Home | Referate / Articole juridice | Drept comercial | Clauzele generale in contractele de comert international (I)

Clauzele generale in contractele de comert international (I)

By
Font size: Decrease font Enlarge font

1. Delimitări conceptuale.

Clauzele generale (necesare) sunt stipulaţiile contractuale ce au caracter esenţial pentru calificarea raportului obligaţional ca realitate juridică, pentru definirea naturii juridice a contractului şi a conţinutului său economic[1].

Aceste clauze pot privi, spre exemplu, identificarea părţilor şi a reprezentanţilor lor autorizaţi, conţinutul economic al operaţiunii comerciale realizată prin contract, unele aspecte referitoare la executarea acestuia, dreptul ce-i este aplicabil şi jurisdicţia competentă să soluţioneze eventualele diferende dintre partenerii contractuali[2].

Sfera clauzelor esenţiale cuprinde atât stipulaţii contractuale în absenţa cărora contractul nu ar putea exista ca act juridic valabil perfectat[3], cât şi clauze prin care se configurează realitatea economică creată prin contract şi, totodată, mijloacele juridice considerate de părţi ca fiind necesare pentru protejarea şi conservarea acestei realităţi.

Omiterea unora dintre ele[4] nu duce la ineficienţa contractului pe plan juridic, dar este de natură să creeze dificultăţi şi confuzii în ce priveşte executarea obligaţiilor izvorâte din contract şi să creeze incertitudini cu referire la existenţa şi întinderea lor.

Având în vedere toate acestea, în literatura de specialitate[5] s-a considerat ca fiind necesare în conţinutul contractului şi alte clauze menite să prevină unele incertitudini şi să creeze un cadru juridic adecvat pentru îndeplinirea prestaţiilor asumate de părţi.

Cu toate că legea nu a determinat conţinutul clauzelor necesare în contractul de comerţ internaţional, deoarece părţile beneficiază de libertate de decizie în legătură cu clauzele ce trebuie să fie stipulate în contractul dintre ele, literatura de specialitate[6] a conturat totuşi, câteva aspecte generale privind conţinutul clauzelor necesare, pe care le vom arăta şi noi în continuarea, în studiul de faţă.

 

2. Clauzele privind părţile contractante[7].

Aceste clauze trebuie considerate a fi esenţiale deoarece identificarea prin contract a subiecţilor raportului juridic obligaţional constituie condiţia de validitate a actului juridic respectiv. Este motivul pentru care în cuprinsul contractului trebuie precizate atributele de identificare a părţilor: nume, prenume, domiciliu (în cazul contractanţilor persoane fizice); denumire, sediu şi forma juridică (cu privire la contractanţii persoane juridice). De asemenea se cer precizate datele de identitate şi calitatea reprezentanţilor partenerilor contractuali, ori de câte ori aceştia (adică contractanţii) dau împuternicire de reprezentare a lor la perfectarea contractului altor subiecţi de drept.

 

3. Clauze referitoare la obiectul contractului.

Atunci când contractul de comerţ internaţional are ca obiect o marfă, este necesar ca părţile să precizeze în conţinutul său elemente suficiente pentru identificarea şi determinarea acelei mărfi. Astfel sunt: denumirea exactă şi completă a mărfii, tipul, seria, caracteristici specifice prin care aceasta se individualizează în genul căruia îi aparţine etc.

În cazul în care, prin excepţie, părţile contractante nu determină în cuprinsul contractului obiectul acestuia dar precizează elemente suficiente pe baza cărora el va putea fi determinat ulterior, împrejurare perfect compatibilă cu specificul contractului de comerţ internaţional‚ acel contract este valabil şi executabil[8]. Dar, în cazul în care elementele menţionate de contractanţi sunt insuficiente pentru determinarea obiectului contractului în viitor, acel contract nu va putea fi executat şi, în consecinţă, nu va putea fi considerat valabil deoarece îi lipseşte obiectul[9].

 

4. Clauze referitoare la cantitatea mărfii.

În conţinutul contractului de comerţ internaţional având ca obiect bunuri în natură trebuie ca părţile să stipuleze cel puţin o clauză prin care să indice cantitatea de marfă care se are în vedere şi să arate unitatea de măsură pe baza căreia s-a făcut sau urmează a se face determinarea cantitativă a mărfii vizate, locul unde se va cântări, măsura ori număra acea marfă, precum şi documentul constatator al cantităţii.

Ţinând seama de specificitatea mărfii şi de particularităţile mijloacelor de transport utilizate părţile contractante pot stipula o clauză de toleranţă cantitativă ce prin finalitatea ei implicită va produce repercusiuni pe planul răspunderii contractuale.

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] A se vedea, Mircea N. Costin, Sergiu Deleanu, „Dreptul comerţului internaţional”, Vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p. 119.

[2] A se vedea şi, Dumitru Mazilu, „Dreptul comerţului internaţional. Partea specială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 73, nota 19.

[3] Cum sunt de exemplu, cele referitoare la identificarea părţilor sau a reprezentanţilor lor, ori cele vizând obiectul contractului.

[4] Cum ar fi, de exemplu, a celor care vizează condiţiile de ambalare a mărfii, ori a celor ce se referă la calitatea mărfii etc.

[5] A se vedea, de exemplu, Mircea N. Costin, Sergiu Deleanu, op. cit., p. 119 şi urm.; Dumitru Mazilu, op. cit., p. 73 şi urm.

[6] A se vedea, . Bârsan, Dragoş-Alexandru Sitaru, „Dreptul comerţului internaţional”, Vol. II, partea I, Universitatea Bucureşti, 1990, p. 44 şi urm.

[7] Aceste clauze trebuie cuprinse în orice contract, nu numai în contractele de comerţ internaţional.

[8] „În sensul art. 948 şi 964 C. civ., dispoziţii aplicabile cu titlu de lex voluntatis, obiectul contractului este nu numai acel determinat, dar şi acel determinabil în specia şi cantitatea sa. Obiectul contractului este determinabil de câte ori există elemente certe sau suficiente pentru determinarea lui în viitor, în timpul executării contractului” (Curtea de arbitraj Comercial Internaţional Bucureşti, Hot. nr. 136 din 4 iunie 1981, în „Repertoriul practicii arbitrale române de comerţ exterior”, Bucureşti, 1987, p. 14, nr. 208).

[9] În mai toate situaţiile, contractele de comerţ internaţional au ca obiect bunuri viitoare, astfel încât, oricare asemenea contract este necesar să conţină clauze prin care părţile să determine sau să precizeze criterii exacte privind determinarea caracteristicilor mărfii pe baza cărora să devină posibilă punerea în fabricaţie a produselor respective sau procurarea lor de pe piaţă de către exportator.

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

Captcha
Cărţi juridice Editura Nomina Le

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Cetatenia Europeana

Cetatenia Europeana

Libertatea de circulatie a persoanelor

Libertatea de circulatie a persoanelor

Actiunile in procesul penal

Actiunile in procesul penal

Probele in procesul penal

Probele in procesul penal

Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 32.00
 
Pret: Lei (Ron) 43.00
 
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru: Competenta in materie penala

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Exproprierea. Aspecte aspecte teoretice si jurisprudenta

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Reabilitarea - procedura speciala in procesul penal

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (2010)

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 53.00
 
Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual civil. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Drept procesual penal. Sinteze - Ed. a II-a, 2010

Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Codul de procedura civila

Codul de procedura civila

Legislatia profesiei de avocat

Legislatia profesiei de avocat

Codul civil roman

Codul civil roman

Codul de procedura penala

Codul de procedura penala

Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 13.00
 
Codul familiei

Codul familiei

Codul muncii

Codul muncii

Codul penal roman

Codul penal roman

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Uzucapiunea. Aspecte teoretice si jurisprudenta

Pret: Lei (Ron) 9.00
 
Pret: Lei (Ron) 16.00
 
Pret: Lei (Ron) 20.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 

 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Institutiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona

Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pret: Lei (Ron) 24.00
 
Pret: Lei (Ron) 39.00
 
Pret: Lei (Ron) 26.00
 
Pret: Lei (Ron) 37.00
 
Contractul de Leasing

Contractul de Leasing

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

Codul de procedura civila in teste grila

Codul de procedura civila in teste grila

Pret: Lei (Ron) 15.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
Pret: Lei (Ron) 25.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Judecata penala in prima instanta

Judecata penala in prima instanta

Politica Europeana de Vecinatate

Politica Europeana de Vecinatate

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pachet "Admitere Barou" (2010-2011)

Pret: Lei (Ron) 29.00
 
Pret: Lei (Ron) 33.00
 
Pret: Lei (Ron) 59.00
 
Pret: Lei (Ron) 330.00
 
Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Procesual Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Drept Penal (Sinteze Admitere Barou), editia 2011

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Tratat de drept procesual penal. Partea generala (editie 2011)

Taxele de timbru si timbrul judiciar

Taxele de timbru si timbrul judiciar

 

Pret: Lei (Ron) 63.00
 
Pret: Lei (Ron) 85.00
 
Pret: Lei (Ron) 49.00
 
Pret: Lei (Ron) 27.00
 
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Etichetat ca:

comert international, contracte comerciale internationale, referate comert international, referate contracte comerciale, contractl de comert international, clauze contractuale, clauze in comertul international, clauze in contractele de comert international

Apreciati acest articol

5.00
Lucrari de licenta

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor

Teste grila: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Testul Grila nr. 1)

1. Anchetarea abaterii săvârşite de un avocat pentru orice fapte care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei de avocat:
2. În scopul asigurării secretului profesional:
3. Contractul de asistenţă juridică:
4. Următoarele situaţii sunt specifice grupării cabinetelor individuale de avocaţi:
5. Avocaţii care profesează în România sub titlul profesional din statul membru de origine:
6. În cazul înstrăinării unui cabinet individual către un alt cabinet individual, contractele încheiate de transmiţător cu avocaţii stagiari salarizaţi în interiorul profesiei:
7. În societăţile civile profesionale hotărârile adunărilor generale:
8. Nu constituie forme asociative de exercitare a profesiei de avocat:
9. Este permisă încheierea unui contract de asistenţă juridică în care să se prevadă:
10. Nu are obligaţia de a păstra secretul profesional:
eXTReMe Tracker