Home | Referate si Articole juridice | Dreptul tratatelor | Tratatul international - principalul izvor al Dreptului International Public

Tratatul international - principalul izvor al Dreptului International Public

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Tratatul internaĹŁional este actul juridic prin care se creeazÄ, se modificÄ sau se sting norme Ĺźi raporturi juridice internaĹŁionale. El consfinĹŁeĹźte Ă®nĹŁelegerea precisÄ Ĺźi liber-exprimatÄ Ă®ntre douÄ sau mai multe state cu privire la drepturile Ĺźi obligaĹŁiile reciproce Ă®n relaĹŁiile lor politice, economice, culturale etc.

   

Tratatul international - principalul izvor al Dreptului International Public

 

Tratatul internaĹŁional este actul juridic prin care se creeazÄ, se modificÄ sau se sting norme Ĺźi raporturi juridice internaĹŁionale[1]. El consfinĹŁeĹźte înĹŁelegerea precisÄ Ĺźi liber-exprimatÄ între douÄ sau mai multe state cu privire la drepturile Ĺźi obligaĹŁiile reciproce în relaĹŁiile lor politice, economice, culturale etc.

Potrivit unei alte definiĹŁii[2], tratatul este un act juridic încheiat în formÄ scrisÄ care exprimÄ acordul de voinĹŁÄ între douÄ sau mai multe state ori organizaĹŁii internaĹŁionale Ĺźi care cuprinde drepturi Ĺźi obligaĹŁii de ambele pÄrĹŁi. Prin aceste drepturi Ĺźi obligaĹŁii sunt reglementate raporturile dintre pÄrĹŁile contractante.

Potrivit ConvenĹŁiei de la Viena, din 1969, prin expresia “tratat” se înĹŁelege un acord internaĹŁional încheiat în scris între state Ĺźi guvernat de dreptul internaĹŁional, oricare ar fi denumirea sa particularÄ (art. 2).

În mÄsura în care li se recunoaĹźte calitatea de subiect de drept internaĹŁional, deĹźi derivate, pot încheia tratate, Ĺźi organizaĹŁiile internaĹŁionale[3], în limita competenĹŁei prevÄzute de actele lor constitutive.

Tratatul internaĹŁional este principalul izvor al dreptului internaĹŁional, constituind forma cea mai uzitatÄ prin care se stabilesc raporturi juridice între subiectele de drept internaĹŁional.

Tratatele au fost folosite în relaĹŁiile dintre state din cele mai vechi timpuri. Statele sclavagiste, de exemplu, recurgeau deseori la tratate pentru pecetluirea neînĹŁelegerilor dintre ele.

În feudalism, asistÄm la o accentuatÄ dezvoltare a practicii convenĹŁionale a statelor.

În perioada capitalismului, ca urma a lÄrgirii considerabile a relaĹŁiilor dintre state, determinatÄ de dezvoltarea puternicÄ a forĹŁelor de producĹŁie, tratatele internaĹŁionale cunosc o aplicare din ce în ce mai întinsÄ. Extinderea rapidÄ a relaĹŁiilor economice Ĺźi politice impunea stabilirea, într-un  timp cât mai scurt, a unor noi reguli de drept internaĹŁional. Politica cutumiarÄ, care necesita trecerea unui timp îndelungat pentru consacrarea normelor juridice internaĹŁionale, nu mai corespundea noilor condiĹŁii interne Ĺźi internaĹŁionale, ceea ce a determinat statele sÄ recurgÄ tot mai des la tratate. Tratatul internaĹŁional îĹźi afirmÄ astfel superioritatea faĹŁÄ de cutumÄ, prin faptul cÄ el precizeazÄ drepturile Ĺźi obligaĹŁiile convenite între pÄrĹŁi, înlesnind astfel corecta lor îndeplinire Ĺźi asigurând în acest mod stabilitatea raporturilor dintre state.

În zilele noastre, tratatul internaĹŁional se manifestÄ tot mai mult ca principal izvor al dreptului internaĹŁional contemporan, ca formÄ importantÄ a colaborÄrii dintre state aparĹŁinând unor sisteme sociale diferite, în cadrul coexistenĹŁei paĹźnice.

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Grigore GeamÄnu, “Dreptul internaĹŁional contemporan”, Vol. II, Editura DidacticÄ Ĺźi PedagogicÄ, BucureĹźti, 1975, p. 67.

[2] Ĺžtefan Deaconu, „Tratatele României cu vecinii”, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 2001, p. 31.

[3] De exemplu, OrganizaĹŁia NaĹŁiunilor Unite (ONU) Ĺźi instituĹŁiile specializate ale ONU. Pentru detalii, a se vedea, pe larg, Raluca Miga-BeĹźteliu, “OrganizaĹŁii internaĹŁionale interguverna-mentale”, Editura ALL Beck, BucureĹźti, 2000; Olivier Russbach, “ONU contra ONU. Dreptul internaĹŁional confiscat”, Editura C.N.I. Coresi, BucureĹźti, 1999.

 

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

Referate Drept International Publice, Referate DIP, Articole DIP, Lucrari de licenta la Drept International Public, Lucrari de disertatie la DIP, Lucrari de diploma DIP

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii sÄvârĹźite de un avocat pentru orice fapte care sunt de naturÄ sÄ prejudicieze onoarea Ĺźi prestigiul profesiei de avocat:
2. ĂŽn scopul asigurÄrii secretului profesional:
3. Contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ:
4. UrmÄtoarele situaĹŁii sunt specifice grupÄrii cabinetelor individuale de avocaĹŁi:
5. AvocaĹŁii care profeseazÄ Ă®n România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. ĂŽn cazul Ă®nstrÄinÄrii unui cabinet individual cÄtre un alt cabinet individual, contractele Ă®ncheiate de transmiĹŁÄtor cu avocaĹŁii stagiari salarizaĹŁi Ă®n interiorul profesiei:
7. ĂŽn societÄĹŁile civile profesionale hotÄrârile adunÄrilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisÄ Ă®ncheierea unui contract de asistenĹŁÄ juridicÄ Ă®n care sÄ se prevadÄ:
10. Nu are obligaĹŁia de a pÄstra secretul profesional: