Home | Referate si Articole juridice | Drept penal | Abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi

Abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi

By
Font size: Decrease font Enlarge font

InfracĹŁiunea de abuz în serviciu prin îngrÄdirea unor drepturi este reglementatÄ de art. 247 C. pen., conform cÄruia: „ÎngrÄdirea, de cÄtre un funcĹŁionar public, a folosinĹŁei sau exerciĹŁiului drepturilor unei persoane ori crearea pentru aceasta a unei situaĹŁii de inferioritate pe temei de rasÄ, naĹŁionalitate, etnie, limbÄ, religie, gen, orientare sexualÄ, opinie, apartenenĹŁÄ politicÄ, convingeri, avere, origine socialÄ, vârstÄ, dizabilitate, boalÄ cronicÄ necontagioasÄ sau infecĹŁie HIV/SIDA, se pedepseĹźte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani”.

AĹźadar, reĹŁinem cÄ abuzul în serviciu prin îngrÄdirea unor drepturi constÄ în îngrÄdirea de cÄtre un funcĹŁionar public sau funcĹŁionar a folosinĹŁei sau a exerciĹŁiului drepturilor vreunui cetÄĹŁean, ori crearea pentru acesta a unor situaĹŁii de inferioritate pe temei de naĹŁionalitate, rasÄ, sex sau religie.

Obiectul infracĹŁiunii. Obiectul juridic special îl constituie relaĹŁiile sociale care asigurÄ interesele legale ale cetÄĹŁenilor în ceea ce priveĹźte egalitatea în drepturi a acestora împotriva abuzurilor funcĹŁionarilor publici sau a funcĹŁionarilor. Obiectul material. De regulÄ, la aceastÄ infracĹŁiune lipseĹźte. Pot fi situaĹŁii în care fapta sÄ aibÄ un obiect material, de exemplu, în ipoteza  în care abuzul‚ priveĹźte modificarea unui act de stare civilÄ sau a altui act public.


SubiecĹŁii infracĹŁiunii. Subiectul activ nemijlocit este calificat, el poate fi numai un funcĹŁionar public sau un funcĹŁionar. La sÄvârĹźirea faptei pot participa Ĺźi alte persoane în calitate de coautori, instigatori sau complici. În ceea ce priveĹźte coautorii, aceĹźtia trebuie sÄ aibÄ calitatea specialÄ cerutÄ de lege autorului. Instigator sau complice poate fi orice persoanÄ. Subiectul pasiv este cetÄĹŁeanul cÄruia i s-a îngrÄdit folosinĹŁa sau exerciĹŁiul drepturilor pe temei de naĹŁionalitate, rasÄ, sex sau religie.

Latura obiectivÄ. Elementul material .Abuzul în serviciu prin îngrÄdirea unor drepturi are conĹŁinuturi alternative, putându-se realiza, sub aspectul elementului material, fie prin acĹŁiunea de îngrÄdire a folosinĹŁei sau exerciĹŁiului drepturilor vreunui cetÄĹŁean, fie prin acĹŁiunea de creare pentru acesta a unor situaĹŁii de inferioritate pe temei de naĹŁionalitate, rasÄ, sex sÄu religie. În prima modalitate de realizare a elementului material al infracĹŁiunii fÄptuitorul, fÄrÄ nici o justificare legalÄ, îl împiedicÄ pe un cetÄĹŁean sÄ foloseascÄ drepturile pe care le are sau sÄ le exercite în întregime.

În ceea de-a doua modalitate, i se creeazÄ cetÄĹŁeanului, de cÄtre fÄptuitor, tot fÄrÄ nici o justificare legalÄ, o situaĹŁie mai puĹŁin bunÄ decât cea a celorlalĹŁi cetÄĹŁeni. Nu are relevanĹŁÄ dacÄ situaĹŁia de inferioritate este de ordin material sau numai moral.

În ambele cazuri, acĹŁiunea fÄptuitorului este sÄvârĹźitÄ pe temei de naĹŁionalitate, rasÄ, sex sau religie. DeĹźi este o infracĹŁiune comisivÄ, abuzul în serviciu prin îngrÄdirea unor drepturi poate fi sÄvârĹźitÄ Ĺźi prin acte omisive (de exemplu, neincluderea unui cetÄĹŁean pe lista de alegÄtori, neangajarea unei persoane într-un post vacant, deĹźi îndeplineĹźte toate condiĹŁiile pentru a fi angajatÄ în acel post etc.).

Pentru ca acĹŁiunile incriminate sÄ constituie elementul material al infracĹŁiunii - este necesar ca ele sÄ fie efectuate de un funcĹŁionar public sau funcĹŁionar în sfera atribuĹŁiunilor de serviciu, în caz contrar nu se poate vorbi de abuzul în serviciu prin îngrÄdirea unor drepturi.

Urmarea imediatÄ se referÄ la lezarea folosinĹŁei sau exerciĹŁiului acelui drept sau prin crearea unei situaĹŁii  care nesocoteĹźte dreptul cetÄĹŁeanului.  Lezarea poate fi nu numai moralÄ, dar poate fi Ĺźi materialÄ.

Latura subiectivÄ. InfracĹŁiunea se sÄvârĹźeĹźte cu intenĹŁie directÄ. CerinĹŁa sÄvârĹźirii faptei numai în aceastÄ formÄ de vinovÄĹŁie rezultÄ din mobilul special prevÄzut de lege. Stabilirea mobilului în cazul acestei infracĹŁiuni constituie o cerinĹŁÄ esenĹŁialÄ pentru existenĹŁa vinovÄĹŁiei fÄptuitorului.

Forme. InfracĹŁiunea de abuz în serviciu prin îngrÄdirea unor drepturi este o infracĹŁiune de acĹŁiune chiar dacÄ se poate sÄvârĹźi Ĺźi prin acte omisive; ca urmare este susceptibilÄ de acte pregÄtitoare Ĺźi tentativÄ însÄ legea penalÄ incrimineazÄ, numai forma faptei consumate.

 InfracĹŁiunea este sÄvârĹźitÄ în forma consumatÄ când s-a realizat acĹŁiunea incriminatÄ Ĺźi implicit s-a produs urmarea imediatÄ cerutÄ de norma de incriminare, adicÄ lezarea unui drept al persoanei.

ModalitÄĹŁi. Din art. 247 C. pen. rezultÄ cÄ infracĹŁiunea are douÄ modalitÄĹŁi normative:

q       prima modalitate normativÄ constÄ în îngrÄdirea folosinĹŁei sau a exerciĹŁiului  drepturilor unui cetÄĹŁean;

q       a doua modalitate normativÄ constÄ în crearea unei stÄri de inferioritate pe temei de naĹŁionalitate, rasÄ, sex sau religie.

În raport de fiecare dintre aceste modalitÄĹŁi normative poate exista o varietate de modalitÄĹŁi faptice determinate de împrejurÄrile concrete de comitere a faptei Ĺźi anume loc, timp, mijloace, natura dreptului îngrÄdit, relaĹŁiile dintre subiecĹŁi.

De aceste modalitÄĹŁi faptice se va ĹŁine seama la stabilirea gradului de pericol social concret Ĺźi la dozarea pedepsei.


SancĹŁiuni. InfracĹŁiunea de abuz în îngrÄdirea unor drepturi este sancĹŁionatÄ cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 5 ani.

 

 

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

drept penal, referate drept penal, codul penal, codul penal actualizat, codul penal in vigoare, drept penal - partea speciala

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor