Home | Referate / Articole juridice | Drept comunitar european | Politica europeana de vecinatate – principii, obiective, puncte forte, limite

Politica europeana de vecinatate – principii, obiective, puncte forte, limite

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Valul de extindere a Uniunii Europene (UE) spre zona Europei central-rÄsÄritene din 2004 Ĺźi 2007 a adus în centrul atenĹŁiei nu doar necesitatea UE de a-Ĺźi reforma cadrul instituĹŁional Ĺźi de a-Ĺźi revizui anumite politici la nivel intern, ci Ĺźi reînnoirea modalitÄĹŁilor de abordare a relaĹŁiilor sale externe, în principal cu statele aflate acum în imediata sa vecinÄtate.

Uniunea EuropeanÄ a delimitat strict regimul relaĹŁiilor cu noua sa vecinÄtate, lansând în 2003 conceptul de EuropÄ extinsÄ - VecinÄtate, transformat mai apoi în Politica EuropeanÄ de VecinÄtate în 2004 (prin Documentul de Strategie adoptat), aceasta fiind prima formÄ înnoitÄ de politicÄ externÄ a Uniunii Europene dupÄ extinderea acesteia spre centrul Ĺźi estul Europei. 

Politica europeanÄ de vecinÄtate (PEV) vizeazÄ ĹŁÄri precum: Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Siria, Tunisia Ĺźi Autoritatea PalestinianÄ (Procesul Barcelona); Moldova, Ucraina, Belarus; precum Ĺźi Armenia, Azerbaidjan Ĺźi Georgia.

În cadrul PEV, politicÄ inter-piloni, aspectele interguvernamentale continuÄ sÄ fie pregnante, pornind de la influenĹŁa statelor membre în apariĹŁia Ĺźi promovarea conceptului, în definirea obiectivelor Ĺźi a instrumentelor concrete de funcĹŁionare pânÄ la demersurile de promovare a variantelor de consolidare a PEV, determinate cu precÄdere de interese naĹŁionale.

Politica EuropeanÄ de VecinÄtate urmÄreĹźte în fapt apropierea statelor vecine partenere sudice Ĺźi rÄsÄritene de valorile Ĺźi standardele europene. IntenĹŁia de transfer a normelor Uniunii Europene inclusiv asupra regiunilor învecinate, deĹźi nu reprezenta un obiectiv declarat al PEV, devine treptat un rezultat al implementÄrii prevederilor acestei politici.

Tratatul de la Lisabona, intrat în vigoare la data de 1 decembrie 2009, recunoaĹźte importanĹŁa relaĹŁiilor Uniunii Europene cu statele din proximitate, subliniind posibilitatea UE de ‘a dezvolta relaĹŁii privilegiate cu ĹŁÄrile învecinate, în vederea stabilirii unui spaĹŁiu de prosperitate Ĺźi bunÄ vecinÄtate’ Ĺźi ‘de a încheia acorduri speciale cu drepturi Ĺźi obligaĹŁii reciproce Ĺźi posibila realizare a unor acĹŁiuni în comun’.

La nivel comunitar, existÄ o preferinĹŁÄ clarÄ pentru abordarea bilateralÄ, diferenĹŁiatÄ în cadrul politicii europene de vecinÄtate, componenta regionalÄ Ĺźi multilateralÄ dezvoltându-se gradual, odatÄ cu apariĹŁia noilor iniĹŁiative: Parteneriatul Estic Ĺźi Uniunea pentru Mediterana.

Politica_de_vecinatate_prezentare___mic_studiijuridice_506169379.jpg

Obiectivele pe care Ĺźi le propune PEV, de creare a unui spaĹŁiu de prosperitate Ĺźi valori comune, bazat pe un grad sporit de integrare economicÄ, relaĹŁii comerciale privilegiate, cooperare politicÄ, culturalÄ consolidatÄ urmeazÄ câteva principii clare: diferenĹŁiere (fiecare stat va fi tratat, conform propriilor progrese, conform propriilor nevoi specifice Ĺźi propriilor prioritÄĹŁi), progresivitate (ĹŁÄrile partenere PEV vor beneficia de noi stimulente/avantaje pe mÄsurÄ ce fac dovada îndeplinirii obiectivelor de reformÄ economicÄ Ĺźi politicÄ), asumarea în comun a responsabilitÄĹŁilor Ĺźi condiĹŁionalitate.

Printre punctele forte ale politicii europene de vecinÄtate, se pot enumera: oferta substanĹŁialÄ, nu în exclusivitate economicÄ; abordarea diferenĹŁiatÄ, ce determinÄ progrese mai rapide în cazul anumitor state partenere; complexitatea instrumentelor financiare utilizate; componenta multilateralÄ în continuÄ dezvoltare - complementarÄ celei preponderent bilaterale a planurilor de acĹŁiune puse în practicÄ.

Pe de altÄ parte, elemente precum neomogenitatea statelor partenere, neimplicarea acestor state în procesul decizional al UE,  bugetul alocat - criticat a fi mult sub necesitÄĹŁile reale ale statelor partenere, caracterul relativ ambiguu al ofertei UE în condiĹŁiile inexistenĹŁei unui calendar concret stabilit constituie o parte din limitele politicii de vecinÄtate. În acelaĹźi sens, se pune sub semnul îndoielii mÄsura în care aceste ĹŁÄri partenere se vor angaja pe calea reformelor economice Ĺźi politice, în absenĹŁa rezultatului final al perspectivei aderÄrii la UE. Abordarea diferenĹŁiatÄ rÄmâne singura soluĹŁie pentru a implementa eficient PEV într-un mediu atât de eterogen. Stimulente precum accesul sporit la PiaĹŁa InternÄ a UE Ĺźi liberalizarea treptatÄ a circulaĹŁiei persoanelor constituie principalele avantaje pe care statele partenere PEV le anticipeazÄ, solicitÄ Ĺźi promoveazÄ totodatÄ în cadrul derulÄrii politicii.

Politica_de_vecinatate_prezentare___mic_studiijuridice_506169379.jpg

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

Politica europeana de vecinatate, PEV, Politica de vecinatate a Uniunii Europene, Politica de vecinatate a UE, vecinatate, rincipiile politicii europene de vecinatate, limitele politicii europene de vecinatate, obiectivele politicii europene de vecinatate

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii sÄvârĹźite de un avocat pentru orice fapte care sunt de naturÄ sÄ prejudicieze onoarea Ĺźi prestigiul profesiei de avocat:
2. ĂŽn scopul asigurÄrii secretului profesional:
3. Contractul de asistenĹŁÄ juridicÄ:
4. UrmÄtoarele situaĹŁii sunt specifice grupÄrii cabinetelor individuale de avocaĹŁi:
5. AvocaĹŁii care profeseazÄ Ă®n România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. ĂŽn cazul Ă®nstrÄinÄrii unui cabinet individual cÄtre un alt cabinet individual, contractele Ă®ncheiate de transmiĹŁÄtor cu avocaĹŁii stagiari salarizaĹŁi Ă®n interiorul profesiei:
7. ĂŽn societÄĹŁile civile profesionale hotÄrârile adunÄrilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisÄ Ă®ncheierea unui contract de asistenĹŁÄ juridicÄ Ă®n care sÄ se prevadÄ:
10. Nu are obligaĹŁia de a pÄstra secretul profesional: