Home | Coltul specialistului | Administratie publica / Drept administrativ | Recrutarea si selectia functionarilor publici

Recrutarea si selectia functionarilor publici

By
Font size: Decrease font Enlarge font

RECRUTAREA ŞI SELECŢIA FUNCŢIONARILOR PUBLICI

- Descriere pe scurt -

Recrutarea Ĺźi selecĹŁia funcĹŁionarilor publici înseamnÄ atragerea Ĺźi gÄsirea unui personal calificat pentru ocuparea posturilor vacante  în administraĹŁia publicÄ. Recrutarea funcĹŁionarilor ridicÄ o multitudine de probleme Ĺźi constituie o activitate importantÄ a administraĹŁiei - cu finalitatea alcÄtuirii unui aparat administrativ pregÄtit profesional Ĺźi eficient . Politica de recrutare presupune adoptarea unor principii generale, ca de exemplu, administraĹŁia atrage pe fiecare post funcĹŁionari cât mai bine pregÄtiĹŁi profesional, sau funcĹŁionarii instituĹŁiei vor fi primii luaĹŁi în considerare pentru promovarea pe posturile sale libere etc.
Recrutarea în vederea intrÄrii în corpul funcĹŁionarilor publici se face prin concurs, în limita funcĹŁiilor publice vacante rezervate în acest scop prin planul de ocupare a funcĹŁiilor publice.
Planul de ocupare a funcĹŁiilor publice se elaboreazÄ anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcĹŁionarilor publici, astfel:
- de cÄtre AgenĹŁia NaĹŁionalÄ a FuncĹŁionarilor Publici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, pentru autoritÄĹŁile Ĺźi instituĹŁiile publice din administraĹŁia publicÄ centralÄ. În aceastÄ situaĹŁie, planul de ocupare a funcĹŁiilor publice se aprobÄ prin hotÄrâre a Guvernului.
- de cÄtre primar sau, dupÄ caz, de cÄtre preĹźedintele consiliului judeĹŁean, prin aparatul propriu de specialitate, pentru autoritÄĹŁile Ĺźi instituĹŁiile publice din administraĹŁia publicÄ localÄ. În aceastÄ situaĹŁie, planul de ocupare a funcĹŁiilor publice se aprobÄ prin hotÄrâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeĹŁean.

 

Doriti mai multe informaĹŁii despre acest subiect? CumpÄrati acum STUDIUL IN INTREGIME

CLICK AICI PENTRU A CUMPÄ‚RA ACUM! 

 

 PREŢ - 3 EURO cu plata rapidÄ prin SMS!

NUMAI în reĹŁelele ORANGE si VODAFONE

 

 Studiul se livreazÄ în format electronic, prin email, în termen de 24-48 de ore de la efectuarea plÄĹŁii prin SMS!

 

Detalii tehnice ale studiului:

Autor: RedacĹŁia www.studiijuridice.ro

Anul elaborarii: 2010

Pagini: 12

Detalii tehnice: Formatul paginii: A4; Font: Times New Roman; Dimensiune caractere - 12 pt.; Distanta intre randuri: 1.5

Note de subsol: DA

Diacritice-Ä,â,ĹŁ,Ĺź: DA

Bibliografie: DA

Printabil: DA

Se distribuie in format: Word sau PDF

Optiune de copiere COPY/PASTE: Activa  [puteĹŁi copia parti din conĹŁinut în vederea realizÄrii unor referate, studii, articole etc. personalizate dupÄ obiectivele dvs.]

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

- Lucica Matei, Management public, ediĹŁia a II-a, Editura EconomicÄ, BucureĹźti, 2006;
- Verginia VedinaĹź, Drept administrativ, EdiĹŁia a IV-a, revÄzutÄ Ĺźi adÄugitÄ, Editura Universul Juridic, BucureĹźti, 2009.
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcĹŁionarilor publici, publicatÄ în Monitorul Oficial       nr. 600 din 8 decembrie 1999 (republicatÄ în M.Of. nr. 356 din 29 martie 2007), cu modificÄrile Ĺźi completÄrile ulterioare;
- HotÄrârea nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea Ĺźi dezvoltarea carierei funcĹŁionarilor publici, publicatÄ în Monitorul Oficial nr.530 din data de 14 iulie 2008;
- HotÄrârea nr.1173 din 24 septembrie 2008 privind modificarea Ĺźi completarea HotÄrârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea Ĺźi dezvoltarea carierei funcĹŁionarilor publici, publicatÄ în Monitorul Oficial nr.677 din 2 octombrie 2008; O.U.G. nr.35 din 11 aprilie 2009 privind reglementarea unor mÄsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, publicatÄ în Monitorul Oficial nr.249 din 14 aprilie 2009, care a modificat art.42 din H.G. nr.611/2008;
- HotÄrârea nr.268 din 11 martie 2009 privind modificarea dispoziĹŁiilor unor acte normative, publicatÄ în Monitorul Oficial nr.162 din data de 16 martie 2009
- Ordinul nr.1028 din 7 octombrie 2008 al preĹźedintelui AgenĹŁiei NaĹŁionale a FuncĹŁionarilor Publici privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea Ĺźi desfÄĹźurarea examenului de promovare în clasÄ a funcĹŁionarilor publici încadraĹŁi pe funcĹŁii publice cu nivel de studii inferior, care absolvÄ o formÄ de învÄĹŁÄmânt superior de lungÄ sau de scurtÄ duratÄ în specialitatea în care îĹźi desfÄĹźoarÄ activitatea, publicat în Monitorul Oficial nr.698 din 14 octombrie 2008.

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

drept administrativ, administratie publica, referate administratie publica, referate drept administrativ

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor