Home | Referate / Articole juridice | Istoria Statului si Dreptului Romanesc (ISDR) | Societatea medievala romaneasca - Stefan cel Mare

Societatea medievala romaneasca - Stefan cel Mare

By
Font size: Decrease font Enlarge font

În Moldova cronicarii, în majoritatea cazurilor, „au cunoĹźtinĹŁÄ unii de alĹŁii Ĺźi se prezintÄ chiar ca Ĺźi continuatori”[1]; astfel cÄ avem un Ĺźir aproape neîntrerupt pentru tot trecutul acestui principat de la primele timpuri pânÄ la finele secolului XVIII. Grigore Ureche începe cu anul 1359, pe care-l socoteĹźte el ca data întemeierii principatului Moldovei Ĺźi merge pânÄ la 1594. Miron Costin urmeazÄ de aici pânÄ la 1661[2]. De la acest an continuÄ Ĺźi fiul sÄu Nicolae (1662-1711); Neculce (1662-1743) Ĺźi Mustea (1661-1729) Ĺźi Amiras (1662-1733), aĹźa cÄ avem informaĹŁii neîntrerupte pentru acest principat pânÄ la 1743[3].

Cu Grigore Ureche începe epoca adevÄratÄ a cronicarilor, care prezintÄ un interes deosebit din mai multe puncte de vedere. Cronicile nu numai cÄ ne aratÄ evenimentele Ĺźi ne înlesnesc cunoaĹźterea trecutului, dar dau la ivealÄ, direct sau indirect, ideile personale ale scriitorilor, precum Ĺźi ale categoriilor sociale din care fÄceau ei parte. Studiate cu de-amÄnuntul, cronicile au dat Ĺźi material literar propriu-zis, întrucât s-au aflat multe pasagii pline de calitÄĹŁi stilistice deosebite. Pe de altÄ parte trebuie sÄ observÄm cÄ scrierile istorice au avut mai puĹŁinÄ influenĹŁÄ asupra contemporanilor lor decât cele religioase, din pricinÄ cÄ acestea din urmÄ se tipÄreau în sute de exemplare Ĺźi se rÄspândeau prin oraĹźe Ĺźi prin sate, pe când cronicile se pÄstrau în manuscrise Ĺźi numai câĹŁiva boieri Ĺźi domni puteau sÄ aibÄ la îndemânÄ oameni care sÄ le copieze.

Copiile acestea sunt foarte preĹŁioase, dar ele nu reprezintÄ totdeauna forma adevÄratÄ pe care le-a dat-o autorul. Copistul nu fÄcea o simplÄ lucrare mecanicÄ, ci era uneori un adevÄrat compilator Ĺźi adnotator. El cÄuta, spre slujba domnului sau a boierului care-l însÄrcinase cu aceasta, sÄ completeze povestirea trecutului ĹŁÄrii Ĺźi lua adeseori din douÄ sau trei manuscrise anterioare lipind unul cu altul sau se ĹŁinea de unul Ĺźi adÄuga din altele informaĹŁii care nu se gÄseau în cel dintâi.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Marii cronicari Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Dimitrie Cantemir, precum Ĺźi alĹŁi iluĹźtri cÄrturari moldoveni, munteni, ardeleni Ĺźi strÄini i-au dedicat pagini memorabile marelui domnitor Ĺžtefan cel Mare. Figura mÄreaĹŁÄ a slÄvitului domn ocupÄ un loc însemnat în creaĹŁia artisticÄ a multor scriitori români de seamÄ (V. Alecsandri, D. Bolintineanu, C. Negruzzi, B. ĹžtefÄnescu Delavrancea, B. P. Hasdeu, M. Eminescu, M. Sadoveanu, Lidia Istrati, Ion DruĹŁÄ Ĺź. a.). Chipul, caracterul, viaĹŁa, faptele Ĺźi epoca lui Ĺžtefan cel Mare Ĺźi Sfînt au constituit obiectul cercetÄrii celor mai importanĹŁi istorici Ĺźi culturologi români, însuĹźi genialul Nicolae Iorga oferindu-ne un model de investigaĹŁie minuĹŁioasÄ, profundÄ Ĺźi, totodatÄ, plinÄ de afecĹŁiune pentru acest strÄlucit erou al istoriei naĹŁionale.

