Home | Referate si Articole juridice | Psihologie / Sociologie judiciara | Pruncuciderea - violenta extrema contra copilului

Pruncuciderea - violenta extrema contra copilului

By
Font size: Decrease font Enlarge font

În pofida intensificÄrii sale în ultimele decenii, violenĹŁa îndreptatÄ asupra copiilor nu reprezintÄ un fenomen nou în istoria diferitelor societÄĹŁi. De-a lungul secolelor, copiilor li s-a negat identitatea, au fost supuĹźi la nenumÄrate umilinĹŁe, au fost victimele nenumÄratelor abuzuri comise de pÄrinĹŁi, educatori sau alte persoane, în aĹźa fel încât istoria socialÄ a copilÄriei cuprinde un lung Ĺźir de violenĹŁe, maltratÄri, rele tratamente, care au îmbrÄcat, adeseori, forme de-a dreptul dramatice.

Cea mai gravÄ dintre ele a fost pruncuciderea sau infanticidul, larg rÄspândit în mai multe societÄĹŁi preindustriale, nevoite sÄ se confrunte cu un nivel foarte scÄzut al resurselor de hranÄ. Infanticidul este cunoscut, de altfel, din cele mai vechi timpuri, mai ales, în societÄĹŁile din Asia orientalÄ.

De exemplu, în Sparta (Grecia AnticÄ), asemenea practici erau „normale”, încurajate chiar de reglementÄrile oficiale.

În China Ĺźi în Japonia, deĹźi frecvenĹŁa infanticidului era foarte ridicatÄ, acesta nu avea loc totuĹźi decât în condiĹŁii extreme, atunci când succesiunea naĹźterilor de sex feminin depÄĹźea limitele admise Ĺźi când „vârsta mamei sau amplitudinea intervalelor intergenezice (perioada de timp care separÄ douÄ naĹźteri ale unei femei – n.n.), legate de cutume, fÄceau puĹŁin probabilÄ eventualitatea unei naĹźteri masculine”[1].

Deosebit de frecvent în societÄĹŁile agrare, infanticidul a cunoscut, de asemenea, o mare rÄspândire în societÄĹŁile în curs de industrializare, datoritÄ lipsei unor condiĹŁii economice adecvate, dar Ĺźi datoritÄ absenĹŁei contracepĹŁiei Ĺźi a unei legislaĹŁii care sÄ o autorizeze.

AlÄturi de pruncucidere, ca atare, însÄ deghizat, abandonul copiilor[2] reprezenta o practicÄ obiĹźnuitÄ. Începând din secolul al XIX-lea, ratele de pruncucidere au început sÄ scadÄ treptat, în proporĹŁii relativ modeste, în concordanĹŁÄ cu schimbarea atitudinilor faĹŁÄ de copil Ĺźi valoarea sa economicÄ sau afectivÄ. Dezvoltarea sentimentului familial faĹŁÄ de copil, este un fenomen caracteristic burgheziei urbane, Ĺźi acest sentiment nu s-a difuzat decât târziu în mediile populare[3].

Epoca contemporanÄ cunoaĹźte o tendinĹŁÄ de scÄdere a actelor de pruncucidere, acte ce sunt comise, mai ales, de persoane caracterizate de tendinĹŁe patologice.

AceastÄ schiĹŁare sumarÄ a istoriei sociale a infanticidului, ca act de omucidere a copilului dupÄ naĹźterea sa, demonstreazÄ cÄ violenĹŁa împotriva copilului are vechi premise, de naturÄ istoricÄ, care se regÄsesc astÄzi, desigur, în forme atenuate, la nivelul actelor de violenĹŁÄ, agresiune sau maltratare pe care pÄrinĹŁii din familiile contemporane le aplicÄ propriilor lor copii.

Astfel, „Istoria civilizaĹŁiei pune în evidenĹŁÄ faptul cÄ, spre deosebire de agresiunile individuale dintre adulĹŁi, care au fost permanent sancĹŁionate în cadrul unui grup social determinat, diversele forme de violenĹŁÄ exercitate contra copiilor au fost, mai mult sau mai puĹŁin, tolerate, chiar aprobate de cÄtre societatea adulĹŁilor, Ĺźi cÄ istoria umanitÄĹŁii este jalonatÄ de maltratÄri exercitate contra copiilor. Infanticidul direct sau ocolit, sub forma expunerii la riscuri sau a adaptÄrii noilor nÄscuĹŁi, a fost o practicÄ mult timp toleratÄ Ĺźi chiar recomandatÄ din motive demografice, eugenice, religioase”[4].

Istoria infanticidului este deci parte integrantÄ a istoriei violenĹŁei împotriva copilului.

În România[5], deĹźi nu existÄ date complete asupra acestui fenomen, statisticile oficiale aratÄ cÄ rata pruncuciderilor înregistratÄ în ultimii trei a fost de circa 7 la suta de mii de locuitori în mediul rural Ĺźi de aproximativ 8 la suta de mii de locuitori în mediul urban.

În cadrul crimelor comise prin violenĹŁÄ, pruncuciderea se aflÄ pe locul al treilea. Dintre victime, bÄieĹŁii deĹŁin ponderea cea mai mare (7,91 la suta de mii de locuitori faĹŁÄ de 4,99 la suta de mii de locuitori în cazul fetelor[6]). Toate aceste cifre oficiale sunt, însÄ, subraportate Ĺźi nu includ decât o micÄ parte din pruncuciderile existente în realitate.

Majoritatea femeilor care îĹźi ucid copii provin din familii dezorganizate, nu au un domiciliu sau un loc de muncÄ stabil Ĺźi trÄiesc în concubinaj ori contracteazÄ o legÄturÄ întâmplÄtoare. ExistÄ pe de altÄ parte, Ĺźi cazuri de minore sau tinere, liceene sau studente, care îĹźi încep viaĹŁa sexualÄ mai devreme, Ĺźi, neavând bani sÄ-Ĺźi plÄteascÄ un avort, sunt nevoite sÄ recurgÄ la pruncucidere.

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Jean-Claude Chesnais, „Histoire de la violence en Occident de 1800 à nos jours”, Paris, Editions Robert Laffont, 1981, p. 108.

[2] A se vedea paragraful urmÄtor.

[3] Jean-Claude Chesnais, op. cit., p. 107.

[4] P. Straus, „Les enfants victimes de services”, în: „Droit Social”, Paris, Novembre, 1974 (Jean-Claude Chesnais, op. cit., p. 107).

[5] Din punct de vedere legal, pruncucidere este definitÄ de Codul penal român, ca fiind: ucidea copilului imediat dupÄ naĹźtere, de cÄtre mamÄ, aflatÄ într-o stare de tulburare pricinuitÄ de naĹźtere.

Pentru alte aspecte privind pruncuciderea, a se vedea pe larg, Vladimir BeliĹź, „Tratat de medicinÄ legalÄ”, Editura MedicalÄ, BucureĹźti, 1995, p. 391 Ĺźi urm.

[6] Conform informaĹŁiilor date publicitÄĹŁii de cÄtre Inspectoratul General al PoliĹŁiei.

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

Sociologie juridica, Psihologie juridica, Psihologie judiciara, referate psihologie judiciara, referate sociologie juridice, lucrari de licenta psihologie juridica, disertatie sociologie juridica

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii sÄvârĹźite de un avocat pentru orice fapte care sunt de naturÄ sÄ prejudicieze onoarea Ĺźi prestigiul profesiei de avocat:
2. ĂŽn scopul asigurÄrii secretului profesional:
3. Contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ:
4. UrmÄtoarele situaĹŁii sunt specifice grupÄrii cabinetelor individuale de avocaĹŁi:
5. AvocaĹŁii care profeseazÄ Ă®n România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. ĂŽn cazul Ă®nstrÄinÄrii unui cabinet individual cÄtre un alt cabinet individual, contractele Ă®ncheiate de transmiĹŁÄtor cu avocaĹŁii stagiari salarizaĹŁi Ă®n interiorul profesiei:
7. ĂŽn societÄĹŁile civile profesionale hotÄrârile adunÄrilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisÄ Ă®ncheierea unui contract de asistenĹŁÄ juridicÄ Ă®n care sÄ se prevadÄ:
10. Nu are obligaĹŁia de a pÄstra secretul profesional: