Home | Referate si Articole juridice | Dreptul tratatelor | Teorii privind clasificarea tratatelor internationale

Teorii privind clasificarea tratatelor internationale

By
Font size: Decrease font Enlarge font

PreocupÄri pentru clasificarea tratatelor internaĹŁionale, pe baza anumitor criterii, au existat din cele mai vechi timpuri. Astfel, romanii Ă®mpÄrĹŁeau tratatele Ă®n pactiones (pacte), sponsiones (promisiuni) Ĺźi foedera (alianĹŁe).

 

TEORII PRIVIND CLASIFICAREA TRATATELOR INTERNAŢIONALE

 

PreocupÄri pentru clasificarea tratatelor internaĹŁionale, pe baza anumitor criterii, au existat din cele mai vechi timpuri. Astfel, romanii împÄrĹŁeau tratatele în pactiones (pacte), sponsiones (promisiuni) Ĺźi foedera (alianĹŁe).

Hugo Grotius împÄrĹŁea tratatele în douÄ categorii:

- tratate care consacrÄ obligaĹŁii decurgând din dreptul natural;

- tratate care adaugÄ obligaĹŁii necunoscute în dreptul natural.

Un punct de vedere în ceea ce priveĹźte clasificarea tratatelor este susĹŁinut de juristul rus Martens care propune împÄrĹŁirea acestora în politice Ĺźi sociale.

Literatura occidentalÄ a dreptului internaĹŁional face diferenĹŁa între[1]:

- tratate contract, adicÄ acele tratate consacrate unor probleme concrete (de exemplu, tratate de alianĹŁÄ, de stabilire a frontierelor, de comerĹŁ) li care dau naĹźtere la prestaĹŁii reciproce în sarcina statelor contractante, fiecare din ele urmÄrind realizarea unor scopuri proprii; Ĺźi

- tratate legi (normative) – adicÄ acele tratate care stabilesc reguli pentru un întreg domeniu de relaĹŁii între state, deci reguli general obligatorii, caracterizate prin identitate în privinĹŁa conĹŁinutului voinĹŁei statelor semnatare (de exemplu, ConvenĹŁiile de la Haga din 1899 Ĺźi 1907, cu privire la legile Ĺźi obiceiurile rÄzboiului, Pactul Ligii NaĹŁiunilor, Carta O.N.U.).

O asemenea clasificare a fost consideratÄ ca fiind nerelevantÄ pe temeiul cÄ, nu ar exista deosebiri obiective nici ca formÄ, nici ca forĹŁÄ juridicÄ între cele douÄ categorii de tratate.

O altÄ clasificare rÄspânditÄ în literatura juridicÄ occidentalÄ porneĹźte de la forma Ĺźi modul de încheiere a tratatelor, deosebindu-se sub acest aspect:

- tratate în sensul îngust Ĺźi tehnic al cuvântului, adicÄ tratate încheiate cu intervenĹŁia formalÄ a organului învestit cu competenĹŁa de a încheia tratate (treaty making power), de obicei Ĺźeful statului, Ĺźi supuse ratificÄrii sau aprobÄrii;

- acorduri în formÄ simplificatÄ, încheiate fÄrÄ intervenĹŁia acestui organ.

Deosebirea priveĹźte, în special, forma simplÄ, nesolemnÄ, a acordurilor din cea de-a doua categorie, avem în vedere aici acordurile încheiate prin schimb de note, de scrisori, minute sau memorandumuri, deoarece Ĺźi acestea din urmÄ pot fi uneori supuse unei proceduri de ratificare ori aprobare. Valoarea juridicÄ a acordurilor în formÄ simplificatÄ este egalÄ cu aceea a oricÄror tratate.

Pentru clasificarea tratatelor internaĹŁionale pot fi folosite mai multe criterii, Ĺźi anume[2]:

- criteriul numÄrului de participanĹŁi – folosind acest criteriu putem împÄrĹŁi tratatele internaĹŁionale în:

         - tratate bilaterale - tratate încheiate între douÄ state sau alte subiecte de drept internaĹŁional;

         - tratate colective - când la tratate participÄ mai mult de douÄ subiecte. Tratatele colective, la rândul lor, pot fiu împÄrĹŁite în tratate multilaterale, când fiecare stat reprezintÄ o parte Ĺźi tratate plurilaterale, când subiectele, indiferent de numÄrul lor, formeazÄ douÄ pÄrĹŁi (de exemplu, la tratatul de pace cu România din 1947, o parte era România, iar cealaltÄ parte era formatÄ din puterile aliate Ĺźi asociate, reprezentate de URSS, SUA Ĺźi Anglia, în ceea ce priveĹźte interpretarea Ĺźi executarea acestui tratat; Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, Ĺźi ComunitÄĹŁile europene Ĺźi statele membre, pe de altÄ parte[3]).

