Lucrari de licenta la Drept International Public

Raspunderea internationala. Forme ale raspunderii internationale

Răspunderea internaţională în condiţiile actuale prezintă o importanţă deosebită, deoarece de modul în care este ea angajată depinde în mare măsură păstrarea ordinii internaţionale, şi ... Full story

Tribunalul International de la Tokyo

Tribunalul penal internaţional de la Tokyo este de fapt, Tribunalul penal internaţional pentru Extremul Orient, cunoscut ca Tribunalul de la Tokyo, după sediul său ce ... Full story

Tribunalul Penal International de la Haga

Organizaţia Naţiunilor Unite s-a angajat într-o amplă acti­vitate, de înaltă şi nobilă răspundere, pentru ca desfăşurarea conflictului, de pe teritoriul fostei Iugoslavii, să se menţină ... Full story

Arbitrajul international in Romania. Scurt istoric

România a militat întotdeauna pentru recurgerea la mijloacele paşnice în vederea soluţionării diferendelor dintre state şi pentru evitarea pe cât posibil a războiului având un ... Full story

Acordurile regionale de asistenta mutuala

Acordurile regionale de asistenţă mutuală sunt acordurile încheiate între statele care se află în aceeaşi regiune geografică, prin care părţile se obligă să-şi acorde ajutor reciproc împotriva agresiunii. ... Full story

Tratatul international - principalul izvor al Dreptului International Public

Tratatul internaţional este actul juridic prin care se creează, se modifică sau se sting norme şi raporturi juridice internaţionale. El consfinţeşte înţelegerea precisă şi liber-exprimată între două sau mai multe state cu privire la drepturile şi obligaţiile reciproce în relaţiile lor politice, economice, culturale etc. ... Full story

total: 6 | displaying: 1 - 6

Log in

Autor promovat

Av. Roxana Paliţă

Avocat Baroul Bucuresti, Redactor Portalul www.StudiiJuridice.ro, Redactor şef Editura Nomina Lex