[2] Miron Costin „Opere”, ediĹŁie îngrijitÄ de Petre P. Panaitescu, ESPLA, 1958.

[3] Tot cu o parte din aceastÄ vreme se ocupÄ Axente Uricarul (1711-1716) Ĺźi mai departe merg Ienache KogÄlniceanu (1733-1774) Ĺźi Ion Canta (1741-1774). De la 1774 cronica moldoveneascÄ tace.

- B I B L I O G R A F I E -

 • COSTIN, MIRON, Opere, ediĹŁie îngrijitÄ de Petre P. Panaitescu, ESPLA, 1958;
 • GRIGORE URECHE, Letopisetul ŢÄrii Moldovei, ediĹŁie Petre P. Panaitescu, Editura Minerva, 1987;
 • Petre P. Panaitescu, InfluenĹŁa polonÄ în opera Ĺźi personalitatea cronicarilor G. Ureche Ĺźi M. Costin, Academia RomânÄ, BucureĹźti, 1925.
 • Petre P. Panaitescu, Grigore Ureche - LetopiseĹŁul ŢÄrii Moldovei, BucureĹźti, 1955.
 • CRISTEA, VALERIU, Introducere în opera lui Ion Neculce, Editura Minerva, 1984.
 • NEGRICI, EUGEN, NaraĹŁiunea în cronicile lui Gr. Ureche si Miron Costin, Editura Minerva, 1972
 • POPESCU, MAGDALENA, postfaĹŁÄ la Miron Costin, LetopiseĹŁul ŢÄrii Moldovei, Editura Minerva, 1975;
 • SCARLAT, MIRCEA, Introducere în opera lui Miron Costin, Editura Minerva, 1976,
 • SCARLAT, MIRCEA, postfaĹŁÄ la Gr. Ureche, Letopisetul, Editura Minerva, 1978
 • SCHIAU, OCTAVIAN, CÄrturari Ĺźi cÄrĹŁi în spaĹŁiul romanesc medieval, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978,
 • VELCIU, D., Grigore Ureche, Editura Minerva, 1979
 • VELCIU, D., Miron Costin, Editura Minerva, 1973

--------------------------------------------------------------------------------

Vrei mai multe informaĹŁii despre acest subiect? CumpÄrÄ acum STUDIUL IN INTREGIME

CLICK AICI PENTRU A CUMPÄ‚RA ACUM!

  

PREŢ - 3 EURO cu plata rapidÄ prin SMS!

NUMAI în reĹŁelele ORANGE si VODAFONE

Studiul se livreazÄ în format electronic, prin email, în termen de maxim 24 de ore de la efectuarea plÄĹŁii!

--------------------------------------------------------------------------------

Detalii tehnice ale studiului:

Autor Echipa www.studiijuridice.ro 
Anul elaborarii 2004
Pagini: 7
Detalii tehnice: Formatul paginii: A4; Font: Times New Roman; Dimensiune caractere - 12 pt.; Distanta intre randuri: 1.5
Diacritice-Ä,â,ĹŁ,Ĺź: DA
Note de subsol: DA
Bibliografie: DA
Printabil: DA
Se distribuie in format: *.PDF sau *.DOC

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
 • Email to a friend Email to a friend
 • Print version Print version
 • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

istoria statului si dreptului, cronica lui Grigore Ureche, Istoria Moldovei, Letopisetul Tarii Moldovei

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii sÄvârĹźite de un avocat pentru orice fapte care sunt de naturÄ sÄ prejudicieze onoarea Ĺźi prestigiul profesiei de avocat:
2. ĂŽn scopul asigurÄrii secretului profesional:
3. Contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ:
4. UrmÄtoarele situaĹŁii sunt specifice grupÄrii cabinetelor individuale de avocaĹŁi:
5. AvocaĹŁii care profeseazÄ Ă®n România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. ĂŽn cazul Ă®nstrÄinÄrii unui cabinet individual cÄtre un alt cabinet individual, contractele Ă®ncheiate de transmiĹŁÄtor cu avocaĹŁii stagiari salarizaĹŁi Ă®n interiorul profesiei:
7. ĂŽn societÄĹŁile civile profesionale hotÄrârile adunÄrilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisÄ Ă®ncheierea unui contract de asistenĹŁÄ juridicÄ Ă®n care sÄ se prevadÄ:
10. Nu are obligaĹŁia de a pÄstra secretul profesional: