M. Of. ianuarie 2012

Monitorul Oficial nr. 89 din 3 Februarie 2012

Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul ... Full story

Monitorul Oficial nr. 88 din 3 Februarie 2012

Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 597 din Codul de procedură civilă Nr. 1397 din 20-Octombrie-2011 Curtea Constituțională a României  Decizie referitoare ... Full story

Monitorul Oficial nr. 87 din 3 Februarie 2012

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Ordin privind modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului ... Full story

Monitorul Oficial nr. 86 din 02 Februarie 2012

Guvernul României Hotărâre privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite Nr. ... Full story

Monitorul Oficial nr. 85 din 02 Februarie 2012

Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 lit. e), art. 43 alin. (1) lit. e), art. 68 şi art. ... Full story

Monitorul Oficial nr. 77 din 31 Ianuarie 2012

Guvernul României Ordonanţă privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport Nr. 7 din 25-Ianuarie-2012 Autoritatea Națională ... Full story

Monitorul Oficial nr. 84 din 02 Februarie 2012

Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Senatului nr. 53 din 23 noiembrie 2011 privind constatarea încetării de drept a statutului ... Full story

Monitorul Oficial nr. 83 din 1 Februarie 2012

Camera Deputaților Hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de deputat Articol unic: Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a doamnei Săftoiu Ana Adriana, începând cu data ... Full story

Monitorul Oficial nr. 82 din 1 Februarie 2012

Guvernul României Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, ... Full story

Monitorul Oficial nr. 81 din 1 Februarie 2012

Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 şi ale art. 9 ... Full story

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next total: 84 | displaying: 1 - 10

Log in