termeni juridici

DICTIONAR JURIDIC | Explicatii juridice | Antihreza

DICTIONAR JURIDIC|Antihreza|Explicatii juridice ... Full story

Clase de mostenitori (Dictionar)

CLASE DE MOŞTENITORI: categorii de persoane fizice care sunt chemate la succesiunea defunctului (cu care se află în relaţii de rudenie apropiate), în virtutea legii ... Full story

Circumstante atenuante (Dictionar)

CIRCUMSTANŢE ATENUANTE: împrejurările sau situaţiile de natură să pună în lumină pericolul social mai redus al unei fapte ilicite şi să justifice diminuarea sancţiunii. Sunt ... Full story

Circumstante agravante (Dictionar)

CIRCUMSTANŢE AGRAVANTE: reprezintă acele stări, situaţii, împrejurări, calităţi, alte date ale realităţii, exterioare conţinutului infracţiunii, anterioare, concomitente sau subsecvente săvârşirii infracţiunii, care au legătură cu ... Full story

Circuit terapeutic (Dictionar)

CIRCUIT TERAPEUTIC: ansamblul de programe terapeutice aplicate consumatorului dependent de droguri în mod complex, multidisciplinar, multisectorial şi continuu, şi care are drept scop, ameliorarea stării ... Full story

Cheltuieli de judecata (Dictionar)

CHELTUIELI DE JUDECATĂ: sau cheltuieli judiciare, sunt cheltuielile necesare pentru efectuarea: actelor de procedură, administrarea probelor, conservarea mijloacelor de probă, retribuirea apărătorului, orice alte cheltuieli ... Full story

Cetatenia europeana (Dictionar)

CETĂŢENIA EUROPEANĂ: articolul 17 al Tratatului de constituire a Comunităţii Europene (fostul articol 8) stipulează că: „este cetăţean al Uniunii Europene orice persoană având naţionalitatea ... Full story

Cesiunea de creanta (Dictionar)

CESIUNEA DE CREANŢĂ: transmiterea cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, de către o persoană (cedent) altei persoane (cesionar), a unui drept de creanţă în ... Full story

Cerere reconventionala (Dictionar)

CERERE RECONVENŢIONALĂ: reprezintă actul procedural prin intermediul căruia, pârâtul urmăreşte valorificarea unui drept propriu faţă de reclamant. Cererea reconvenţională poate fi văzută ca o facultate ... Full story

Cerere de chemare in judecata (Dictionar)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ: act procesual prin care, reclamantul pune în mişcare acţiunea civilă, sesizând instanţa judecătorească cu rezolvarea acesteia. Potrivit legii, oricine pretinde ... Full story

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next total: 103 | displaying: 1 - 10

Log in