Drept roman

In iure cessio - recunoasterea in fata magistratului

In iure cessio - recunoaşterea în faţa magistratului, era un mod de transmitere a proprietăţii quiritare cu ajutorul organizării unui proces fictiv pe care dobânditorul ... Full story

Uzucapiunea (usucapio) - mod de dobandire a proprietatii in dreptul roman

Uzucapiunea (usucapio) constituia mijlocul de a do­bândi proprietatea quiritară prin posesiunea unui Lucru într-un anumit interval de timp. Dreptul fostului proprietar se stingea aşadar ca urmare ... Full story

Condominium - forma de proprietate in dreptul roman

Proprietatea mai multor persoane asupra unuia şi aceluiaşi lucru se numea condominium (coproprietate)[1]. Materialmente lucrul nu era împărţit, deoarece el aparţinea, ca un întreg, tuturor coproprietarilor. ... Full story

Proprietatea peregrina in dreptul roman

Deşi peregriniii, după legea romană, nu puteau fi proprietari, totuşi edictul pretorului peregrin şi cele ale guvernatorului le-au ocrotit, în vederea uşurării comerţului cu romanii, ... Full story

Proprietatea provinciala in dreptul roman

Pământurile provinciilor cucerite aparţineau statului roman - ager publicus, iar posesorii unor astfel de fonduri erau îndatoraţi să plătească acestuia un impozit funciar - vectigal, ... Full story

Aparitia proprietatii pretoriene in dreptul roman

Apariţia proprietăţii pretoriene se explică prin dezvoltarea comerţului, care necesita o mai mare uşurinţă în încheierea tranzacţiilor comerciale şi o mai eficace ocrotire a bunei-credinţe ... Full story

Proprietatea quiritara - forma de proprietate in dreptul roman

Proprietatea quiritară aparţinea numai cetăţenilor romani sui iuris, pentru că era un privilegiu strict rezervat cetăţenilor romani, ea presupunea un lucru roman (deci nu purta ... Full story

Heredium - proprietatea familiala din dreptul roman

Proprietatea familială era o formă mai avansată şi purta numele de heredium, adică moştenire. Din informaţiile scriitorilor antici[1] se deduce existenţa proprietăţii familiale în paralel cu ... Full story

Actiunea în revendicare (sacramentum in rem) in vechiul drept roman

Acţiunea în revendicare - sacramentum in rem (în epoca veghe) avea loc printr-o acţiune a legii, or formula acestei acţiuni a legii necesita prezenţa lucrului ... Full story

Mancipatiunea, cel mai vechi mod de dobandire a proprietatii

Mancipaţiunea, cel mai vechi mod de dobândire a proprietăţii (modul originar de transmitere la romani), care presupunea ca accipiens să ţină cu mâna lucrul, în ... Full story

1 2 next total: 12 | displaying: 1 - 10

Log in

Autor promovat

Av. Roxana Paliţă

Avocat Baroul Bucuresti, Redactor Portalul www.StudiiJuridice.ro, Redactor şef Editura Nomina Lex