Privilegiile si garantiile reale

Noul Cod Civil | Art. 2323 | Privilegiile si garantiile reale| Domeniul de aplicare

TITLUL XI Privilegiile şi garanţiile reale   CAPITOLUL I Dispoziţii generale   Domeniul de aplicare Art. 2.323. Prezentul titlu reglementează privilegiile, precum şi garanţiile reale destinate să asigure îndeplinirea unei obligaţii patrimoniale. ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2324 | Privilegiile si garantiile reale| Garantia comuna a creditorilor

Garanţia comună a creditorilor Art. 2.324. (1) Cel care este obligat personal răspunde cu toate bunurile sale mobile şi imobile, prezente şi viitoare. Ele servesc drept ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2325 | Privilegiile si garantiile reale| Limitarea drepturilor creditorului

  Limitarea drepturilor creditorului Art. 2.325. Debitorul şi creditorul pot conveni să limiteze dreptul creditorului de a urmări bunurile care nu îi sunt ipotecate.   ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2326 | Privilegiile si garantiile reale| Egalitatea creditorilor

Egalitatea creditorilor Art. 2.326. (1) Preţul bunurilor debitorului se împarte între creditori proporţional cu valoarea creanţei fiecăruia, afară de cazul în care există între ei cauze ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2327 | Privilegiile si garantiile reale| Cauzele de preferinta

Cauzele de preferinţă Art. 2.327. Cauzele de preferinţă sunt privilegiile, ipotecile şi gajul. ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2328 | Privilegiile si garantiile reale| Preferinta acordata statului

Preferinţa acordată statului Art. 2.328. Preferinţa acordată statului şi unităţilor administrativ-teritoriale pentru creanţele lor se reglementează prin legi speciale. O asemenea preferinţă nu poate afecta drepturile ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2329 | Privilegiile si garantiile reale| Clauzele de insesizabilitate

Clauzele de insesizabilitate Art. 2.329. (1) Condiţiile cerute pentru validitatea clauzelor de inalienabilitate se aplică în mod corespunzător clauzelor prin care se stipulează insesizabilitatea unui bun. (2) ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2330 | Privilegiile si garantiile reale| Stramutarea garantiei

Strămutarea garanţiei Art. 2.330. (1) Dacă bunul grevat a pierit ori a fost deteriorat, indemnizaţia de asigurare sau, după caz, suma datorată cu titlu de despăgubire ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2331 | Privilegiile si garantiile reale| Procedura stramutarii garantiei

Procedura strămutării garanţiei Art. 2.331. (1) Sumele datorate cu titlu de indemnizaţie de asigurare sau despăgubirea se consemnează într-un cont bancar distinct purtător de dobânzi pe ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2332 | Privilegiile si garantiile reale| Optiunea asiguratorului

  Opţiunea asigurătorului Art. 2.332. (1) Prin contractul de asigurare, asigurătorul poate să îşi rezerve dreptul de a repara, reface sau înlocui bunul asigurat. (2) Asigurătorul va notifica ... Full story

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next total: 169 | displaying: 1 - 10

Log in

Autor promovat

Av. Roxana Paliţă

Avocat Baroul Bucuresti, Redactor Portalul www.StudiiJuridice.ro, Redactor şef Editura Nomina Lex