noul cod civil on line

Noul Cod Civil | Art. 2136 | Depozitul hotelier. Valorificarea bunurilor

Valorificarea bunurilorArt. 2.136. Hotelierul poate cere valorificarea bunurilor asupra cărora şi-a exercitat dreptul de retenţie, potrivit regulilor prevăzute de Codul de procedură civilă în materia ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2138 | Sechestrul conventional. Notiune

SECŢIUNEA a 4-aSechestrul convenţional NoţiuneArt. 2.138. Sechestrul convenţional este depozitul prin care două sau mai multe persoane încredinţează unui terţ, denumit administrator-sechestru, unul sau mai multe bunuri ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2161 | Imprumutul de consumatie. Termenul de restituire stabilit de parti

Termenul de restituire stabilit de părţiArt. 2.161. Termenul de restituire se prezumă a fi stipulat în favoarea ambelor părţi, iar dacă împrumutul este cu titlu ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2163 | Imprumutul de consumatie. Prescriptia

PrescripţiaArt. 2.163. În cazul prevăzut la art. 2.162 alin. (1), cererea este supusă prescripţiei, care începe să curgă de la data încheierii contractului. ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2164 | Imprumutul de consumatie. Restituirea imprumutului

Restituirea împrumutuluiArt. 2.164. (1) În lipsa unei stipulaţii contrare, împrumutatul este ţinut să restituie aceeaşi cantitate şi calitate de bunuri pe care a primit-o, oricare ar ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2176 | Contractul de cont curent. Garantiile creantelor inscrise in cont

Garanţiile creanţelor înscrise în cont Art. 2.176. (1) Garanţiile reale sau personale aferente creanţelor înscrise în cont rămân în fiinţă şi vor fi exercitate asupra soldului creditor ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2183 | Contractul de cont curent. Incetarea contractului de cont curent

Încetarea contractului de cont curentArt. 2.183. (1) Contractul de cont curent încetează de drept la expirarea termenului convenit expres de părţi în cuprinsul contractului sau ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2219 | Asigurarea de bunuri. Asigurarea multipla

Asigurarea multiplă Art. 2.219. (1) Asiguratul trebuie să declare existenţa tuturor asigurărilor referitoare la acelaşi bun, această obligaţie revenindu-i atât la data încheierii contractelor de asigurare, ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2222 | Asigurarile de pierderi financiare

Asigurările de pierderi financiare Art. 2.222. Dacă nu s-a convenit altfel prin contractul de asigurare, indemnizaţia pentru asigurarea împotriva riscului de pierderi financiare trebuie să acopere ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 2225 | Asigurarea de raspundere civila. Stabilirea despagubirii

Stabilirea despăgubirii Art. 2.225. Dacă nu se prevede altfel prin lege, despăgubirea se stabileşte prin convenţie încheiată între asigurat, terţa persoană prejudiciată şi asigurător sau, în ... Full story

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next total: 84 | displaying: 1 - 10

Log in