Constitutia Romaniei

Constitutia Romaniei | Drepturile si libertatile fundamentale. Accesul la cultura | Art. 33

ACCESUL LA CULTURĂ Articolul 33. (1) Accesul la cultură este garantat, în condiţiile legii. (2) Libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede ... Full story

Constitutia Romaniei | Drepturile si libertatile fundamentale. Dreptul la ocrotirea sanatatii | Art. 34

DREPTUL LA OCROTIREA SĂNĂTĂŢII Articolul 34. (1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. (2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a ... Full story

Constitutia Romaniei | Drepturile si libertatile fundamentale. Dreptul la mediu sanatos | Art. 35

DREPTUL LA MEDIU SĂNĂTOS Articolul 35. (1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic. (2) Statul asigură cadrul legislativ ... Full story

Constitutia Romaniei | Drepturile si libertatile fundamentale. Dreptul de vot | Art. 36

DREPTUL DE VOTArticolul 36. (1) Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv. (2) Nu au ... Full story

Constitutia Romaniei | Drepturile si libertatile fundamentale. Dreptul de a fi ales | Art. 37

DREPTUL DE A FI ALES Articolul 37. (1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul ... Full story

Constitutia Romaniei | Drepturile si libertatile fundamentale. Dreptul de a fi ales in Parlamentul European | Art. 38

DREPTUL DE A FI ALES ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN Articolul 38. În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii români au dreptul de a alege şi ... Full story

Constitutia Romaniei | Drepturile si libertatile fundamentale. Libertatea intrunirilor | Art. 39

LIBERTATEA ÎNTRUNIRILOR Articolul 39. Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici ... Full story

Constitutia Romaniei | Drepturile si libertatile fundamentale. Dreptul de asociere | Art. 40

DREPTUL DE ASOCIEREArticolul 40. (1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere. (2) Partidele ... Full story

Constitutia Romaniei | Drepturile si libertatile fundamentale. Munca si protectia sociala a muncii | Art. 41

MUNCA ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ A MUNCII Articolul 41. (1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi ... Full story

Constitutia Romaniei | Drepturile si libertatile fundamentale. Interzicerea muncii fortate | Art. 42

INTERZICEREA MUNCII FORŢATE Articolul 42. (1) Munca forţată este interzisă. (2) Nu constituie muncă forţată: a) activităţile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum şi cele desfăşurate, ... Full story

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next total: 114 | displaying: 1 - 10

Log in