noul cod civil online

Noul Cod Civil | Art. 2162 | Imprumutul de consumatie. Termenul de restituire stabilit de instanta

Termenul de restituire stabilit de instanţăArt. 2.162. (1) Dacă nu a fost convenit un termen de restituire, acesta va fi stabilit de instanţă, ţinându-se seama ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2169 | Imprumutul de consumatie. Curgerea dobanzii

Curgerea dobânzii Art. 2.169. Suma de bani împrumutată este purtătoare de dobândă din ziua în care a fost remisă împrumutatului. ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2170 | Imprumutul de consumatie. Plata anticipata a dobanzii

  Plata anticipată a dobânzii Art. 2.170. Plata anticipată a dobânzii nu se poate efectua decât pe cel mult 6 luni. Dacă rata dobânzii este determinabilă, eventualele ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2180 | Contractul de cont curent. Aprobarea contului

Aprobarea contului Art. 2.180. (1) Extrasul sau raportul de cont trimis de un curentist celuilalt se prezumă aprobat, dacă nu este contestat de acesta din urmă ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2242 | Contractul de renta viagera. Notiune

CAPITOLUL XVII Contractul de rentă viageră   Noţiune Art. 2.242. (1) Prin contractul de rentă viageră o parte, numită debirentier, se obligă să efectueze în folosul unei anumite persoane, ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2405 | Privilegiile si garantiile reale. Imputarea sumelor percepute

Imputarea sumelor percepute Art. 2.405. În lipsă de stipulaţie contrară, creditorul impută sumele percepute asupra creanţei sale, chiar neajunsă la scadenţă, potrivit regulilor stabilite pentru imputaţia ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2415 | Privilegiile si garantiile reale. Efectul inscrierii

Efectul înscrieriiArt. 2.415. Creditorul care înscrie o ipotecă asupra unui bun este prezumat că are cunoştinţă despre existenţa tuturor ipotecilor care au fost înscrise mai înainte ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2417 | Privilegiile si garantiile reale. Notificarea inscrierii

Notificarea înscrieriiArt. 2.417. Creditorul ipotecar este obligat să comunice constituitorului o copie de pe avizul de ipotecă în cel mult 24 de ore de la ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2420 | Privilegiile si garantiile reale. Concursul ipotecilor mobiliare

SECŢIUNEA a 4-aConcursul între creditorii ipotecari Concursul ipotecilor mobiliareArt. 2.420. (1) Rangul ipotecilor perfecte se determină potrivit ordinii înscrierii sau perfectării ipotecilor, cu excepţiile prevăzute de ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2421 | Privilegiile si garantiile reale. Concursul ipotecilor imobiliare

Concursul ipotecilor imobiliareArt. 2.421. Rangul ipotecilor imobiliare este determinat de ordinea înregistrării cererilor de înscriere în cartea funciară. ... Full story

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next total: 94 | displaying: 1 - 10

Log in