Contractul de vanzare

Noul Cod Civil | Art. 1.650 | Contractul de vanzare. Domeniul de aplicare. Notiune

TITLUL IXDiferite contracte speciale CAPITOLUL IContractul de vânzare SECŢIUNEA 1Dispoziţii generale § 1. Domeniul de aplicareNoţiuneArt. 1.650. (1) Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 1.651 | Contractul de vanzare. Aplicarea unor reguli de la vanzare

Aplicarea unor reguli de la vânzareArt. 1.651. Dispoziţiile prezentului capitol privind obligaţiile vânzătorului se aplică, în mod corespunzător, obligaţiilor înstrăinătorului în cazul oricărui alt contract ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 1.652 | Contractul de vanzare. Cine poate cumpara sau vinde. Principiul capacitatii

§ 2. Cine poate cumpăra sau vindePrincipiul capacităţiiArt. 1.652. Pot cumpăra sau vinde toţi cei cărora nu le este interzis prin lege. ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 1.653 | Contractul de vanzare. Incapacitatea de a cumpara drepturi litigioase

Incapacitatea de a cumpăra drepturi litigioase Art. 1.653.  (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, judecătorii, procurorii, grefierii, executorii, avocaţii, notarii publici, consilierii juridici şi practicienii în insolvenţă ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 1.654 | Contractul de vanzare. Alte incapacitati de a cumpara

Alte incapacităţi de a cumpăraArt. 1.654. (1) Sunt incapabili de a cumpăra, direct sau prin persoane interpuse, chiar şi prin licitaţie publică:a) mandatarii, pentru bunurile ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 1.655 | Contractul de vanzare. Incapacitati de a vinde

Incapacităţi de a vindeArt. 1.655. (1) Persoanele prevăzute la art. 1.654 alin. (1) nu pot, de asemenea, să vândă bunurile proprii pentru un preţ care constă ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 1.656 | Contractul de vanzare. Inadmisibilitatea actiunii in anulare

Inadmisibilitatea acţiunii în anulareArt. 1.656. Cei cărora le este interzis să cumpere ori să vândă nu pot să ceară anularea vânzării nici în nume propriu, ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 1.657 | Contractul de vanzare. Obiectul vanzarii. Bunurile ce pot fi vandute

§ 3. Obiectul vânzăriiBunurile ce pot fi vânduteArt. 1.657. Orice bun poate fi vândut în mod liber, dacă vânzarea nu este interzisă ori limitată prin ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 1.658 | Contractul de vanzare. Vanzarea unui bun viitor

Vânzarea unui bun viitorArt. 1.658. (1) Dacă obiectul vânzării îl constituie un bun viitor, cumpărătorul dobândeşte proprietatea în momentul în care bunul s-a realizat. În ... Full story

Noul Cod Civil | Art. 1.659 | Contractul de vanzare. Vanzarea bunului pierit in intregime sau in parte

Vânzarea bunului pierit în întregime sau în parteArt. 1.659. Dacă în momentul vânzării unui bun individual determinat acesta pierise în întregime, contractul nu produce niciun efect. ... Full story

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next total: 111 | displaying: 1 - 10

Log in