- criteriul termenului de validitate. DupÄ acest criteriu, tratatele se împart în:

         - tratate cu termen, a cÄror aplicare este limitatÄ de o anumitÄ datÄ. Un exemplu, în acest sens, este Tratatul de la Paris instituind Comunitatea EuropeanÄ a CÄrbunelui Ĺźi OĹŁelului, tratat încheiat pe o perioadÄ de 50 de ani din momentul intrÄrii sale în vigoare (1952)[4];

         - tratate fÄrÄ termen sau „veĹźnice” , a cÄror expirare nu este legatÄ de o anumitÄ datÄ calendaristicÄ. De exemplu, cele douÄ tratate de la Roma, din 1957, intrate în vigoare la 1 ianuarie 1958, instituind Comunitatea EconomicÄ EuropeanÄ (CEE) Ĺźi Comunitatea EuropeanÄ a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom)[5].

- criteriul posibilitÄĹŁii de aderare. Pe baza acestui criteriu putem împÄrĹŁi tratatele în:

         - tratate deschise, la care pot adera, prin act unilateral, în mod liber, orice state (de exemplu, Tratatul de la Moscova din 1963 pentru interzicerea experienĹŁelor cu arma nuclearÄ în cele trei medii); Ĺźi

         - tratate închise, la care statele nu pot adera decât cu consimĹŁÄmântul statelor participante (de exemplu, Pactul Tratatului Atlanticului de Nord);

- criteriul conĹŁinutului. Din punct de vedere al conĹŁintului tratatelor, acestea sunt de mai multe feluri, Ĺźi anume: tratate politice, economice, culturale, tratate pe probleme juridice etc.

De menĹŁionat, ar fi faptul cÄ o clasificare a tratatelor internaĹŁionale ar putea fi efectuatÄ Ĺźi pe baza altor criterii. S-ar putea avea în vedere aici criteriul aplicÄrii tratatului numai în timp de pace ori numai în timp de rÄzboi, al formei exprimÄrii consimĹŁÄmântului, al raportului cu principiile Ĺźi normele de drept internaĹŁional în vigoare.

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Grigore GeamÄnu, “Dreptul internaĹŁional contemporan”, Vol. II, op. cit., p. 70-71; Vasile CreĹŁu, “Drept internaĹŁional public”, Editura FundaĹŁiei “România de Mâine”, BucureĹźti, 1999, p. 147-148.

[2] Grigore GeamÄnu, “Dreptul internaĹŁional contemporan”, Vol. II, op. cit., p. 72-73.

[3] A se vedea, Augustin Fuerea, “Manualul Uniunii Europene”, Editura Actami, BucureĹźti, 2001, p. 240-305; Legea nr. 20/1993, pentru ratificarea Acordului, publicatÄ în Monitorul oficial nr. 73 din 12 aprilie 1993.

[4] Tratatul CECO a expirat la 23 iulie 2002 - a se vedea, pentru detalii, Augustin Fuerea, “InstituĹŁiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, BucureĹźti, 2002, p. 15-16, nota 2; a se vedea Ĺźi, Augustin Fuerea, “Drept comunitar al afacerilor”, Editura Universul Juridic, BucureĹźti, 2003, p. 11-12.

[5] A se vedea, pentru detalii, Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, “Drept instituĹŁional comunitar european”, Editura Actami, BucureĹźti, 2000, p. 21-23; Augustin Fuerea, “InstituĹŁiile Uniunii Europene”, op. cit., p. 17; Augustin Fuerea, “Drept comunitar al afacerilor”, op. cit, p. 12-14.

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

resurse juridice, Referate DIP, Referate Drept International, Referate Drept International Public, Referate Dreptul tratatelor, Dreptul tratatelor, articole juridice, DIP, Drept International Public

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii sÄvârĹźite de un avocat pentru orice fapte care sunt de naturÄ sÄ prejudicieze onoarea Ĺźi prestigiul profesiei de avocat:
2. ĂŽn scopul asigurÄrii secretului profesional:
3. Contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ:
4. UrmÄtoarele situaĹŁii sunt specifice grupÄrii cabinetelor individuale de avocaĹŁi:
5. AvocaĹŁii care profeseazÄ Ă®n România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. ĂŽn cazul Ă®nstrÄinÄrii unui cabinet individual cÄtre un alt cabinet individual, contractele Ă®ncheiate de transmiĹŁÄtor cu avocaĹŁii stagiari salarizaĹŁi Ă®n interiorul profesiei:
7. ĂŽn societÄĹŁile civile profesionale hotÄrârile adunÄrilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisÄ Ă®ncheierea unui contract de asistenĹŁÄ juridicÄ Ă®n care sÄ se prevadÄ:
10. Nu are obligaĹŁia de a pÄstra secretul profesional: