prin rezoluţia nr. 43/II-2/2010 din 21.01.2010.
În motivarea plângerii, petentul arată că la 25.05.2007, pe site-ul agenţiei de presă R.G.N. a fost publicat articolul „Aromanism versus romanism” de către T.E., de natură a-i leza demnitatea, imaginea şi respectul de care se bucură în societate.
Faţă de afirmaţiile calomnioase şi imputările făcute în cuprinsul articolului, a formulat plângere împotriva lui T.E., cu privire la săvârşirea infracţiunii prev. de art. 206 Cod penal.
Petentul apreciază că rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale din 15.04.2009, emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, este nelegală, organele competente au interpretat greşit că fapta prevăzută de art. 206 Cod penal a fost abrogată prin art. 1 pct. 56 din Legea nr.278/2006, întrucât prin decizia Curţii Constituţionale nr. 62/18.01.2007, prevederile art. 1 pct. 56 din Legea nr.278/2006 au fost declarate neconstituţionale. Principala consecinţă a deciziei nr. 62/18.01.2007 o reprezintă lipsirea de consecinţe juridice a textului de lege declarat neconstituţional. Petentul apreciază că infracţiunea de calomnie este reincriminată, ca efect al textului constituţional, al art. 147 al. 1, care prevede încetarea efectelor dispoziţiilor neconstituţionale după 45 de zile, indiferent de intervenţia legiuitorului.
Analizând probatoriul cauzei, instanţa apreciază că infracţiunea de calomnie este în prezent dezincriminată, art. 206 Cod penal fiind abrogat prin art. 1 pct. 56 din Legea nr. 278/2006. Prin decizia Curţii Constituţionale nr. 62/18.01.2007, au fost declarate neconstituţionale dispoziţiile art. 206 Cod penal iar după trecerea termenului de 45 de zile, în raport de data publicării în Monitorul Oficial 10/12.02.2007, termen prevăzut de art. 147 al. 1 din Constituţia României, au încetat efectele juridice ale art. 1 pct. 56 din Legea nr. 278/2006.
În prezent, nu se poate vorbi despre o jurisprudenţă majoritară în raport de considerarea sau nu ca reintrate în vigoare a dispoziţiilor art. 206 Cod penal.
Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, s-a arătat că legea care stabileşte infracţiunile şi pedepsele trebuie să corespundă cerinţelor de accesibilitate şi previzibilitate, ori situaţia legislativă creată prin decizia 62/2007 a Curţii Constituţionale îngrădeşte accesibilitatea şi previzibilitatea unui observator neavizat, destinatar al normei penale, care nu are posibilitatea de a apela la sfatul unei persoane avizate pentru a-şi lămuri neclarităţile cu privire la controversele iscate de decizia nr. 62/2007 a Curţii Constituţionale, ceea ce nu conferă un caracter previzibil al incriminării calomniei.
Faţă de împrejurările învederate, instanţa de fond a apreciat că soluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti este legală şi temeinică, urmând a respinge plângerea ca neîntemeiată.
Împotriva acestei sentinţe penale a formulat recurs petentul C.C., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
Examinând sentinţa recurată faţă de motivele invocate, cât şi în conformitate cu dispoziţiile art.3856 alin.3 Cod procedură penală, Tribunalul constată că recursul declarat este nefondat.
Prin Legea nr.278/2006, intrată în vigoare la data de 15.07.2006, Codul penal român a fost modificat şi completat, în sensul că dispoziţiile referitoare la insultă şi calomnie au fost abrogate.
Prin decizia nr.62/18.01.2007 a Curţii Constituţionale s-a constatat că art.I pct.56 din Legea nr.278/2006, partea referitoare la abrogarea art.205, art.206 şi art.207 din Codul penal, sunt neconstituţionale.
Potrivit art.31 alin.3 din Legea nr.47/1992 „dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale, dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Curţii”.
Prin urmare, potrivit acestui text, în situaţia în care dispoziţiile din legi şi ordonanţe în vigoare sunt declarate neconstituţionale acestea îşi încetează efectele juridice în termen de 45 zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial, dacă Parlamentul sau Guvernul nu s-au conformat deciziei Curţii.
În speţa de faţă, Tribunalul constată că după abrogarea dispoziţiilor art.205, art.206 şi art.207 din Codul penal prin Legea nr.278/2006 şi declararea acestor dispoziţii ca fiind neconstituţionale Parlamentul sau Guvernul nu şi-au îndeplinit obligaţia de a conforma dispoziţiile respective cu decizia Curţii Constituţionale, în prezent aceste fapte fiind dezincriminate.
Acest lucru rezultă şi din dispoziţiile art.62 alin.3 din Legea nr.24/2000 care prevăd că „abrogarea unei dispoziţii sau a unui act normativ are caracter definitiv”.
Astfel, în lipsa unei noi reîncriminări de către puterea legislativă, se constată că insulta şi calomnia în prezent nu mai au caracter penal.
Pentru considerentele expuse, Tribunalul în baza art.38515 pct.1 lit.b Cod procedură penală, va respinge ca nefondat recursul declarat de petentul C.C. împotriva sentinţei penale nr.197/16.03.2010, pronunţată de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, motiv pentru care îl va obliga pe acesta la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 100 lei.


DISPOZITIV:

Respinge ca nefondat recursul declarat de petentul C.C. împotriva sentinţei penale nr.197/16.03.2010, pronunţată de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti.
Obligă recurentul – petent la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 100 lei.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 01.06.2010.

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Captcha
Cărţi juridice Editura Nomina Le

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Etichetat ca:

No tags for this article

Apreciati acest articol

0
Lucrari de licenta

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii săvârşite de un avocat pentru orice fapte care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei de avocat:
2. În scopul asigurării secretului profesional:
3. Contractul de asistenţă juridică:
4. Următoarele situaţii sunt specifice grupării cabinetelor individuale de avocaţi:
5. Avocaţii care profesează în România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. În cazul înstrăinării unui cabinet individual către un alt cabinet individual, contractele încheiate de transmiţător cu avocaţii stagiari salarizaţi în interiorul profesiei:
7. În societăţile civile profesionale hotărârile adunărilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisă încheierea unui contract de asistenţă juridică în care să se prevadă:
10. Nu are obligaţia de a păstra secretul profesional:
eXTReMe Tracker