Home | Referate si Articole juridice | Dreptul tratatelor | Organizatiile internationale. Notiune si clasificare

Organizatiile internationale. Notiune si clasificare

By
Font size: Decrease font Enlarge font

OrganizaĹŁiile internaĹŁionale s-au dezvoltat Ă®ndeosebi dupÄ victoria revoluĹŁiilor burgheze, ca urmare a instaurÄrii Ĺźi a dezvoltÄrii capitalismului. CreĹźterea forĹŁelor de producĹŁie, diviziunea internaĹŁionalÄ a muncii, sporirea relaĹŁiilor politice Ĺźi economice dintre state, cuceririle ĹźtiinĹŁei Ĺźi tehnicii sunt factori care au determinat apariĹŁia Ĺźi dezvoltarea organizaĹŁiilor internaĹŁionale.

 

 

ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE. NOŢIUNE ŞI CLASIFICARE

de Av. Eduard Dragomir


Necesitatea colaborÄrii dintre state în diferite domenii – politic, economic, cultural, social, tehnic, cultural etc. – ale relaĹŁiilor internaĹŁionale a dus la crearea unui numÄr tot mai mare de organizaĹŁii internaĹŁionale interstatale[1].

OrganizaĹŁiile internaĹŁionale reprezintÄ forme de coordonare a colaborÄrii internaĹŁionale în diferite domenii, pentru care statele au creat un anumit cadru juridico-organizatoric prin adoptarea unui statut, elaborat de comun acord, în care se prevÄd obiectul Ĺźi scopurile organizaĹŁiei, organele Ĺźi atribuĹŁiile lor, necesare realizÄrii obiectivelor pentru care au fost constituite.

OrganizaĹŁiile internaĹŁionale s-au dezvoltat îndeosebi dupÄ victoria revoluĹŁiilor burgheze, ca urmare a instaurÄrii Ĺźi a dezvoltÄrii capitalismului. CreĹźterea forĹŁelor de producĹŁie, diviziunea internaĹŁionalÄ a muncii, sporirea relaĹŁiilor politice Ĺźi economice dintre state, cuceririle ĹźtiinĹŁei Ĺźi tehnicii sunt factori care au determinat apariĹŁia Ĺźi dezvoltarea organizaĹŁiilor internaĹŁionale.

La începutul secolului al XIX-lea, forma organizatoricÄ, cu caracter temporar a colaborÄrii dintre state în domeniul politic o constituiau congresele Ĺźi conferinĹŁele internaĹŁionale, a cÄror pondere în relaĹŁiile internaĹŁionale a sporit continuu în cursul acelui secol.

Spre sfârĹźitul secolului al XIX-lea au fost înfiinĹŁate uniunile administrative, organizaĹŁii internaĹŁionale permanente, cu un obiect limitat Ĺźi cu o strictÄ specializare, având ca scop sÄ asigure protecĹŁia unor interese cu caracter tehnic în diverse domenii[2].

DupÄ primul rÄzboi mondial a fost creatÄ Liga NaĹŁiunilor, prima organizaĹŁie cu caracter general. În strânsÄ legÄturÄ cu Liga NaĹŁiunilor au funcĹŁionat Ĺźi o serie de organizaĹŁii internaĹŁionale, cu un caracter specializat în anumite probleme (de exemplu, OrganizaĹŁia InternaĹŁionalÄ a Muncii – O.I.M.).

DupÄ cea de-a doua conflagraĹŁie mondialÄ, organizaĹŁiile internaĹŁionale au cÄpÄtat o amploare deosebitÄ, marcându-se totodatÄ, o nouÄ etapÄ în dezvoltarea lor.

InfluenĹŁa noilor forĹŁe apÄrute pe arena internaĹŁionalÄ poate fi observatÄ atât în privinĹŁa OrganizaĹŁiei NaĹŁiunilor Unite (O.N.U.), organizaĹŁie universalÄ de state, înfiinĹŁatÄ dupÄ cel de-al doilea rÄzboi mondial, cât Ĺźi în privinĹŁa instituĹŁiilor specializate, organizaĹŁii având ca scop colaborarea dintre state, în domenii mai restrânse ale relaĹŁiilor internaĹŁionale (economic, social, cultural, tehnic etc.).

Chiar Ĺźi tinere state suverane din Africa au pÄĹźit Ĺźi ele la crearea unor organizaĹŁii internaĹŁionale pentru dezvoltarea unei strânse Ĺźi multilaterale colaborÄri între ele.

Sporirea numÄrului organizaĹŁiilor internaĹŁionale, ca Ĺźi amploarea Ĺźi varietatea domeniilor pe care le îmbrÄĹŁiĹźeazÄ reprezintÄ o caracteristicÄ esenĹŁialÄ a vieĹŁii internaĹŁionale contemporane.

OrganizaĹŁiile internaĹŁionale ocupÄ un loc primordial printre formele de colaborare dintre state Ĺźi contribuie, totodatÄ, pe diferite cÄi, la dezvoltarea dreptului internaĹŁional contemporan Ĺźi a societÄĹŁii internaĹŁionale care tinde spre globalizare.

Clasificarea organizaĹŁiilor internaĹŁionale se poate face dupÄ douÄ criterii principale[3]:

- raza de acĹŁiune în raport cu numÄrul statelor, domeniile de activitate Ĺźi regiunea geograficÄ;

- posibilitatea statelor de a deveni membre în organizaĹŁie dupÄ constituirea ei.

DupÄ primul criteriu amintit, se pot distinge urmÄtoarele categorii de organizaĹŁii internaĹŁionale:

a. organizaĹŁii internaĹŁionale cu vocaĹŁie universalÄ, în sensul cÄ sunt destinate sÄ cuprindÄ toate statele Ĺźi care au, în acelaĹźi timp, un obiect general, privind relaĹŁiile paĹźnice dintre state Ĺźi colaborarea lor în toate sectoarele vieĹŁii internaĹŁionale, obiect care nu este limitat la o anumitÄ regiune geograficÄ. Singura organizaĹŁie internaĹŁionalÄ cu acest caracter este OrganizaĹŁia NaĹŁiunilor Unite (O.N.U.).

b. organizaĹŁii internaĹŁionale cu vocaĹŁie particularÄ, care se subdivid, la rândul lor în urmÄtoarele grupe:

- cu obiect special, cum sunt, spre exemplu, instituĹŁiile specializate, sau alte organizaĹŁii care-Ĺźi desfÄĹźoarÄ activitatea în anumite domenii: politici, militar, economic, social, cultural, ĹźtiinĹŁific etc.;

- cu razÄ de acĹŁiune limitatÄ la o anumitÄ regiune geograficÄ – constituind organizaĹŁiile regionale, ca, de exemplu, Liga ArabÄ, OrganizaĹŁia UnitÄĹŁii Africane, OrganizaĹŁia Tratatului de la VarĹźovia. OrganizaĹŁiile regionale pot avea un obiect general, ca de exemplu, OrganizaĹŁia UnitÄĹŁii Africane, sau un obiect special, cum sunt organizaĹŁiile interstatale de colaborare economicÄ.

În ceea ce priveĹźte clasificarea organizaĹŁiilor internaĹŁionale dupÄ cel de-al doilea criteriu – posibilitatea statelor de a deveni membre dupÄ instituirea organizaĹŁiei, aderând la statutul ei – distingem între:

- organizaĹŁii deschise, la care, pe lângÄ statele membre originare (sau fondatoare) pot participa toate statele, în cazul îndeplinirii condiĹŁiilor prevÄzute de actul constitutiv Ĺźi cu respectarea procedurii de admitere, ca de exemplu, O.N.U.;

- organizaĹŁii închise, în care, potrivit statutului, pot fi membre numai statele fondatoare (de exemplu, BENELUX – Belgia, Olanda Ĺźi Luxemburg).

În cazul organizaĹŁiilor închise, primirea unui stat dupÄ constituirea lor nu este posibilÄ decât cu acordul tuturor pÄrĹŁilor.

De asemenea, sunt considerate organizaĹŁii închise Ĺźi cele la care, deĹźi actul constitutiv permite formal aderarea altor state, în fapt se fac discriminÄri dupÄ sistemul politic Ĺźi social. Un exemplu, în acest sens este NATO – OrganizaĹŁia Tratatului Atlanticului de Nord, descrisÄ ca o organizaĹŁie în care nu pot fi admise decât state având aceeaĹźi ideologie Ĺźi la care ne vom opri pe larg, pe întreg parcursul lucrÄrii.

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Trebuie sÄ se facÄ deosebire între organizaĹŁiile internaĹŁionale interstatale sau guvernamentale Ĺźi organizaĹŁiile internaĹŁionale non-guvernamentale. În cazul ultimei categorii, membrii nu sunt statele, ca în cazul primelor, ci, diverse organizaĹŁii, asociaĹŁii Ĺźi persoane juridice din diferite ĹŁÄri – de exemplu: FederaĹŁia SindicalÄ MondialÄ, Institutul InternaĹŁional de Teatru etc.

[2] Printre aceste uniuni administrative menĹŁionÄm: Uniunea PoĹźtalÄ UniversalÄ, înfiinĹŁatÄ în 1875; Institutul InternaĹŁional de AgriculturÄ, înfiinĹŁatÄ în 1905; Oficiul InternaĹŁional de IgienÄ PublicÄ, creat în 1907 etc.

[3] A se vedea, Grigore GeamÄnu, „Dreptul InternaĹŁional Contemporan”, Vol. II, Editura DidacticÄ Ĺźi PedagogicÄ, BucureĹźti, 1975, p. 168-169.

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

resurse juridice, referate juridice, Referate Dreptul tratatelor, Dreptul tratatelor, DIP, Articole Drept International Public, Relatii internationale

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii sÄvârĹźite de un avocat pentru orice fapte care sunt de naturÄ sÄ prejudicieze onoarea Ĺźi prestigiul profesiei de avocat:
2. ĂŽn scopul asigurÄrii secretului profesional:
3. Contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ:
4. UrmÄtoarele situaĹŁii sunt specifice grupÄrii cabinetelor individuale de avocaĹŁi:
5. AvocaĹŁii care profeseazÄ Ă®n România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. ĂŽn cazul Ă®nstrÄinÄrii unui cabinet individual cÄtre un alt cabinet individual, contractele Ă®ncheiate de transmiĹŁÄtor cu avocaĹŁii stagiari salarizaĹŁi Ă®n interiorul profesiei:
7. ĂŽn societÄĹŁile civile profesionale hotÄrârile adunÄrilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisÄ Ă®ncheierea unui contract de asistenĹŁÄ juridicÄ Ă®n care sÄ se prevadÄ:
10. Nu are obligaĹŁia de a pÄstra secretul profesional: