Home | Coltul specialistului | Criminalistica | Reconstituirea fizionomiei dupa craniu

Reconstituirea fizionomiei dupa craniu

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Acest procedeu, aplicat de toate serviciile criminalistice, a fost pus la punct, printre alĹŁii, de savantul rus M. M. Gherasimov. La noi în ĹŁarÄ s-a ocupat de perfecĹŁionarea acesteia Cantemir RiĹźcuĹŁia[1]. Din aceastÄ cauzÄ mai este denumitÄ “metoda GHERASIMOV- RIĹžCUŢIA”[2].

Metoda constÄ în reconstituirea plasticÄ Ĺźi graficÄ a ĹŁesuturilor moi ale capului, potrivit unor standarde de grosime determinate ĹźtiinĹŁific. FireĹźte cÄ întreaga operaĹŁie se executÄ pe craniul cadavrului cÄruia se încearcÄ sÄ i se determine identitatea.

Reconstituirea feĹŁei se desfÄĹźoarÄ în trei etape[3]:

- descrierea craniului;

- reconstituirea graficÄ;

- reconstituirea plasticÄ sau sculpturalÄ.

În prima etapÄ se procedeazÄ la mÄsurarea exactÄ a tuturor oaselor, la stabilirea corelaĹŁiilor dintre ele, la reconstituirea Ĺźi restaurarea oaselor care lipsesc sau nu sunt integre morfologic. Pe baza acestor studii se determinÄ: rasa, sexul Ĺźi vârsta aproximativÄ a persoanei de la care provine craniul. Descrierea craniului se face pe baza unui plan foarte detaliat, care cuprinde dimensiunile tuturor oaselor, profile Ĺźi distanĹŁa între diferite oase.

Reconstituirea graficÄ presupune douÄ procese:

- procesul fixÄrii grafice a craniului,

- procesul reconstituirii grafice.

Pentru rezolvarea sarcinilor în aceastÄ etapÄ este necesar sÄ se execute, în prealabil, mai multe desene ale craniului la scara de 1/1. Desenele se vor executa privind craniul din faĹŁÄ, din profil Ĺźi de sus. Pe desenele respective, ĹŁinând cont de grosimile standard Ĺźi de corecĹŁiile ce se aplicÄ în funcĹŁie de gradul de dezvoltare  a reliefului osos, se vor fixa cu ajutorul compasului, punctele care reprezintÄ valoarea grosimii ĹŁesuturilor moi.

Rezultatele acestui gen de identificare - verificatÄ de practicÄ, nu numai pe cale experimentalÄ - sunt de multe ori spectaculoase, în majoritatea cazurilor asemÄnarea atingând gradul perfecĹŁiunii, mai ales dacÄ se face o alegere potrivitÄ a culorii pÄrului, a pigmentului pielii, ca Ĺźi a expresiei întregii figuri.

Nu este lipsit de interes sÄ precizÄm cÄ aceastÄ metodÄ (ca Ĺźi alte procedee criminalistice), poate fi folositÄ într-o seric de cercetÄri cu caracter istoric privind reconstituirea fizionomiei reale a unora dintre personalitÄĹŁile vieĹŁii noastre politice, culturale sau ĹźtiinĹŁifice, aspect care excede cadrul investigaĹŁiei penale.

Studiind un craniu, în primul rând se pot face câteva constatÄri de gen, ca: apartenenĹŁe la un anumit sex, stabilirea cu aproximaĹŁie a vârstei, determinarea tipologicÄ.

RobusteĹŁea oaselor craniului, cu reliefarea puternicÄ a regiunii globulare, configuraĹŁia oaselor nazale, dezvoltarea zigomaticÄ, robusteĹŁea mandibulei etc. ajutÄ, de exemplu, la situarea craniului respectiv în limitele variaĹŁiei sexului masculin.

Studiul suturilor craniene Ĺźi al dentiĹŁiei ne dau indicaĹŁii aproximative de vârstÄ.

Studiind comparativ oasele craniene cu tabele întocmite riguros ĹźtiinĹŁific de cÄtre antropologi, obĹŁinem determinarea tipologicÄ.

DupÄ stabilirea caracteristicilor generale ale unui craniu se trece la analiza particularitÄĹŁilor de detaliu Ĺźi la reconstituirea ĹŁesuturilor moi ale capului. Se vor executa mai multe craniografii servind ca puncte de orientare. Craniografia transversalÄ se va executa la mai multe nivele faciale, cum sunt: bosele frontale, rÄdÄcina nasului, vârful oaselor nazale, proeminenĹŁa arcadei zigomatice, ĹźanĹŁul bÄrbiei Ĺźi extremitatea bÄrbiei. Apoi, ĹŁinând seama de niĹźte standarde de reconstituire, se va completa restul punctelor caracteristice ale feĹŁei ca: vârful nasului; marcarea inserĹŁiei fantelor palpebrale; stabilirea formei, lungimii Ĺźi orientÄrii urechii; fixarea mandibulei; fixarea globului ocular, modelarea frunĹŁii, a nasului Ĺźi a gurii; completarea capului cu adÄugarea ĹŁesutului moale Ĺźi al pÄrului etc.

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Reconstituirea trÄsÄturilor morfo-funcĹŁionale dupÄ craniu a fost efectuatÄ de cÄtre dr. Cantemir RiĹźcuĹŁia de la catedra de antropologie a Institutului „Victor BabeĹź”, care a adus unele îmbunÄtÄĹŁiri metodei prezentate mai sus.

[2] Cantemir RiĹźcuĹŁia, “Reconstituirea fizionomiei dupÄ craniu”, în Revista “Probleme de medicina legalÄ Ĺźi criminalisticÄ”, nr. 7-8/1969; I.P.Lahary, “La restauration d’une tet mutilée de cadavre et l’intéret a’ une telle reconstitution”, în nr.3/1968

[3] A se vedea, C. Dumitrescu, E. Gacea, Elemente de antropologie judiciara, Editura Ministerului de Interne, pag. 155 Ĺźi urm.

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

criminalistica, referate criminalistica, lucrari de licenta la criminalistica, referate la criminalistica, lucrari de disertatie la criminalistica

Apreciati acest articol

2.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor