Banca Centrala Europeana

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Banca Centrala Europeana

Sistemul European al BÄncilor Centrale (SEBC) Ĺźi Banca CentralÄ EuropeanÄ (BCE) au fost constituite în virtutea art. 4 A din Tratatul instituind Comunitatea EuropeanÄ, în contextul apariĹŁiei Uniunii Economice Ĺźi Monetare (UEM), care a dus la moneda unicÄ euro. Astfel, la data de 1 ianuarie 1999, UEM a intrat în cea de-a treia etapÄ Ĺźi, în conformitate cu art. 106, paragraful 1 din Tratatul CE, a apÄrut SEBC, compus din Banca CentralÄ EuropeanÄ Ĺźi bÄncile centrale ale statelor membre (bÄncile centrale naĹŁionale).

DupÄ renumerotarea articolelor realizatÄ prin aplicarea Lisabonei, în conformitate cu art. 127, paragraful 1 TFUE, obiectivul principal al SEBC este menĹŁinerea stabilitÄĹŁii preĹŁurilor. FÄrÄ a aduce atingere acestui obiectiv, SEBC sprijinÄ politicile economice generale din Comunitate, pentru a contribui la realizarea obiectivelor ComunitÄĹŁii, aĹźa cum sunt definite în Tratat privind Uniunea EuropeanÄ. Misiunile fundamentale care sunt îndeplinite prin intermediul SEBC sunt:

- definirea Ĺźi punerea în aplicare a politicii monetare a Uniunii;

- efectuarea operaĹŁiunilor de schimb valutar;

- deĹŁinerea Ĺźi administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre;

- promovarea bunei funcĹŁionÄri a sistemelor de plÄĹŁi.

 

Bibliografie

 I. Tratate. Cursuri. Monografii. Articole

 • Dan NiĹŁÄ, Eduard Dragomir, „InstituĹŁiile Uniunii Europene”, Editura Nomina Lex, BucureĹźti, 2010.
 • Iordan Gheorghe BÄrbulescu, De la ComunitÄĹŁile Europene la Uniunea EuropeanÄ, Editura Trei, BucureĹźti, 2001
 • Iordan Gheorghe BÄrbulescu, Sistemul instituĹŁional, Editura Tritonic, BucureĹźti, 2007
 • Felician Cotea, Drept comunitar european, Editura Wolters Kluwer, BucureĹźti, 2009
 • Nicoleta Diaconu, Sistemul instituĹŁional al Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 2001
 • Gyula Fábián, Drept instituĹŁional comunitar, Editura Sfera JuridicÄ, Cluj-Napoca, 2006
 • Gilles Ferréol, DicĹŁionarul Uniunii Europene, Editura Polirom, IaĹźi, 2001
 • Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Editura ACTAMI, BucureĹźti, 2001
 • Augustin Fuerea, InstituĹŁiile Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, BucureĹźti, 2002
 • Gornig Gilbert, Rusu Ioana Eleonora, Dreptul Uniunii Europene, Editura C. H. Beck, BucureĹźti, 2006
 • Anamaria Groza, Uniunea EuropeanÄ. Drept instituĹŁional, Editura C.H. Beck, BucureĹźti, 2008
 • Eric Hobsbawn, Age of extremes, Abacus, St Ives, 2002
 • Ion Jinga, Uniunea EuropeanÄ, realitÄĹŁi Ĺźi perspective, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 1993
 • Ion Jinga, Andrei Popescu, Integrarea europeanÄ. DicĹŁionar de termeni comunitari, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 2000
 • Cornelia Lefter, Fundamente ale dreptului comunitar instituĹŁional, Editura EconomicÄ, BucureĹźti, 2003
 • Dick Leonard, Ghidul Uniunii Europene, Editura Teora, BucureĹźti, 2001
 • Ruxandra Luca (coord.), România Ĺźi integrarea Euro-atlanticÄ, Editura Institutului de ĹžtiinĹŁe Politice Ĺźi RelaĹŁii InternaĹŁionale, BucureĹźti, 2004
 • Pierre Mathijsen, Compendiu de drept european, Editura Club Europa, BucureĹźti, 2002
 • Marian MihÄilÄ, Carmen Suciu, Dan Stan, Drept instituĹŁional comunitar, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 2002
 • Ĺžtefan Munteanu, Integrarea europeanÄ. O perspectivÄ juridico-filosoficÄ, Editura C.H. Beck, BucureĹźti, 2006
 • Nicolae PÄun, Adrian-Ciprian PÄun, Georgiana Ciceo, Europa UnitÄ, Europa NoastrÄ, Presa UniversitarÄ ClujeanÄ, Cluj-Napoca, 2003
 • Ion Popescu, Aurelian Bondrea, MÄdÄlina Constantinescu, Uniunea Statelor Europene, alternativÄ la sfidÄrile secolului al XXI-lea, Editura EconomicÄ, BucureĹźti, 2005
 • Octavian Manolache, Drept comunitar. InstituĹŁii comunitare, Editura All Beck, BucureĹźti, 1999
 • Octavian Manolache, Tratat de drept comunitar, Editura C.H. Beck, BucureĹźti, 2006
 • Viorel Marcu, Drept instituĹŁional comunitar, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 2001
 • Dumitru Mazilu, Integrarea europeanÄ. Drept comunitar Ĺźi instituĹŁii europene, Editura Lumina Lex, BucureĹźti, 2001
 • Steven P. McGiffen, Uniunea Europeana. Ghid critic, Regia Autonoma Monitorul Oficial, BucureĹźti, 2007
 • John McCormick, SÄ înĹŁelegem Uniunea EuropeanÄ, Editura Codecs, BucureĹźti, 2006
 • Gabriel Micu, Ordinea Juridica InstituĹŁionalÄ ComunitarÄ, Editura Paideia, BucureĹźti, 2007
 • Roxana Munteanu, Drept european. EvoluĹŁie, InstituĹŁii. Ordine juridicÄ, Editura Oscar Print, BucureĹźti, 1996
 • Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, Drept parlamentar românesc, Editura Actami, BucureĹźti, 1999
 • Nicolae PÄun (coord.), InstituĹŁiile Uniunii Europene, Editura FundaĹŁiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2004
 • Irina Moroianu ZlÄtescu, Radu C. Demetrescu, Drept instituĹŁional european, Editura Olimp, BucureĹźti, 1999
 • Charles Zorgbibe, ConstrucĹŁia europeanÄ. Trecut, prezent, viitor, Editura Trei, BucureĹźti, 1998

