Home | Referate / Articole juridice | Drept comunitar european | Sinergia Marii Negre si Parteneriatul Estic – in contextul politicii europene de vecinatate

Sinergia Marii Negre si Parteneriatul Estic – in contextul politicii europene de vecinatate

By
Font size: Decrease font Enlarge font

În data de 11 aprilie 2007, Comisia EuropeanÄ a emis documentul Sinergia MÄrii Negre ce se doreĹźte a fi o nouÄ iniĹŁiativÄ de cooperare regionalÄ a Uniunii Europene. Sinergia vizeazÄ regiunea MÄrii Negre, ce cuprinde Ĺźase state riverane (Bulgaria, România, Ucraina, Rusia, Georgia, Turcia), Ĺźi  alte patru ĹŁÄri – Armenia, Azerbaidjan, Republica Moldova Ĺźi Grecia -  actori importanĹŁi în zonÄ.  Practic Sinergia se adreseazÄ tuturor statelor estice partenere din cadrul Politicii Europene de VecinÄtate (PEV) exceptând Belarus, la care se adaugÄ Rusia Ĺźi Turcia.

Sinergia MÄrii Negre este o iniĹŁiativÄ regionalÄ de cooperare a Uniunii Europene, conceputÄ a fi complementarÄ PEV, ce promoveazÄ în principal dezvoltarea cooperÄrii în domeniul mediului, al transporturilor, contactelor între autoritÄĹŁile locale din regiune, cooperarea în bazinul MÄrii Negre constituind baza iniĹŁiativei. Promovând conceptul de cooperare nu doar între UE Ĺźi statele partenere din bazinul MÄrii Negre, ci Ĺźi intra-regional, Sinergia accentueazÄ rolul asumÄrii responsabilitÄĹŁilor la nivel local.

IniĹŁiativÄ a Poloniei Ĺźi Suediei (23 mai 2008) menitÄ sÄ consolideze relaĹŁiile Uniunii Europene cu ĹŁÄrile din vecinÄtatea ei rÄsÄriteanÄ, Parteneriatul Estic (PaEst) îĹźi propune adâncirea cooperÄrii bilaterale Ĺźi a integrÄrii sporite cu partenerii estici, precum Ĺźi crearea unei formule permanente de cooperare multilateralÄ. La momentul apariĹŁiei, iniĹŁiativa se dorea a fi o contrapondere a proiectului Uniunii pentru Mediterana  propus de PreĹźedintele Sarkozy pentru întÄrirea relaĹŁiilor cu statele vecine sud-mediteraneene. Cu o agendÄ pozitivÄ, constructivÄ, Parteneriatul Estic îĹźi propune sprijinirea acestor state în vederea dezvoltÄrii lor economico-sociale Ĺźi armonizÄrii lor cu standardele Uniunii Europene. Complementar relaĹŁiilor contractuale bilaterale deja asigurate prin Politica EuropeanÄ de VecinÄtate, Parteneriatul Estic are în vedere respectarea aceloraĹźi principii, de diferenĹŁiere Ĺźi asumare în comun a responsabilitÄĹŁilor. SubstanĹŁa PaEst o reprezintÄ aspiraĹŁia de asociere politicÄ Ĺźi de integrare economicÄ, mai mult decât abordarea unor probleme strict regionale.

Parteneriatul Estic este definit ca fiind componentÄ a dimensiunii estice a politicii europene de vecinÄtate, participanĹŁii sunt exclusiv ĹŁÄri partenere PEV Ĺźi state membre UE. PaEst are la bazÄ principiul condiĹŁionalitÄĹŁii, progresele în implementarea reformelor fiind o condiĹŁie de bazÄ pentru evoluĹŁia relaĹŁiilor în cadrul iniĹŁiativei. În materie de condiĹŁionalitate, stimulentele principale pe care se bazeazÄ PaEst, în absenĹŁa perspectivei aderÄrii, se concentreazÄ asupra acordurilor de asociere Ĺźi a acordurilor de liber schimb aprofundate Ĺźi cuprinzÄtoare, precum Ĺźi asupra eliminÄrii treptate a sistemului de vize. Spre deosebire de Sinergia MÄrii Negre, Parteneriatul Estic are o componentÄ bilateralÄ puternicÄ, bazatÄ pe diferenĹŁiere, ce urmÄreĹźte o perspectivÄ de integrare sporitÄ cu UE, însÄ aduce un element de noutate faĹŁÄ de PEV-ul clasic, Ĺźi anume componenta multilateralÄ, în special pusÄ în valoare prin iniĹŁiativele emblematice Ĺźi platformele tematice pe care le promoveazÄ.

În ceea ce priveĹźte cadrul instituĹŁional, Sinergia MÄrii Negre are în vedere cooperarea flexibilÄ, orientatÄ spre proiecte, fÄrÄ  a presupune crearea unor instituĹŁii centrale desinestÄtÄtoare. În acelaĹźi timp, componenta multilateralÄ a PaEst prevede reuniuni la nivel înalt, o datÄ la doi ani, reuniuni ale miniĹźtrilor de externe, precum Ĺźi o coordonare sporitÄ la nivelul Comisiei Europene.

Politica_de_vecinatate_prezentare___mic_studiijuridice_506169379.jpg

Referitor la finanĹŁare, existÄ prevederi pentru folosirea instrumentului european de vecinÄtate Ĺźi parteneriat (componenta regionalÄ Ĺźi transfrontalierÄ) pentru activitÄĹŁi în cadrul Sinergiei MÄrii Negre, co-finanĹŁarea din partea statelor regionale fiind însÄ un element extrem de important. În cazul Parteneriatului Estic, sursele principale de finanĹŁare sunt facilitatea de investiĹŁii pentru vecinÄtate Ĺźi instrumentul european de vecinÄtate Ĺźi parteneriat, existând posibilitatea unor surse suplimentare de finanĹŁare (din partea BEI, BERD, state membre UE etc.) în vederea sprijinirii partenerilor în demersul lor de modernizare Ĺźi de armonizare cu standardele UE. 

În cazul Sinergiei MÄrii Negre, parteneriatele sectoriale pot constitui un instrument avansat, îndeosebi în domeniul mediului, al transporturilor, în vederea obĹŁinerii unor rezultate rapide Ĺźi tangibile. Parteneriatul Estic se va concentra asupra iniĹŁiativelor emblematice, ce le distinge de programele Sinergiei. Cooperarea regionalÄ cu Rusia Ĺźi Turcia este prevÄzutÄ practic în cadrul Sinergiei MÄrii Negre, de altfel existând posibilitatea participÄrii unor ĹŁÄri terĹŁe Ĺźi la activitÄĹŁile Parteneriatului Estic, în diferite domenii sectoriale, conform intereselor comune ale pÄrĹŁilor. O atenĹŁie particularÄ necesitÄ a fi acordatÄ alocÄrii Ĺźi distribuĹŁiei resurselor între cele douÄ iniĹŁiative, evitÄrii duplicÄrii obiectivelor Ĺźi a mecanismelor de implementare.

Politica_de_vecinatate_prezentare___mic_studiijuridice_506169379.jpg

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

Politica europeana de vecinatate, PEV, Politica de vecinatate a Uniunii Europene, Politica de vecinatate a UE, Parteneriatul Estic, Sinergia MÄrii Negre, gia Marii Negre si Parteneriatul Estic

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii sÄvârĹźite de un avocat pentru orice fapte care sunt de naturÄ sÄ prejudicieze onoarea Ĺźi prestigiul profesiei de avocat:
2. ĂŽn scopul asigurÄrii secretului profesional:
3. Contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ:
4. UrmÄtoarele situaĹŁii sunt specifice grupÄrii cabinetelor individuale de avocaĹŁi:
5. AvocaĹŁii care profeseazÄ Ă®n România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. ĂŽn cazul Ă®nstrÄinÄrii unui cabinet individual cÄtre un alt cabinet individual, contractele Ă®ncheiate de transmiĹŁÄtor cu avocaĹŁii stagiari salarizaĹŁi Ă®n interiorul profesiei:
7. ĂŽn societÄĹŁile civile profesionale hotÄrârile adunÄrilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisÄ Ă®ncheierea unui contract de asistenĹŁÄ juridicÄ Ă®n care sÄ se prevadÄ:
10. Nu are obligaĹŁia de a pÄstra secretul profesional: