Noul Cod Civil republicat

Noul Cod Civil | Art. 1.999 | Contractul de transport. Raspunderea in transportul succesiv sau combinat

Răspunderea în transportul succesiv sau combinatArt. 1.999. Dacă prin lege nu se prevede altfel, în cazul transportului succesiv sau combinat, acţiunea în răspundere se poate exercita ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2000 | Contractul de transport. Raporturile dintre transportatorii succesivi

Raporturile dintre transportatorii succesiviArt. 2.000. (1) În raporturile dintre ei, fiecare transportator contribuie la despăgubiri proporţional cu partea ce i se cuvine din preţul transportului. Dacă ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2001 | Contractul de transport. Reprezentarea in transportul succesiv sau combinat

Reprezentarea în transportul succesiv sau combinatArt. 2.001. (1) În transportul succesiv sau combinat, cel din urmă transportator îi reprezintă pe ceilalţi în ceea ce priveşte ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2002 | Contractul de transport de persoane si bagaje. Continutul obligatiei de a transporta

SECŢIUNEA a 3-aContractul de transport de persoane şi bagaje Conţinutul obligaţiei de a transportaArt. 2.002. (1) Obligaţia de transport al persoanelor cuprinde, în afara operaţiunilor de transport, ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2003 | Contractul de transport. Obligatii ale partilor

Obligaţii ale părţilorArt. 2.003. (1) În temeiul contractului de transport, transportatorul este obligat faţă de călător:a) să pună la dispoziţia acestuia un loc corespunzător legitimaţiei ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2004 | Contractul de transport. Raspunderea pentru persoana calatorului

Răspunderea pentru persoana călătoruluiArt. 2.004. (1) Transportatorul răspunde pentru moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii călătorului.(2) El răspunde, de asemenea, pentru daunele directe şi ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2005 | Contractul de transport. Raspunderea pentru bagaje si alte bunuri

Răspunderea pentru bagaje şi alte bunuriArt. 2.005. (1) Transportatorul răspunde pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor sau a altor bunuri ale călătorului, dacă nu se dovedeşte că ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2006 | Contractul de transport. Raspunderea in cadrul transportului succesiv sau combinat

Răspunderea în cadrul transportului succesiv sau combinatArt. 2.006. (1) În cadrul transportului succesiv sau combinat, transportatorul pe al cărui parcurs al transportului a intervenit decesul, ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2007 | Contractul de transport de persoane si bagaje. Cedarea drepturilor din contractul de transport

Cedarea drepturilor din contractul de transportArt. 2.007. În lipsă de stipulaţie contrară sau dacă prin lege nu se prevede altfel, călătorul poate ceda drepturile sale ce ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2008 | Contractul de transport de persoane si bagaje. Inlaturarea raspunderii

Înlăturarea răspunderiiArt. 2.008. Dispoziţiile art. 1.991 alin. (3) se aplică şi transportului de persoane. ... Full story

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next total: 349 | displaying: 1 - 10

Log in