II. LegislaĹŁie

 • Tratatul de instituire a ComunitÄĹŁii Europene a CÄrbunelui Ĺźi OĹŁelului (1951)
 • Tratatul de instituire a ComunitÄĹŁii Economice Europene (1957)
 • Tratatul de instituire a ComunitÄĹŁii Europene a Energiei Atomice (1957)
 • Tratatul de Fuziune - Jurnalul Oficial 152 din 13 iulie 1967
 • Actul Unic European - Jurnalul Oficial L 169 din 29 iunie 1987
 • Tratatul privind Uniunea EuropeanÄ (Maastricht) - Jurnalul Oficial C 191 din 29 iulie 1992
 • Tratatul de la Amsterdam - Jurnalul Oficial C 340 din 10 noiembrie 1997
 • Tratatul de la Nisa - Jurnalul Oficial C 80 din 10 martie 2001
 • Versiune consolidatÄ a Tratatului privind Uniunea EuropeanÄ Ĺźi a Tratatului privind funcĹŁionarea Uniunii Europene - Jurnalul Oficial C115 din 9 mai 2008
 • Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea EuropeanÄ Ĺźi a Tratatului de instituire a ComunitÄĹŁii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007 - Jurnalul Oficial C 306 din 17 decembrie 2007

 III. Site-uri

 • www.europa.eu – Site-ul oficial al Uniunii Europene
 • www.ecb.europa.eu – Site-ul oficial al BÄncii Centrale Europene
 • www.europeana.ro – Uniunea EuropeanÄ Ĺźi România


--------------------------------------------------------------------------------

Vrei mai multe informaĹŁii despre acest subiect? CumpÄrÄ acum STUDIUL IN INTREGIME

CLICK AICI PENTRU A CUMPÄ‚RA ACUM!

 

--------------------------------------------------------------------------------

PREŢ - 6 EURO cu plata rapidÄ prin SMS!

NUMAI în reĹŁelele ORANGE si VODAFONE

--------------------------------------------------------------------------------

Studiul se livreazÄ în format electronic, prin email, în termen de maxim 24 de ore de la efectuarea plÄĹŁii!

--------------------------------------------------------------------------------

 

Detalii tehnice ale studiului:

Autor ECHipa www.studiijuridice.ro 
Anul elaborarii 2010
Pagini: 14
Detalii tehnice: Formatul paginii: A4; Font: Times New Roman; Dimensiune caractere - 12 pt.; Distanta intre randuri: 1.5
Note de subsol: DA
Diacritice-Ä,â,ĹŁ,Ĺź: DA
Note de subsol: DA
Bibliografie: DA
Printabil: DA
Se distribuie in format: *.PDF
Optiune de copiere COPY/PASTE Activa 

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

 • Email to a friend Email to a friend
 • Print version Print version
 • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

drept comunitar european, Consiliul general al BCE, Consiliul guvernatorilor, Organizarea Bancii Centrale Europene, Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC)

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor