Home | Referate / Articole juridice | Criminalistica

Criminalistica

Realizarea unui flagrant [Studiu de caz]

La data de ........ lucrătorii din B.C.C.O.A. s-au sesizat din oficiu despre faptul că doi tineri de etnie rommă vând pe stradă sau la comandă ... Full story

Organizarea unui flagrant. Aspecte generale

Cu ocazia constatării infracţiunii flagrante, organele de urmărire pe­nală trebuie să manifeste maximum de discernământ juridic, să respecte cu stricteţe dispoziţiile legale. Aceasta presupune că organele ... Full story

Urmele de sange (I)

Descoperirea urmelor (petelor) de sânge la locul săvârşirii faptei se face după anumite procedee şi prin utilizarea mijloacelor tehnice adecvate, în funcţie de natura infracţiunii, ... Full story

Reconstituirea

Noţiunea de „reconstituire” a devenit un termen uzual al cărui înţeles principal este corect însuşit de majoritatea oamenilor. Prin reconstituire se înţelege acţiunea de a ... Full story

Tactica efectuarii confruntarii

Rolul confruntării în clarificarea unor fapte sau împrejurări este pus în evidenţă, îndeosebi în cazurile în care contradicţiile, neclarităţile, neconcordanţele din declaraţiile personale ascultate într-o ... Full story

Reconstituirea fizionomiei dupa craniu

Acest procedeu, aplicat de toate serviciile criminalistice, a fost pus la punct, printre alţii, de savantul rus M. M. Gherasimov. La noi în ţară s-a ... Full story

Poroscopia si crestoscopia

Se ivesc numeroase situaţii când, la faţa locului, se descoperă numai urme ale unor fragmente de desene papilare, în care nu se reproduce decât un ... Full story

Procesul de formare al urmelor de maini. Clasificare

Contactul mâinilor infractorului cu diferitele suprafeţe întâlnite la locul săvârşirii faptei se finalizează întotdeauna cu producerea unor urme. Aceste urme apar, în cele mai multe cazuri, ... Full story

total: 8 | displaying: 1 - 8

Log in