Home | Referate / Articole juridice | Dreptul tratatelor

Dreptul tratatelor

Organizatiile internationale. Notiune si clasificare

Organizaţiile internaţionale s-au dezvoltat îndeosebi după victoria revoluţiilor burgheze, ca urmare a instaurării şi a dezvoltării capitalismului. Creşterea forţelor de producţie, diviziunea internaţională a muncii, sporirea relaţiilor politice şi economice dintre state, cuceririle ştiinţei şi tehnicii sunt factori care au determinat apariţia şi dezvoltarea organizaţiilor internaţionale. ... Full story

Miscarile de eliberare nationale. Capacitatea de a incheia tratate

În momentul în care o mişcare de eliberare naţională ajunge să se constituie într-un stat nou, se încheie de cele mai multe ori, un acord cu statul pe seama căruia poporul respectiv îşi dobândeşte independenţa. ... Full story

Vaticanul. Capacitatea de a incheia tratate

Sfântul scaun are capacitatea de a încheia tratate, fie în interesul bisericii şi în scopuri spirituale - concordate, fie în domeniul temporal. ... Full story

Acordurile regionale de asistenta mutuala

Acordurile regionale de asistenţă mutuală sunt acordurile încheiate între statele care se află în aceeaşi regiune geografică, prin care părţile se obligă să-şi acorde ajutor reciproc împotriva agresiunii. ... Full story

Teorii privind clasificarea tratatelor internationale

Preocupări pentru clasificarea tratatelor internaţionale, pe baza anumitor criterii, au existat din cele mai vechi timpuri. Astfel, romanii împărţeau tratatele în pactiones (pacte), sponsiones (promisiuni) şi foedera (alianţe). ... Full story

Tratatul international - principalul izvor al Dreptului International Public

Tratatul internaţional este actul juridic prin care se creează, se modifică sau se sting norme şi raporturi juridice internaţionale. El consfinţeşte înţelegerea precisă şi liber-exprimată între două sau mai multe state cu privire la drepturile şi obligaţiile reciproce în relaţiile lor politice, economice, culturale etc. ... Full story

total: 6 | displaying: 1 - 6

Log in