Ce sunt Retelele Transeuropene?

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Asa cum se arata in literatura de specialitate, reĹŁelele transeuropene sunt destinate formÄrii unei reĹŁele de artere în care sÄ circule „sângele economic al Uniunii Europene”[1]. Unul din obiectivele Uniunii Europene este ca persoanele, bunurile Ĺźi serviciile sÄ poatÄ circula liber în cadrul pieĹŁei într-o manierÄ eficace Ĺźi la un cost redus.

Aceste reĹŁele transeuropene constau în mari proiecte transfrontaliere elaborate în sectorul comunicaĹŁiilor, transporturilor Ĺźi distribuĹŁiei energiei.

PânÄ acum câĹŁiva ani, infrastructurile economice ale Statelor membre erau orientate cÄtre interior, capitalele naĹŁionale constituind adevÄraĹŁi centri nervoĹźi. Obiectivul dezvoltÄrii reĹŁelelor transeuropene consta în crearea unor reĹŁele, la scarÄ continentalÄ, concepute Ĺźi puse în practicÄ urmând logica unei economii unice.

Astfel, aceste reĹŁele vor trebui sÄ devinÄ instrumente ale integrÄrii economice, care sÄ faciliteze comunicaĹŁiile, sÄ reducÄ distanĹŁele Ĺźi sÄ uĹźureze contactele dintre regiunile periferice Ĺźi cele centrale.

De o importanĹŁÄ crucialÄ pentru buna funcĹŁionare a pieĹŁei unice, reĹŁelele transeuropene prezintÄ, în egalÄ mÄsurÄ, un rol fundamental în realizarea altor obiective ale Uniunii, printre care[2]:

- ÎntÄrirea coeziunii economice Ĺźi sociale dintre regiunile cele mai bogate Ĺźi cele mai sÄrace ale Uniunii. Transporturile Ĺźi telecomunicaĹŁiile eficace trebuie sÄ apropie regiunile periferice de centrul Uniunii. Dat fiind faptul cÄ venitul pe cap de locuitor a acestor regiuni este mult inferior mediei Uniunii, reĹŁelele transeuropene trebuie sÄ contribuie la accelerarea dezvoltÄrii lor economice Ĺźi sÄ încurajeze convergenĹŁa cu celelalte economii naĹŁionale.

- Definirea prioritÄĹŁilor în materie de infrastructuri. AceleaĹźi regiuni sÄrace au în acest domeniu de recuperat o întârziere, atât pe planul cantitÄĹŁii, cât Ĺźi pe cel al calitÄĹŁii Ĺźi, ca urmare, o politicÄ activÄ a Uniunii le-ar putea permite obĹŁinerea de progrese.

- ÎntÄrirea competitivitÄĹŁii economice. AbsenĹŁa IMM-urilor de pe PiaĹŁa unicÄ le împiedicÄ sÄ profite de anumite ocazii de creare a unor noi creneluri de piaĹŁÄ Ĺźi menĹŁine, în sânul UE, un nivel al creÄrii de locuri de muncÄ inferior posibilitÄĹŁilor reale ale acesteia.

- Instituirea unor legÄturi între ĹŁÄrile Uniunii Ĺźi vecinii lor din ĹŁÄrile Europei de Est Ĺźi din jurul Mediteranei.

Ţinând cont de importanĹŁa reĹŁelelor, Ĺźefii de state Ĺźi de guverne ale Uniunii Europene, în cadrul Consiliului European de la Bruxelles din decembrie 1993, au acordat realizÄrii accelerate a reĹŁelelor transeuropene statutul de politicÄ prioritarÄ a Uniunii.

În egalÄ mÄsurÄ, reĹŁelele transeuropene deĹŁin un loc important în ‚‚Cartea albÄ a Comisiei, privind creĹźterea, competitivitatea Ĺźi ocuparea”‚ adoptatÄ la Bruxelles, pentru a servi drept cadru reluÄrii creĹźterii economice.

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] A se vedea, Alina Profiroiu, Marius Profiroiu, "Introducere in realitatile europene", Editura Economica, Bucuresti, 1999, p. 122-123.

[2] A se vedea, Alina Profiroiu, Marius Profiroiu, op. cit., p. 123.

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

Transporturi, Dreptul Transporturilor, Referate dreptul transporturilor, economia transporturilor, referate transporturi, retele transeuropene, dreptul european al transporturilor

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii sÄvârĹźite de un avocat pentru orice fapte care sunt de naturÄ sÄ prejudicieze onoarea Ĺźi prestigiul profesiei de avocat:
2. ĂŽn scopul asigurÄrii secretului profesional:
3. Contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ:
4. UrmÄtoarele situaĹŁii sunt specifice grupÄrii cabinetelor individuale de avocaĹŁi:
5. AvocaĹŁii care profeseazÄ Ă®n România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. ĂŽn cazul Ă®nstrÄinÄrii unui cabinet individual cÄtre un alt cabinet individual, contractele Ă®ncheiate de transmiĹŁÄtor cu avocaĹŁii stagiari salarizaĹŁi Ă®n interiorul profesiei:
7. ĂŽn societÄĹŁile civile profesionale hotÄrârile adunÄrilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisÄ Ă®ncheierea unui contract de asistenĹŁÄ juridicÄ Ă®n care sÄ se prevadÄ:
10. Nu are obligaĹŁia de a pÄstra secretul profesional: