Home | Referate si Articole juridice | Drept penal | Omorul simplu (art. 174 C. pen.)

Omorul simplu (art. 174 C. pen.)

By
Font size: Decrease font Enlarge font

NoĹŁiune. Pe înĹŁelesul tuturor, infracĹŁiunea de omor constÄ în fapta persoanei care ucide o altÄ persoanÄ. Gradul de pericol social pe care-l prezintÄ omorul este deosebit de ridicat, aceastÄ faptÄ aducând atingere celui mai important atribut al persoanei - viaĹŁa.

Obiectul infracĹŁiunii. Obiectul juridic generic. InfracĹŁiunile contra persoanei au ca obiect juridic generic, ansamblul relaĹŁiilor sociale care se constituie Ĺźi se desfÄĹźoarÄ în legÄturÄ cu apÄrarea persoanei privitÄ sub totalitatea atributelor sale (viaĹŁÄ, integritate cor­poralÄ, inviolabilitatea sexualÄ, libertatea, demnitatea etc.).

Obiectul juridic special îl constituie relaĹŁiile sociale referitoare la dreptul la viaĹŁÄ al fiecÄrei persoane asupra cÄreia se efectueazÄ activitatea de ucidere. Obiectul material este corpul în viaĹŁÄ al victimei. Nu intereseazÄ dacÄ victima era sÄnÄtoasÄ ori într-o fazÄ avansatÄ de boalÄ Ĺźi nu ar mai fi trÄit mult dacÄ nu ar fi fost ucisÄ; chiar dacÄ ar fi acĹŁionat Ĺźi cauze naturale care ar fi dus ulterior la moartea victimei, fapta constituie omor. Este indiferent Ĺźi dacÄ victima ar fi fost o persoanÄ tânÄrÄ sau în vârstÄ, ori dacÄ era sau nu în plenitudinea facultÄĹŁilor fizice Ĺźi psihice.

SubiecĹŁii infracĹŁiunii. Subiectul activ nemijlocit (autor) al infracĹŁiunii de omor, poate fi orice persoanÄ fizicÄ responsabilÄ, deoarece legea nu cere ca subiectul activ sÄ aibÄ o calitate anume. Uneori, fapta este comisÄ de o singurÄ persoanÄ; dar existÄ adeseori, cazuri de pluralitate de subiecĹŁi, când omorul este sÄvârĹźit prin participarea mai multor persoane (coautori, instigatori, complici) deci în participaĹŁie ocazionalÄ. 

Subiectul pasiv al omorului este persoana ucisÄ ca urmare a activitÄĹŁii subiectului activ; aceasta înseamnÄ cÄ subiect pasiv al infracĹŁiunii nu poate fi decât o persoanÄ în viaĹŁÄ (este exclusÄ infracĹŁiunea de omor când subiectul pasiv este fÄtul ori un cadavru). Uneori omorul poate avea mai mulĹŁi subiecĹŁi pasivi (de exemplu, omorul sÄvârĹźit asupra mai multor persoane deodatÄ sau succesiv). În acest caz însÄ, fapta este calificatÄ de lege ca fiind un omor deosebit de grav - sÄvârĹźirea asupra a douÄ sau mai multor persoane.

Latura obiectivÄ. Elementul material. InfracĹŁiunea de omor implicÄ o activitate de ucidere (de suprimare a vieĹŁii) unei persoane fizice, adicÄ o activitate materialÄ care are ca rezultat moartea unui om. Activitatea - acĹŁiune ori inacĹŁiune - trebuie sÄ aibÄ o anume forĹŁÄ distructivÄ, sÄ fie aptÄ sÄ provoace moartea persoanei în condiĹŁiile date. Mijloacele sau instrumentele cu ajutorul cÄrora se poate sÄvârĹźi activitatea ucigÄtoare, nu sunt prevÄzute de lege, totuĹźi, acestea pot fi clasificate în: mijloace fizice - corpuri contondente, arme albe, arme de foc, instrumente tÄioase, înĹŁepÄtoare etc.; mijloace chimice - substanĹŁe chimice ce provoacÄ o acĹŁiune toxicÄ sau corozivÄ cauzatoare de moarte pentru organismul uman; mijloace psihice - prin care se provoacÄ un Ĺźoc psihic sau stÄri intense care produc moartea victimei, ca de exemplu: ameninĹŁarea gravÄ, sperierea, intimidarea, etc. Nu existÄ cerinĹŁe speciale privind timpul Ĺźi locul comiterii infracĹŁiunii.

Urmarea imediatÄ. Actul de violenĹŁÄ devine relevant sub aspectul infracĹŁiunii consumate de omor, în momentul în care se produce rezultatul, constând în moartea victimei. Împrejurarea cÄ moartea se produce imediat sau mai târziu, nu are nici o însemnÄtate (influenĹŁÄ) pentru existenĹŁa infracĹŁiunii, cu condiĹŁia ca între activitatea de ucidere Ĺźi moartea victimei sÄ existe raport de cauzalitate.

Raportul de cauzalitate. Pentru existenĹŁa infracĹŁiunii de omor este necesar, ca între fapta (acĹŁiunea, inacĹŁiunea) sÄvârĹźitÄ Ĺźi rezultatul mortal produs sÄ existe un raport de cauzalitate, în sensul cÄ moartea este consecinĹŁa necesarÄ a faptei comise de infractor.

Latura subiectivÄ. Omorul se sÄvârĹźeĹźte cu intenĹŁie, directÄ sau indirectÄ. Latura subiectivÄ a omorului nu include un scop special.

Forme. ModalitÄĹŁi. SancĹŁiuni. Actele preparatorii ale infracĹŁiunii de omor sunt absorbite în fapta consumatÄ. Tentativa se pedepseĹźte. InfracĹŁiunea se consumÄ în momentul în care acĹŁiunea de ucidere a produs urmarea imediatÄ, adicÄ moartea victimei.

Fapta de omor incriminatÄ de art. 174 C. pen. constituie forma tipicÄ, modalitatea simplÄ a activitÄĹŁii de ucidere. InfracĹŁiunea de omor poate prezenta numeroase Ĺźi variate modalitÄĹŁi faptice, determinate de împrejurÄrile concrete în care aceasta a fost sÄvârĹźitÄ.

InfracĹŁiunea de omor în forma sau varianta sa tipicÄ se pedepseĹźte cu închisoare de la 10 la 20 de ani Ĺźi interzicerea unor drepturi (a se vedea art. 64 C. pen.). Tentativa se pedepseĹźte potrivit cu regulile arÄtate în art. 21 alin. 2 C. pen. cu închisoare de la 5 la 10 ani.

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

FISIERE ATASATE

Etichetat ca:

drept penal, referate drept penal, codul penal, codul penal actualizat, codul penal in vigoare, drept penal - partea speciala, infractiuni

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor