Home | Coltul specialistului | Administratie publica / Drept administrativ | Conditiile de admisibilitate a actiunii in contenciosul administrativ

Conditiile de admisibilitate a actiunii in contenciosul administrativ

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Contenciosul administrativ poate fi definit în sens larg ca fiind totalitatea litigiilor dintre administraĹŁia publicÄ Ĺźi cei administraĹŁi, indiferent de natura juridicÄ a litigiilor sau altfel spus, noĹŁiunea de contencios desemneazÄ conflictul de interese intervenit între douÄ sau mai multe pÄrĹŁi Ĺźi care nu poate fi soluĹŁionat, în caz de neînĹŁelegere, decât pe calea unui proces sau litigiu juridic desfÄĹźurat în faĹŁa unui organ de jurisdicĹŁie competent.

În sens restrâns, noĹŁiunea de contencios administrativ se referÄ doar la acele litigii în care autoritÄĹŁile administraĹŁiei publice Ĺźi alte organizaĹŁii folosesc regimul juridic administrativ, în baza competenĹŁei pe care le-o conferÄ legea.

Potrivit art. 2 alin. l lit. f) din Legea nr. 554/2004 prin contencios administrativ se înĹŁelege activitatea de soluĹŁionare de cÄtre instanĹŁele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel puĹŁin una dintre pÄrĹŁi este o autoritate publicÄ, iar conflictul s-a nÄscut fie din emiterea sau încheierea, dupÄ caz, a unui act administrativ, în sensul legii, fie din nesoluĹŁionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim. Amintim în acest context cÄ Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 a fost modificatÄ Ĺźi completatÄ succesiv prin: O.U.G. 190/2005 pentru realizarea unor mÄsuri necesare în procesul de integrare europeanÄ; Legea nr. 262/2007 pentru modificarea Ĺźi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004; Legea nr. 97/2008 privind aprobarea O.U.G. nr. 100/2007 pentru modificarea Ĺźi completarea unor acte normative în domeniul justiĹŁiei, a modificat art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ; Legea nr. 100/2008 pentru modificarea alin. 1 al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Aceste modificÄri Ĺźi completÄri aduse legii contenciosului administrativ au fost adoptate din necesitatea de a rÄspunde mutaĹŁiilor produse în plan legislativ Ĺźi jurisprudenĹŁial, inclusiv jurisprudenĹŁei CurĹŁii ConstituĹŁionale, în scopul de a se întÄri aceastÄ instituĹŁie fundamentalÄ a statului de drept.

Prin definiĹŁie, contenciosul administrativ regrupeazÄ totalitatea regulilor aplicabile soluĹŁionÄrii juridice a litigiilor apÄrute în urma activitÄĹŁii autoritÄĹŁilor administraĹŁiei publice, ce sunt îndreptate atât spre impunerea unui comportament legal al autoritÄĹŁilor administraĹŁiei publice în activitatea lor, cât Ĺźi repararea prejudiciilor morale Ĺźi materiale apÄrute în legÄturÄ cu lezarea unor drepturi ale persoanelor fizice Ĺźi juridice. Prin urmare, contenciosul administrativ reprezintÄ o instituĹŁie juridicÄ fundamentalÄ a statului de drept Ĺźi reprezintÄ ansamblul de reguli juridice privind soluĹŁionarea pe cale jurisdicĹŁionalÄ a litigiilor administrative.

În general, în cadrul oricÄrui proces, condiĹŁiile de admisibilitate sunt acele cerinĹŁe pe care acĹŁiunile intentate trebuie sÄ le îndeplineascÄ, în prealabil, pentru ca instanĹŁa sesizatÄ sÄ poatÄ proceda la judecarea fondului litigiului. Verificarea îndeplinirii condiĹŁiilor trebuie sÄ preceadÄ judecata fondului, iar când una sau mai multe condiĹŁii cerute de lege nu sunt îndeplinite, acĹŁiunea urmeazÄ a fi respinsÄ.

Ĺži în materia contenciosului administrativ, în lipsa unei condiĹŁii de admisibilitate, acĹŁiunea va fi respinsÄ ca inadmisibilÄ sau competenĹŁa va fi declinatÄ unei alte instanĹŁe, pe când în cazul în care actul este legal sau refuzul justificat, acĹŁiunea va fi respinsÄ ca nefondatÄ. În momentul introducerii acĹŁiunii de contencios administrativ, reclamantul afirmÄ doar existenĹŁa unui drept subiectiv sau interes legitim Ĺźi vÄtÄmarea sa prin actul atacat, urmând ca efectiv existenĹŁa dreptului sau a interesului Ĺźi legÄtura de cauzalitate între actul administrativ Ĺźi vÄtÄmare sÄ fie dovedite cu prilejul judecÄrii pe fond a litigiului.

Potrivit legii, condiĹŁiile pe care trebuie sÄ le îndeplineascÄ acĹŁiunea introdusÄ în contenciosul administrativ:

Öľ         actul atacat în justiĹŁie sÄ fie un act administrativ sau asimilat

Öľ         vÄtÄmarea unui drept recunoscut de lege sau un interes legitim

Öľ         actul administrativ (sau asimilat) sÄ provinÄ de la o autoritate publicÄ

Öľ         în cazurile când este obligatorie, sÄ fie îndeplinitÄ procedura administrativÄ prealabilÄ

Öľ         condiĹŁia introducerii acĹŁiunii în termenul prevÄzut de lege

Öľ         actul atacat în contenciosul administrativ sÄ nu facÄ parte din categoria celor exceptate de la acest control.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 Vrei mai multe informaĹŁii despre acest subiect? CumpÄrÄ acum STUDIUL IN INTREGIME

CLICK AICI PENTRU A CUMPÄ‚RA ACUM!

-------------------------------------------------------------------------------

PREŢ - 6 EURO cu plata rapidÄ prin SMS!

NUMAI în reĹŁelele ORANGE si VODAFONE

-------------------------------------------------------------------------------

Studiul se livreazÄ în format electronic, prin email, în termen de maxim 24 de ore de la efectuarea plÄĹŁii!

--------------------------------------------------------------------------------

 

Detalii tehnice ale studiului:

Autor Redactia www.studiijuridice.ro 
Anul elaborarii 2010
Pagini: 15
Detalii tehnice: Formatul paginii: A4; Font: Times New Roman; Dimensiune caractere - 12 pt.; Distanta intre randuri: 1 rand
Note de subsol: DA
Diacritice-Ä,â,ĹŁ,Ĺź: DA
Note de subsol: DA
Bibliografie: DA
Printabil: DA
Se distribuie in format: *.PDF sau *.doc
Optiune de copiere COPY/PASTE Activa  [puteĹŁi copia parti din conĹŁinut în vederea realizÄrii unor referate, studii, articole etc. personalizate dupÄ obiectivele dvs.]

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (0 postate)

total: | displaying:

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

drept administrativ, administratie publica, referate administratie publica, referate drept administrativ

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor