Monitorul Oficial

Monitorul Oficial Nr. 6 din 4 Ianuarie 2012

Guvernul României Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020 Nr. 1221 din 14-Decembrie-2011 Guvernul României Hotărâre privind transmiterea unui ... Full story

Monitorul Oficial Nr. 5 din 4 Ianuarie 2012

Guvernul României Hotărâre privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară Nr. 1256 din 21-Decembrie-2011 Guvernul României Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea ... Full story

Monitorul Oficial Nr. 4 din 4 Ianuarie 2012

Guvernul României Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de emitere şi urmărire a garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie Nr. 1232 din 14-Decembrie-2011 Guvernul ... Full story

Monitorul Oficial Nr. 2 din 3 Ianuarie 2012

Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a), pct. 5, 6 şi 12, art. 31 alin. ... Full story

Monitorul Oficial Nr. 1 din 3 Ianuarie 2012

Agenția Națională de Administrare Fiscală Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“ Nr. 3665 din 22-Decembrie-2011 Înalta Curte de Casație și ... Full story

Monitorul Oficial Nr. 942 din 30 Decembrie 2011

Președintele României Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror Nr. 999 din 28-Decembrie-2011 Președintele României Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial Nr. 1000 din 30-Decembrie-2011 Agenția Națională ... Full story

Monitorul Oficial Nr. 941 din 30 Decembrie 2011

Parlamentul României Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri Nr. 301 din 23-Decembrie-2011 Președintele României Decret ... Full story

Monitorul Oficial Nr. 940 din 30 Decembrie 2011

Președintele României Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător Nr. 996 din 28-Decembrie-2011 Președintele României Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător Nr. 997 din 28-Decembrie-2011 Guvernul României Ordonanţă de ... Full story

Monitorul Oficial Nr. 939 din 30 Decembrie 2011

Guvernul României Hotărâre privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Clădire spaţii de învăţământ“ pentru Şcoala Naţională de Studii Politice şi ... Full story

Monitorul Oficial Nr. 938 din 30 Decembrie 2011

Guvernul României Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială Nr. 124 din 27-Decembrie-2011 Guvernul României Ordonanţă de urgenţă ... Full story

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next total: 833 | displaying: 1 - 10

Log in