Home | Referate / Articole juridice | Istoria Statului si Dreptului Romanesc (ISDR) | Elemente de drept civil si procedura civila din perioada 1930-1940

Elemente de drept civil si procedura civila din perioada 1930-1940

By
Font size: Decrease font Enlarge font

În domeniul dreptului civil a rÄmas în vigoare Codul adoptat în anul 1864, însÄ s-au aplicat Ĺźi unele legi speciale a cÄror adoptare a fost impusÄ de transformÄrile intervenite în viaĹŁa economicÄ Ĺźi socialÄ a ĹŁÄrii[1]; asemenea tendinĹŁe de elaborare a unor legi prin care se urmÄrea modificarea dispoziĹŁiile Codului civil din anul 1864 au fost promovate Ĺźi în timpul dictaturii regale.

Reglementarea proprietÄĹŁii Ĺźi a dreptul de proprietatea a constituit preocuparea fundamentalÄ în materia dreptului civil în timpul dictaturii regale, fiind consolidatÄ Ĺźi dezvolta­tÄ proprietatea de tip capitalist[2].

ConstituĹŁia din 1938 prevedea expres cÄ exproprierea[3] era admisÄ numai pentru „cauzÄ de utilitate publicÄ Ĺźi dupÄ o dreaptÄ Ĺźi prealabilÄ despÄgubire, stabilitÄ de justiĹŁie, conform legilor”[4], iar confiscarea averii, ca pedeapsÄ, nu era admisÄ decât în situaĹŁii cu totul excepĹŁionale (de exemplu, pentru înaltÄ trÄdare Ĺźi delapidare de bani publici)

Urmând aceeaĹźi concepĹŁie - de apÄrare Ĺźi consolidare a marii proprietÄĹŁi exploatatoare - art. 7 al ConstituĹŁiei din anul 1938 statua cÄ: „nu este îngÄduit nici unui român a propovÄdui prin viu grai sau în scris..., împÄrĹŁirea ori distribuirea averii altora, scutiri de impozite, ori lupta de clasÄ”. MenĹŁinerea în vigoare Ĺźi perfecĹŁionarea dispoziĹŁiunilor Decretului-lege din 10 mai 1937, pentru reglementarea Ĺźi controlul cartelurilor, participarea statului la diferite organisme economice, întregul arsenal al legislaĹŁiei financiare, dispoziĹŁiile în materie de rechiziĹŁii Ĺźi alte asemenea dispoziĹŁii legislative au urmÄrit acelaĹźi lucru: menĹŁinerea, apÄrarea Ĺźi consolidarea proprietÄĹŁii particular-capitaliste.

Criza economicÄ a accentuat procesul de pauperizare a maselor ĹŁÄrÄneĹźti, constrângând ĹŁÄrÄnimea sÄ facÄ împrumuturi de la bÄnci Ĺźi cÄmÄtari, cu dobânzi excesive. Neputându-Ĺźi achita datoriile la timp ĹŁÄranii erau ameninĹŁaĹŁi cu scoaterea la vânzare a pÄmânturilor lor. Pentru a-Ĺźi apÄra pÄmânturile ĹŁÄranii au început sÄ se agite, iar sub presiunea acestei miĹźcÄri guvernanĹŁii au fost siliĹŁi ca la intervale scurte de timp în aprilie 1932 Ĺźi în octombrie 1932 sÄ vinÄ cu douÄ legi pentru asanarea datoriilor agricole, prin care au fost organizate douÄ feluri de conversiuni:

- conversiunea de drept care se aplica prin efectul legii la datoriile pentru pÄmânturi având întinderea maximÄ de 10 ha. Ea consta în reducerea datoriei cu 50% Ĺźi în transformarea datoriei rÄmase într-o creanĹŁÄ amortizabilÄ în termen de 30 de ani cu o dobândÄ de 4% pe an[5];

- conversiunea judiciarÄ care se realiza prin acĹŁiunea înaintatÄ la tribunal de cÄtre proprietarii de pÄmânt prin care ei ofereau creditorilor 60% din creanĹŁÄ, adicÄ suma împrumutatÄ plus dobânzile convertite pe care se obligau sÄ le achite în termenul stabilit de tribunal.

Prin legile de conversiune a datoriilor agricole situaĹŁia ĹŁÄranilor nu s-a îmbunÄtÄĹŁit. ScutiĹŁi de o parte din datorii faĹŁÄ de creditori ei au devenit debitori faĹŁÄ de stat fiind obligaĹŁi sÄ-Ĺźi achite datoriile în termen de 30 de ani. În acelaĹźi timp ĹŁÄranii, ale cÄror datorii au fost convertite, Ĺźi-au pierdut dreptul deplin pe proprietate asupra pÄmântului lor, fiind obligaĹŁi sÄ-l cultive dupÄ dispoziĹŁiile Ministerului agriculturii.

În aprilie 1933 s-a dat o nouÄ lege pentru reglementarea datoriilor agricole si urbane prin care se acorda un moratoriu de 5 ani pentru micii proprietari Ĺźi pentru alte categorii de persoane, cu o dobândÄ de 1% pe an. În aprilie 1934 s-a dat ultima lege de conversiune a datoriilor agricole prin care datoriile au fost reduse cu 50-70% diferenĹŁa urmând a fi plÄtitÄ în 17 rate anuale cu o dobândÄ de 3%.

Pe perioada crizei economice o largÄ rÄspândire a avut-o contractul de consignaĹŁie prin care se vindeau nu numai bunuri folosite, uzate, ci Ĺźi mÄrfuri de diferite categorii. Comerciantul de consignaĹŁie fÄcea un serviciu de intermediere între vânzÄtor Ĺźi cumpÄrÄtor, proprietatea asupra bunului rÄmânând însÄ asupra vânzÄtorului pânÄ se afla un cumpÄrÄtor. Ceea ce apare nou în legÄturÄ cu contractul de consignaĹŁie este cÄ acesta era folosit nu de persoane particulare, ci de comercianĹŁi profesioniĹźti.

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] EMIL CERNEA, EMIL MOLCUŢ, p. 288.

[2] Potrivit art. 16 din  ConstituĹŁia de la 1938: „proprietatea de orice naturÄ, precum Ĺźi creanĹŁele, atât asupra particularilor, cât Ĺźi asupra statului, sunt inviolabile Ĺźi garantate ca atare”.

[3] C. HAMANGIU, „Codul general al României”, p. 108.

[4] În afara cazurilor stabilite expres pentru expropriere Ĺźi etichetate cazuri de utilitate publicÄ, „nici un alt caz nu se poate stabili decât prin legi votate la ambele adunÄri, cu majoritate de douÄ treimi”.

[5] AceastÄ reducere a datoriei reprezintÄ scÄderea dobânzilor acumulate, deĹźi acestea reprezentau de douÄ Ĺźi de trei ori sumele împrumutate

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

ISDR, referate isdr, istoria statului si dreptului romanesc, lucrari de licenta isdr, lucrari de disertatie isdr, referate istoria statului si dreptului, lucrari de diploma istoria statului si dreptului

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii sÄvârĹźite de un avocat pentru orice fapte care sunt de naturÄ sÄ prejudicieze onoarea Ĺźi prestigiul profesiei de avocat:
2. ĂŽn scopul asigurÄrii secretului profesional:
3. Contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ:
4. UrmÄtoarele situaĹŁii sunt specifice grupÄrii cabinetelor individuale de avocaĹŁi:
5. AvocaĹŁii care profeseazÄ Ă®n România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. ĂŽn cazul Ă®nstrÄinÄrii unui cabinet individual cÄtre un alt cabinet individual, contractele Ă®ncheiate de transmiĹŁÄtor cu avocaĹŁii stagiari salarizaĹŁi Ă®n interiorul profesiei:
7. ĂŽn societÄĹŁile civile profesionale hotÄrârile adunÄrilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisÄ Ă®ncheierea unui contract de asistenĹŁÄ juridicÄ Ă®n care sÄ se prevadÄ:
10. Nu are obligaĹŁia de a pÄstra secretul profesional: