Home | Referate si Articole juridice | Dreptul muncii | Normele internationale ale muncii si conflictele de munca

Normele internationale ale muncii si conflictele de munca

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Normele internaĹŁionale ale muncii care se referÄ la conflictele de muncÄ au caracter general Ĺźi reflectÄ diversele sisteme de rezolvare a conflictelor de muncÄ existente în diverse ĹŁÄri[1].

Astfel, Recomandarea O.I.M. privind concilierea voluntarÄ Ĺźi arbitrajul nr. 92/1951 recomandÄ ca mecanismul de conciliere voluntarÄ sÄ fie gratuit Ĺźi expeditiv, putând sÄ asiste în prevenirea Ĺźi rezolvarea conflictelor de muncÄ. Instrumentul recomandÄ de asemenea ca procedura sÄ poatÄ fi derulatÄ fie la iniĹŁiativa oricÄrei din pÄrĹŁi sau din oficiu de cÄtre autoritatea de conciliere voluntarÄ. Când un conflict a fost supus concilierii Ĺźi arbitrajului cu consimĹŁÄmântul tuturor pÄrĹŁilor interesate, ele sunt încurajate sÄ se abĹŁinÄ de la greve Ĺźi lock-out atât timp cât concilierea Ĺźi arbitrajul sunt în derulare. Recomandarea nr. 92 aratÄ, de asemenea, cÄ nici una din prevederile sale nu poate fi interpretatÄ ca limitând, în vreun fel, dreptul la grevÄ.

ConvenĹŁia O.I.M. privind promovarea negocierii colective nr. 154/1981, ratificatÄ Ĺźi de România, precum Ĺźi recomandarea corespondentÄ (nr. 163) dispune luarea acelor mÄsuri care sÄ asigure ca organismele Ĺźi procedurile de rezolvare a conflictelor de muncÄ sÄ fie concepute la nivel naĹŁional astfel încât sÄ contribuie la promovarea negocierii colective Ĺźi, în acest context, ele pledeazÄ pentru instituirea de proceduri care sÄ asiste pÄrĹŁile în gÄsirea unor soluĹŁii echitabile la conflictele dintre ele.

Recomandarea O.I.M. privind examinarea plângerilor nr. 130/1967 se referÄ la o categorie specialÄ de conflicte de muncÄ, Ĺźi anume cu plângerile unuia sau mai multor lucrÄtori împotriva anumitor mÄsuri privind relaĹŁiile de muncÄ Ĺźi condiĹŁiile lor de angajare. Acest instrument recomandÄ ca un lucrÄtor sau un grup de lucrÄtori sÄ aibÄ dreptul de a supune o astfel de plângere sau plângeri fÄrÄ sÄ sufere vreun prejudiciu. Plângerile trebuie analizate conform unei proceduri apropriate, dacÄ lucrÄtorul sau lucrÄtorii considerÄ de bunÄ credinĹŁÄ astfel de mÄsuri sau situaĹŁii ca fiind contrarii prevederilor dintr-un contract colectiv sau dintr-un contract individual de muncÄ, regulilor de lucru, legilor sau regulamentelor sau obiceiurilor profesiunii, ramurii de activitate sau ĹŁÄrii. Recomandarea distinge între astfel de plângeri Ĺźi solicitÄrile colective ce urmÄresc modificarea termenilor Ĺźi condiĹŁiilor de angajare, ce sunt excluse din domeniul de cuprindere al recomandÄrii. TotuĹźi, recomandarea nu limiteazÄ dreptul unui lucrÄtor sÄ sesizeze direct autoritatea de muncÄ competentÄ, instanĹŁa specializatÄ în cauze de muncÄ sau alt organism judiciar cu privire la un drept recunoscut de legile Ĺźi reglementÄrile naĹŁionale.

O situaĹŁie specialÄ existÄ atunci când conflictele colective se produc în serviciul public. În acest sens, ConvenĹŁia O.I.M. privind relaĹŁiile de muncÄ (serviciul public) nr. 151/1978 prevede cÄ rezolvarea conflictelor privind termenii Ĺźi condiĹŁiile de ocupare trebuie fÄcutÄ prin negocieri între pÄrĹŁi sau printr-un mecanism independent Ĺźi imparĹŁial, cum este concilierea, medierea Ĺźi arbitrajul[2]. AceastÄ convenĹŁie indicÄ, de asemenea, cÄ mecanismul pentru rezolvarea conflictelor trebuie sÄ fie stabilit astfel încât sÄ asigure imparĹŁialitatea Ĺźi încrederea între pÄrĹŁi. Când aceastÄ convenĹŁie a fost adoptatÄ de cÄtre ConferinĹŁa InternaĹŁionalÄ a Muncii, s-a decis ca acest instrument sÄ nu rezolve problema dreptului la grevÄ în serviciul public.

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Nicolae Voiculescu, „Dreptul muncii. ReglementÄri interne Ĺźi comunitare”, Editura WoltersKluwer, BucureĹźti, 2007, p. 215.

[2] Raluca Dimitriu, SoluĹŁionarea conflictelor de muncÄ prin conciliere Ĺźi mediere, în „Revista românÄ de dreptul muncii” nr. 2/2004, p. 35-36.

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

Conflictele de munca, conflicte de munca, Normele internationale ale muncii, OIM si conflictele de munca, ConvenĹŁia O.I.M. privind relaĹŁiile de muncÄ, Normele internationale ale muncii si conflictele d, Recomandarea O.I.M. privind examinarea plângerilor, ConvenĹŁia O.I.M. privind promovarea negocierii col, Recomandarea O.I.M. privind concilierea voluntarÄ

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor