Abuzul in serviciu

By
Font size: Decrease font Enlarge font

În Codul penal, modificat prin Legea nr. 278/2006, sunt reglementate în Titlul VI - „InfracĹŁiunile care aduc atingere unor activitÄĹŁi de interes public sau altor infracĹŁiuni reglementate de lege”. În mod special, pentru studiul de faĹŁÄ sunt relevante dispoziĹŁiile cuprinse în Capitolul I „InfracĹŁiuni de serviciu sau în legÄturÄ cu serviciu”.

Aceste infracĹŁiuni dupÄ cum aratÄ denumirea lor, aduc atingere unor activitÄĹŁi de interes public sau altor activitÄĹŁi reglementate de lege. Aceste infracĹŁiuni, deĹźi sunt numeroase Ĺźi de o mare varietate, au fost totuĹźi incluse într-un titlu unic, deoarece ele prezintÄ o trÄsÄturÄ esenĹŁialÄ comunÄ, constând în aceea cÄ, prin sÄvârĹźirea lor, se aduce atingerea unor relaĹŁii sociale de aceeaĹźi naturÄ, relaĹŁii care privesc activitatea de serviciu sau regimul stabilit pentru anumite activitÄĹŁi reglementate de lege.

Cele mai multe modificÄri în conĹŁinutul normelor de incriminare cuprinse în Capitolul I al Titlului VI, din partea specialÄ a Codului penal, au intervenit însÄ prin Legea nr. 140 din anul 1996 Ĺźi prin Legea nr. 278/2006. Prin aceste acte normative la abuzurile în serviciu Ĺźi neglijenĹŁÄ (art. 146-250), s-a înlocuit sintagma „funcĹŁionar” sau „alt salariat” cu sintagma „funcĹŁionar public sau funcĹŁionar”; abuzul în serviciu contra intereselor publice a dobândit un nou conĹŁinut; s-a introdus un nou articol, respectiv 2481 în care se incrimineazÄ distinct abuzul în serviciu în forma calificatÄ; limitele speciale ale pedepselor pentru infracĹŁiunile de corupĹŁie (art. 254-257) s-au mÄrit; art. 258 Cod penal, a fost modificat.

 

1. Obiectul infracĹŁiunilor

Obiectul juridic generic îl constituie relaĹŁiile sociale menite sÄ asigure buna Ĺźi normala desfÄĹźurare a activitÄĹŁii unitÄĹŁilor publice sau de interes public.

Obiectul juridic special îl formeazÄ relaĹŁiile sociale nemijlocit puse în pericol prin activitatea fÄptuitorului; de aceea el diferÄ de la infracĹŁiune la infracĹŁiune. De exemplu:

- la abuzul în serviciu, obiectul juridic special este format din relaĹŁiile sociale a cÄror normalÄ desfÄĹźurare este condiĹŁionatÄ de o riguroasÄ respectare de cÄtre orice funcĹŁionar a ordinii Ĺźi disciplinei la locul de muncÄ;

- la luarea de mitÄ, obiectul juridic special îl reprezintÄ acele relaĹŁii sociale pentru a cÄror naĹźtere, desfÄĹźurare Ĺźi dezvoltare este necesarÄ îndeplinirea loialÄ Ĺźi corectÄ de cÄtre funcĹŁionari a obligaĹŁiilor de serviciu.

Obiectul material îl constituie lucrurile asupra cÄrora se rÄsfrâng consecinĹŁele faptei incriminate. Nu toate infracĹŁiunile de serviciu sau în legÄturÄ cu serviciul au un obiect material, ci numai cele la care acĹŁiunea fÄptuitorului se rÄsfrânge asupra unor bunuri.

În acest sens, de exemplu, în cazul abuzului în serviciu contra intereselor publice - prevÄzute în art. 248 C. pen. care a avut consecinĹŁÄ producerea de pagube unei unitÄĹŁi publice sau a altor unitÄĹŁi, obiectul material îl formeazÄ bunurile (mobile sau imobile) care intereseazÄ patrimoniul afectat; la infracĹŁiunea de neglijenĹŁÄ în pÄstrarea secretului de stat obiectul material este alcÄtuit din documentele, datele ce constituie secret de stat.

 

2. SubiecĹŁii infracĹŁiunilor

Subiect activ nemijlocit (autor) al infracĹŁiunilor de serviciu sau în legÄturÄ cu serviciul este persoana care sÄvârĹźeĹźte în mod nemijlocit fapta prevÄzutÄ de legea penalÄ.

La infracĹŁiunile de serviciu subiectul activ (autorul) este calificat, adicÄ este o persoanÄ cu o anumitÄ calitate, aceea de „funcĹŁionar public” sau de „funcĹŁionar”. AceastÄ calitate trebuie sÄ existe în momentul sÄvârĹźirii faptei, dobândirea ulterioarÄ nu conferÄ fÄptuitorului calitatea de autor, dupÄ cum pierderea ei nu-i modificÄ situaĹŁia în raport cu existenĹŁa infracĹŁiunii de serviciu pe care, comis-o când avea aceastÄ calitate.

 
--------------------------------------------------------------------------------

Vrei mai multe informaĹŁii despre acest subiect? CumpÄrÄ acum STUDIUL IN INTREGIME

CLICK AICI PENTRU A CUMPÄ‚RA ACUM!

--------------------------------------------------------------------------------

PREŢ - 6 EURO cu plata rapidÄ prin SMS!

NUMAI în reĹŁelele ORANGE si VODAFONE

--------------------------------------------------------------------------------

Studiul se livreazÄ în format electronic, prin email, în termen de maxim 24 de ore de la efectuarea plÄĹŁii!

--------------------------------------------------------------------------------

 

Detalii tehnice ale studiului:

Autor Redactia www.studiijuridice.ro 
Anul elaborarii 2009
Pagini: 13
 
Detalii tehnice: Formatul paginii: A4; Font: Times New Roman; Dimensiune caractere - 12 pt.; Distanta intre randuri: 1.5
Note de subsol: DA
 
Diacritice-Ä,â,ĹŁ,Ĺź: DA
 
Note de subsol: DA
 
Bibliografie: DA
Printabil: DA
Se distribuie in format: *.PDF si/sau *.doc
Optiune de copiere COPY/PASTE Activa  [puteĹŁi copia parti din conĹŁinut în vederea realizÄrii unor referate, studii, articole etc. personalizate dupÄ obiectivele dvs.]


 

Bibliografie

 
1.      A. Boroi, „Drept penal. Partea specialÄ” (conform Legii nr. 278/2006), Editura All Beck, BucureĹźti, 2006
2.      ValericÄ LazÄr, “Drept penal. Partea specialÄ. InfracĹŁiuni prevÄzute în Codul Penal Român în vigoare, cu modificÄrile Ĺźi completÄrile la zi”, Editura UniversitarÄ, BucureĹźti, 2006;
3.      Alexandru Boroi, Gh. Nistoreanu, „Drept penal. Partea specialÄ”, Editura All Beck, BucureĹźti, 2005.
4.      ValericÄ LazÄr, Ilie Pascu, „Drept penal. Partea specialÄ. InfracĹŁiuni prevÄzute în Codul penal român”(cuprinde modificÄrile Ĺźi modificÄrile Codului penal pânÄ la 30 martie 2003), Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 2003.

5.      Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, „Drept penal. Partea specialÄ”, Vol. II „Teorie Ĺźi practicÄ judiciarÄ. InfracĹŁiuni prevÄzute în legi speciale”, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 2000.

6.      Vasile Dobrinoiu, „Drept penal. Partea specialÄ”, Vol. I - „Teorie Ĺźi practicÄ”, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 2000.

7.      Gh. Nistoreanu, Al. Boroi, Ioan Molnar, V. Dobrinoiu, Ilie Pascu, ValericÄ LazÄr, Drept penal Partea specialÄ, EdiĹŁie revÄzutÄ Ĺźi adÄugitÄ, Editura Europa Nova, BucureĹźti, 1999.

8.      Theodor Mrejeru, Dumitru Petre Andreiu Florescu, Dan Safta, Marieta Safta, „InfracĹŁiunile de corupĹŁie, Aspecte teoretice Ĺźi practice”, Editura All Beck, BucureĹźti, 2000.

9.      Legea nr. 15 din 21 iunie 1968 - Codul Penal al României, publicatÄ în Buletinul Oficial nr. 79-79 bis din 21 iunie 1968, republicat în Monitorul Oficial nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificÄrile Ĺźi completÄrile ulterioare

10.  Legea nr. 278 din 4 iulie 2006 pentru modificarea Ĺźi completarea Codului penal, precum Ĺźi pentru modificarea Ĺźi completarea altor legi, publicatÄ în Monitorul Oficial nr. 601 din data de 12 iulie 2006;

11.  Legea nr. 337 din 3 decembrie 2007 pentru completarea Codului penal, publicatÄ în Monitorul Oficial nr. 841 din data de 8 decembrie 2007;

12.  Legea nr. 58 din 19 martie 2008 pentru modificarea Codului penal, publicatÄ în Monitorul Oficial nr. 228 din data de 25 martie 2008

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

drept penal, referate drept penal, drept penal - partea speciala

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor