Home | Referate si Articole juridice | Drept penal | Infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice

Infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice

By
Font size: Decrease font Enlarge font

InfracĹŁiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice este reglementatÄ de art. 248 C. pen. potrivit cu care: „Fapta funcĹŁionarului public care, în exerciĹŁiul atribuĹŁiilor sale de serviciu, cu ĹźtiinĹŁÄ, nu îndeplineĹźte un act ori îl îndeplineĹźte în mod defectuos Ĺźi prin aceasta cauzeazÄ o tulburare însemnatÄ bunului mers al unui organ sau al unei instituĹŁii de stat ori al unei alte unitÄĹŁi din cele la care se referÄ art. 145 sau o pagubÄ patrimoniului acesteia se pedepseĹźte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani”.

AĹźadar, reĹŁinem cÄ, abuzul în serviciu contra intereselor publice constÄ în fapta funcĹŁionarului public care, în exerciĹŁiul atribuĹŁiunilor sale de serviciu, cu ĹźtiinĹŁÄ, nu îndeplineĹźte un act ori îl îndeplineĹźte în mod defectuos Ĺźi prin aceasta cauzeazÄ o tulburare însemnatÄ bunului mers al unui organ sau instituĹŁii de stat ori al unei alte unitÄĹŁi din cele la care se referÄ art. 145 C. pen., sau o pagubÄ patrimoniului acesteia.

Obiectul infracĹŁiunii. Obiectul juridic special îl formeazÄ relaĹŁiile sociale a cÄror normalÄ desfÄĹźurare Ĺźi dezvoltate nu este posibilÄ fÄrÄ o corectÄ îndeplinire a îndatoririlor de serviciu de cÄtre funcĹŁionarii publici (sau funcĹŁionari). Obiectul material. Abuzul în serviciu contra intereselor publice nu are, de regulÄ, un obiect material. DacÄ însÄ neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasÄ a actului s-a fÄcut în legÄturÄ directÄ cu un anumit bun, acel bun sau lucru devine obiect material al infracĹŁiunii.

SubiecĹŁii infracĹŁiunii. Subiectul activ al infracĹŁiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice este calificat - el trebuie sÄ aibÄ calitatea specialÄ de funcĹŁionar public sau funcĹŁionar. ParticipaĹŁia penalÄ este posibilÄ în oricare din formele sale. Pentru existenĹŁa coautoratului este necesar ca toĹŁi fÄptuitorii sÄ aibÄ calitatea specialÄ cerutÄ de lege. Instigator sau complice poate fi însÄ orice persoanÄ care îndeplinite condiĹŁiile generale ale rÄspunderii penale. Subiectul pasiv este instituĹŁia sau orice altÄ unitate din cele arÄtate în art. 145 C. pen. care a suferit o tulburare însemnatÄ a activitÄĹŁii sau o pagubÄ adusÄ patrimoniului sÄu prin sÄvârĹźirea faptei.

Latura obiectivÄ. Elementul material se poate realiza fie printr-o inacĹŁiune - neîndeplinirea unui act; fie printr-o acĹŁiune - îndeplinirea defec­tuoasÄ a unui act privitor la îndatoririle de serviciu.  Prin „act” se înĹŁelege operaĹŁiunea care trebuia efectuatÄ de funcĹŁionarul public (sau funcĹŁionar) potrivit solicitÄrilor fÄcute de o persoanÄ Ĺźi conform cu atribuĹŁiunile sale de serviciu. „Neîndeplinirea unui act” presupune omiterea, neefectuarea unui act care trebuie îndeplinit în virtutea îndatoririlor de serviciu, adicÄ a unui act a cÄrei îndeplinire cÄdea în atribuĹŁiunile funcĹŁionarului public (sau funcĹŁionarului).Prin „îndeplinirea actului în mod defectuos” se înĹŁelege îndeplinirea lui în alte condiĹŁii, termene, modalitÄĹŁi decât cele reglementate de lege.

Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasÄ a actului, adicÄ acĹŁiunea sau inacĹŁiunea prin câre se realizeazÄ elementul material al infracĹŁiunii, trebuie sÄ fie sÄvârĹźitÄ de fÄptuitor în exerciĹŁiul atribuĹŁiilor sale de serviciu.

Urmarea imediatÄ poate consta într-o tulburare a bunului mers al unui organ sau instituĹŁii de stat ori al unei alte unitÄĹŁi din cele prevÄzute în art. 145 C. pen. ori într-o pagubÄ adusÄ patrimoniului acesteia. Tulburarea bunului mers constÄ în orice fel de atingere adusÄ  funcĹŁionÄrii ireproĹźabile a acestora.

A doua urmare constÄ în producerea unei pagube patrimoniului unui organ, unei instituĹŁii de stat sau unei alte unitÄĹŁi din cele prevÄzute în art. 145 C. pen. prin fapta abuzivÄ a subiectului.

LegÄtura de cauzalitate. Este necesarÄ stabilirea legÄturii de cauzalitate între acĹŁiunea sau inacĹŁiunea funcĹŁionarului public (funcĹŁionarului) Ĺźi una dintre urmÄrile prevÄzute de textul de incriminare (tulburarea însemnatÄ a bunului mers al unitÄĹŁii ori pÄgubirea patrimoniului acesteia).

Latura subiectivÄ. Abuzul în serviciu contra intereselor publice se sÄvârĹźeĹźte numai cu intenĹŁie, care poate fi directÄ sau indirectÄ.

Forme. ModalitÄĹŁi. SancĹŁiuni. Tentativa nu se pedepseĹźte. InfracĹŁiunea se consumÄ în momentul sÄvârĹźirii conduitei abuzive a funcĹŁionarului public (funcĹŁionar) în exercitarea atribuĹŁiilor de serviciu, urmatÄ de producerea rezultatului. InfracĹŁiunea de abuz contra intereselor publice poate fi sÄvârĹźitÄ în forma continuatÄ. InfracĹŁiunea se epuizeazÄ, în aceste situaĹŁii în momentul sÄvârĹźirii ultimei acĹŁiuni sau inacĹŁiuni.

InfracĹŁiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice are douÄ modalitÄĹŁi normative: prima modalitate normativÄ constÄ în neîndeplinirea cu ĹźtiinĹŁÄ a unui act de cÄtre un funcĹŁionar public; a doua modalitate normativÄ constÄ în îndeplinirea în mod defectuos a unui act de cÄtre un funcĹŁionar public în exerciĹŁiul atribuĹŁiilor sale de serviciu.

InfracĹŁiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice se pedepseĹźte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (2 postate)

filip alex 27/10/2011 12:43:32
Domnule Dragomir
In Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu completarile si modificarile ulterioare, la art. Art. 13-2 se specifica: Infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor si infractiunea de abuz in serviciu prin ingradirea unor drepturi, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani.
Tot acolo, la Art. 15 se specifica: Tentativa la infractiunile prevazute in prezenta sectiune se pedepseste.
Dumneavoastra spuneti ca tentativa nu se pedepseste, iar infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
Eu ce trebuie sa inteleg in urma articolului dumneavoastra?
Reply
0
Eduard Dragomir 31/10/2011 10:36:26
Articolul postat se refera doar la modalitatea simplÄ reglementatÄ de Codul penal care nu sancČ›ioneaza nici actele pregatitoare, nici tentativa la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice. (A se vedea Ă®n acelaĹźi sens Ĺźi - Alexandru Boroi, "Drept penal. Partea speciala", Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006, p. 309.)
Infractiunile prevazute de Legea nr. 78/2000 reglementeazÄ forme agravante ale infracĹŁiunilor din Codul penal, tentativa find pedepsitÄ coform actului amintit (dar, repet, numai pentru acele forme agravante). A se vedea si art. 21 alin. (1) din Codul penal Ă®n vigoare care dispune cÄ tentativa se pedepseĹźte numai când legea prevede expres aceasta
Reply
0
total: 2 | displaying: 1 - 2

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

drept penal, referate drept penal, codul penal, codul penal actualizat, codul penal in vigoare, drept penal - partea speciala

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii sÄvârĹźite de un avocat pentru orice fapte care sunt de naturÄ sÄ prejudicieze onoarea Ĺźi prestigiul profesiei de avocat:
2. ĂŽn scopul asigurÄrii secretului profesional:
3. Contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ:
4. UrmÄtoarele situaĹŁii sunt specifice grupÄrii cabinetelor individuale de avocaĹŁi:
5. AvocaĹŁii care profeseazÄ Ă®n România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. ĂŽn cazul Ă®nstrÄinÄrii unui cabinet individual cÄtre un alt cabinet individual, contractele Ă®ncheiate de transmiĹŁÄtor cu avocaĹŁii stagiari salarizaĹŁi Ă®n interiorul profesiei:
7. ĂŽn societÄĹŁile civile profesionale hotÄrârile adunÄrilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisÄ Ă®ncheierea unui contract de asistenĹŁÄ juridicÄ Ă®n care sÄ se prevadÄ:
10. Nu are obligaĹŁia de a pÄstra secretul profesional: