Home | Referate si Articole juridice | Dreptul muncii | Declansarea conflictelor colective de munca potrivit Legii nr. 62/2011, legea dialogului social

Declansarea conflictelor colective de munca potrivit Legii nr. 62/2011, legea dialogului social

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Dreptul angajaĹŁilor de a declanĹźa conflicte colective de muncÄ în legÄturÄ cu începerea, desfÄĹźurarea Ĺźi încheierea negocierilor contractelor colective de muncÄ este garantat de art. 156 din Legea nr. 62/2011.

Conflictele colective de muncÄ pot avea loc pentru apÄrarea intereselor colective cu caracter economic, profesional sau social.

Înainte de alte detalii trebuie sÄ reĹŁinem cÄ în conflictele colective de muncÄ la nivel de unitate angajaĹŁii sunt reprezentaĹŁi de sindicatele reprezentative din unitate, potrivit legii.

La nivelul unitÄĹŁilor în care nu sunt constituite sindicate reprezentative, iar angajaĹŁii Ĺźi-au ales persoanele care sÄ îi reprezinte la negocieri, aceleaĹźi persoane îi reprezintÄ Ĺźi în cazul conflictelor colective de muncÄ.

În cazul conflictelor colective de muncÄ angajaĹŁii sunt reprezentaĹŁi de organizaĹŁiile sindicale reprezentative sau reprezentanĹŁii angajaĹŁilor, dupÄ caz, care participÄ la negocierile colective ale contractului sau acordului colectiv de muncÄ aplicabil.

Conflictele colective de muncÄ pot fi declanĹźate în urmÄtoarele situaĹŁii, limitativ prevÄzute de Legea nr. 62/2011, legea dialogului social:

   a) angajatorul sau organizaĹŁia patronalÄ refuzÄ sÄ înceapÄ negocierea unui contract ori acord colectiv de muncÄ, în condiĹŁiile în care nu are încheiat un astfel de contract sau acord ori cel anterior a încetat;

   b) angajatorul sau organizaĹŁia patronalÄ nu acceptÄ revendicÄrile formulate de angajaĹŁi;

   c) pÄrĹŁile nu ajung la o înĹŁelegere privind încheierea unui contract sau acord colectiv de muncÄ pânÄ la data stabilitÄ de comun acord pentru finalizarea negocierilor.

În toate cazurile în care existÄ premisele declanĹźÄrii unui conflict colectiv de muncÄ, organizaĹŁiile sindicale reprezentative sau reprezentanĹŁii angajaĹŁilor, dupÄ caz, vor sesiza în scris angajatorul, respectiv organizaĹŁia patronalÄ despre aceastÄ situaĹŁie, precizând revendicÄrile angajaĹŁilor, motivarea acestora, precum Ĺźi propunerile de soluĹŁionare. Angajatorul este obligat sÄ primeascÄ Ĺźi sÄ înregistreze sesizarea astfel formulatÄ.

CerinĹŁa amintitÄ la paragraful precedent se considerÄ îndeplinitÄ Ĺźi în cazul în care revendicÄrile, motivarea Ĺźi propunerile de soluĹŁionare sunt exprimate de sindicatul reprezentativ sau de cÄtre reprezentanĹŁii aleĹźi ai angajaĹŁilor cu ocazia întâlnirii cu reprezentanĹŁii angajatorului ori ai organizaĹŁiei patronale, dacÄ discuĹŁiile purtate au fost consemnate într-un proces-verbal.

Angajatorul sau organizaĹŁia patronalÄ are obligaĹŁia de a rÄspunde în scris sindicatelor sau, în lipsa acestora, reprezentanĹŁilor angajaĹŁilor, în termen de douÄ zile lucrÄtoare de la primirea sesizÄrii, cu precizarea punctului de vedere pentru fiecare dintre revendicÄrile formulate.

În situaĹŁia în care angajatorul ori organizaĹŁia patronalÄ nu a rÄspuns la toate revendicÄrile formulate sau, deĹźi a rÄspuns, sindicatele ori reprezentanĹŁii salariaĹŁilor, dupÄ caz, nu sunt de acord cu punctul de vedere precizat, conflictul colectiv de muncÄ se poate declanĹźa.

Pe durata valabilitÄĹŁii unui contract sau acord colectiv de muncÄ angajaĹŁii nu pot declanĹźa conflictul colectiv de muncÄ.

Conflictul colectiv de muncÄ se declanĹźeazÄ numai dupÄ înregistrarea prealabilÄ a acestuia, dupÄ cum urmeazÄ:

   a) la nivel de unitate, organizaĹŁia sindicalÄ reprezentativÄ sau reprezentanĹŁii angajaĹŁilor, dupÄ caz, notificÄ angajatorului declanĹźarea conflictului colectiv de muncÄ Ĺźi sesizeazÄ în scris inspectoratul teritorial de muncÄ din judeĹŁul în care îĹźi desfÄĹźoarÄ activitatea angajaĹŁii unitÄĹŁii care au declanĹźat conflictul, în vederea concilierii;

   b) la nivel de grup de unitÄĹŁi, organizaĹŁiile sindicale reprezentative vor notifica fiecÄrei unitÄĹŁi membre a grupului de unitÄĹŁi, precum Ĺźi organizaĹŁiei patronale constituite la nivelul grupului declanĹźarea conflictului colectiv de muncÄ Ĺźi sesizeazÄ în scris Ministerul Muncii, Familiei Ĺźi ProtecĹŁiei Sociale, în vederea concilierii;

   c) la nivelul sectorului de activitate, organizaĹŁiile sindicale reprezentative vor notifica fiecÄrei unitÄĹŁi în care au membri organizaĹŁii sindicale reprezentative, precum Ĺźi organizaĹŁiilor patronale corespondente declanĹźarea conflictului colectiv de muncÄ Ĺźi vor sesiza în scris Ministerul Muncii, Familiei Ĺźi ProtecĹŁiei Sociale, în vederea concilierii.

 

RECOMANDÄ‚M: LUCRARI.RO - DREPTUL MUNCII

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

Conflictele de munca, conflictele colective de munca, Declansarea conflictelor colective de munca, Legea nr. 62/2011, Legea dialogului social 2011

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii sÄvârĹźite de un avocat pentru orice fapte care sunt de naturÄ sÄ prejudicieze onoarea Ĺźi prestigiul profesiei de avocat:
2. ĂŽn scopul asigurÄrii secretului profesional:
3. Contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ:
4. UrmÄtoarele situaĹŁii sunt specifice grupÄrii cabinetelor individuale de avocaĹŁi:
5. AvocaĹŁii care profeseazÄ Ă®n România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. ĂŽn cazul Ă®nstrÄinÄrii unui cabinet individual cÄtre un alt cabinet individual, contractele Ă®ncheiate de transmiĹŁÄtor cu avocaĹŁii stagiari salarizaĹŁi Ă®n interiorul profesiei:
7. ĂŽn societÄĹŁile civile profesionale hotÄrârile adunÄrilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisÄ Ă®ncheierea unui contract de asistenĹŁÄ juridicÄ Ă®n care sÄ se prevadÄ:
10. Nu are obligaĹŁia de a pÄstra secretul profesional: