Home | Referate si Articole juridice | Dreptul muncii | Conflictele colective de munca potrivit Legii dialogului social nr. 62/2011

Conflictele colective de munca potrivit Legii dialogului social nr. 62/2011

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Potrivit art.  1 lit. o) din noua lege a dialogului social nr. 62/2011, conflictul colectiv de muncÄ este conflictul de muncÄ ce intervine între angajaĹŁi Ĺźi angajatori care are ca obiect începerea, desfÄĹźurarea sau încheierea negocierilor privind contractele ori acordurile colective de muncÄ[1].

Amintim în acest context Ĺźi art. 4 din Legea nr. 168/1999 privind soluĹŁionarea conflictelor de muncÄ (abrogat prin Legea nr. 62/2011), potrivit cÄruia conflictele de muncÄ ce aveau ca obiect stabilirea condiĹŁiilor de muncÄ cu ocazia negocierii contractelor colective de muncÄ erau considerate conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional, social sau economic ale salariaĹŁilor, denumite conflicte de interese.

SalariaĹŁilor le este garantat atât dreptul la negocieri colective, cât Ĺźi posibilitatea de a revendica condiĹŁii normale de muncÄ[2].

În acest sens Ĺźi legislaĹŁia în vigoare prevede expres dreptul salariaĹŁilor la negocieri colective (art. 6 alin. 2 din Noul Cod al muncii republicat în 2011), precum Ĺźi posibilitatea acestora de a revendica condiĹŁii normale de muncÄ garantate de lege. Orice conflict de muncÄ ce intervine între salariaĹŁi Ĺźi unitÄĹŁi în legÄturÄ cu începerea, desfÄĹźurarea Ĺźi încheierea negocierilor colective se soluĹŁioneazÄ de cÄtre pÄrĹŁi potrivit procedurilor reglementate prin lege.

Prin urmare, conflictele colective de muncÄ pot fi determinate numai de neînĹŁelegerile determinate de negocierea colectivÄ, de încheierea contractului colectiv de muncÄ, în special în cazul în care angajatorul (angajatorii) nu acceptÄ revendicÄrile salariaĹŁilor.

AĹźa cum s-a subliniat în doctrinÄ, conflictele colective de muncÄ prezintÄ urmÄtoarele caractere[3]: sunt o formÄ a conflictelor de muncÄ; nu pot interveni în alt moment al desfÄĹźurÄrii raporturilor de muncÄ decât în cel al negocierii colective (Ĺźi nu al negocierii unui contract individual de muncÄ, ori pe parcursul executÄrii acestuia).

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Pentru definiĹŁii din doctrinÄ, a se vedea: Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, ediĹŁia a III-a, Editura Universul Juridic, BucureĹźti, 2009, p. 924 Ĺźi urm.;  L. Dima, Conflictele de interese - conflicte colective de muncÄ. Studiu comparat al reglementÄrilor din legislaĹŁia românÄ Ĺźi din legislaĹŁia altor state, în Analele UniversitÄĹŁii din BucureĹźtii, nr. 2/2003, p. 75-91.

[2] Alexandru Ţiclea, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 408.

[3] I.T. ĹžtefÄnescu, Tratat de dreptul muncii, op. cit., p. 683; O. Ţinea, op.cit., p. 188-189; Aurelian Gabriel Uluitu, Greva, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 2008, p. 68 Ĺźi urm.

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

Noutatile aduse de Codul muncii 2011, Conflictele de munca, conflictele colective de munca, noul cod al muncii 2011, Legea dialogului social nr. 62/2011

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii sÄvârĹźite de un avocat pentru orice fapte care sunt de naturÄ sÄ prejudicieze onoarea Ĺźi prestigiul profesiei de avocat:
2. ĂŽn scopul asigurÄrii secretului profesional:
3. Contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ:
4. UrmÄtoarele situaĹŁii sunt specifice grupÄrii cabinetelor individuale de avocaĹŁi:
5. AvocaĹŁii care profeseazÄ Ă®n România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. ĂŽn cazul Ă®nstrÄinÄrii unui cabinet individual cÄtre un alt cabinet individual, contractele Ă®ncheiate de transmiĹŁÄtor cu avocaĹŁii stagiari salarizaĹŁi Ă®n interiorul profesiei:
7. ĂŽn societÄĹŁile civile profesionale hotÄrârile adunÄrilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisÄ Ă®ncheierea unui contract de asistenĹŁÄ juridicÄ Ă®n care sÄ se prevadÄ:
10. Nu are obligaĹŁia de a pÄstra secretul profesional: