Home | Referate / Articole juridice | Teoria generala a dreptului (TGD)

Teoria generala a dreptului (TGD)

Scoala Geopolitica Germana

Într-o definiţie „lato sensu” geopolitica poate fi descrisă ca fiind ştiinţa care studiază raporturile dintre geografia statelor şi politicile specifice dezvoltate de acestea din urmă. ... Full story

Rolul practicii judiciare in sistemul de drept anglo-saxon si romano-germanic

Precedentul judiciar este o soluţie dată de instanţă într-un caz similar anterior. Aşadar, în cazul în care într-un sistem de drept se acordă hotărârilor judecătoreşti ... Full story

Dreptul natural

Teoria dreptului natural a fost primul şi marele efort de a scoate legea şi drepturile omului din scolastică: “Însăşi natura omului a fost primul doctor ... Full story

Aplicarea normelor juridice in timp

Normele juridice sunt elaborate în scopul aplicării lor, urmărindu-se satisfacerea intereselor sociale majore, protejarea valorilor ocrotite şi dezvoltarea relaţiilor interumane prin asigurarea realizării lor, prin ... Full story

Cutuma ca izvor de drept. Scurt istoric

Înţelegerea evoluţiei dreptului în decursul timpului implică cunoaşterea - între altele - a conturării şi dezvoltării modalităţilor specifice de exprimare a esenţei şi conţinutului său ... Full story

total: 5 | displaying: 1 - 5

Log in