Home | Referate / Articole juridice | Dreptul muncii

Dreptul muncii

Declansarea conflictelor colective de munca potrivit Legii nr. 62/2011, legea dialogului social

Dreptul angajaţilor de a declanşa conflicte colective de muncă în legătură cu începerea, desfăşurarea şi încheierea negocierilor contractelor colective de muncă este garantat de art. ... Full story

Conflictele colective de munca potrivit Legii dialogului social nr. 62/2011

Potrivit art.  1 lit. o) din noua lege a dialogului social nr. 62/2011, conflictul colectiv de muncă este conflictul de muncă ce intervine între angajaţi ... Full story

Normele internationale ale muncii si conflictele de munca

Normele internaţionale ale muncii care se referă la conflictele de muncă au caracter general şi reflectă diversele sisteme de rezolvare a conflictelor de muncă existente ... Full story

Conflictele de munca potrivit noului Cod al muncii si Legii dialogului social nr. 62/2011

Faţă de vechiul cadru normativ, care făcea o distinţie legală între noţiunile de conflicte de interese şi conflicte de drepturi, în prezent, Legea dialogului social nr. 62/2011 utilizează noţiunile de conflicte colective de muncă şi conflicte individuale de muncă, iar noul Cod al muncii, republicat în 2011, se rezumă la a preciza doar că „prin conflicte de muncă se înţelege conflictele dintre salariaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă” (art. 231 din Noul Cod al muncii, republicat în M. Of. nr. 345/2011). ... Full story

Sanatatea si securitatea la locul de munca (2)

Politica socială a UE este formată dintr-un set de politici complementare, ce s-au dezvoltat şi multiplicat pe parcursul timpului şi care acţionează în acele sectoare ... Full story

Notiunea raspunderii disciplinare a salariatilor

Răspunderea disciplinară a salariaţilor. Noţiune, trăsături, condiţiile răspunderii disciplinare în dreptul muncii. Cumulul cu alte forme ale răspunderii juridice   Din cuprins:1. Necesitatea şi importanţa răspunderii disciplinare ... Full story

Raspunderea patrimoniala in dreptul muncii

În Codul muncii instituţia răspunderii juridice o regăsim în Titlul XI, iar răspunderea patrimonială este reglementată în acest titlu în Capitolul III, respectiv art. 269-275. ... Full story

Timpul de munca

EXTRAS: Potrivit art. 108 Codul muncii, timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile ... Full story

Dialogul social in Uniunea Europeana

EXTRAS: În general, comunicarea semnifică încercarea de a stabili o comuniune cu cineva, de a pune în comun informaţii, idei, atitudini, de a le asocia, raporta ... Full story

Carta sociala europeana si Carta sociala europeana revizuita

Carta Socială Europeană, elaborată sub auspiciile Consiliului Europei, concepută pe parcursul a aproape a 10 ani, după multiple consultări cu Organizaţia Internaţională a Muncii, a ... Full story

1 2 next total: 14 | displaying: 1 - 10

Log in