Home | Carti juridice | Drept european | Politica Europeana de Vecinatate (PEV)

Politica Europeana de Vecinatate (PEV)

By
Font size: Decrease font Enlarge font

CumpÄrÄ cartea de pe Lucrari.ro

Având o tematicÄ extrem de actualÄ, lucrarea prezintÄ o analizÄ a principalelor obiective, instrumente, mecanisme, realizÄri Ĺźi perspective ale Politicii Europene de VecinÄtate. Având în vedere apariĹŁia acestei politici în anii 2003-2004, tema de cercetare suscitÄ interesul cititorului, permanentele schimbÄri la nivel european în ceea ce priveĹźte conturarea Ĺźi consolidarea acestei noi politici transformând cercetarea iniĹŁiatÄ de autoare într-un demers extrem de complex.

CumpÄrÄ cartea de pe Lucrari.ro

Analiza Ĺźi urmÄrirea în dinamicÄ a documentelor oficiale, a discursurilor factorilor implicaĹŁi în construirea acestei politici, prezentarea detaliatÄ a proiectelor Uniunii Europene privind vecinÄtatea sa esticÄ Ĺźi sudicÄ, consideraĹŁiile autoarei pe marginea unor concepte precum transferul de norme Ĺźi standarde, diplomaĹŁia transformaĹŁionalÄ, condiĹŁionalitatea, influenĹŁele cu caracter interguvernamental, rolul Ĺźi contribuĹŁia României în conturarea Ĺźi consolidarea acestei politici de vecinÄtate, precum Ĺźi concluziile argumentate ale întregii lucrÄri oferÄ valoare adÄugatÄ rezultatelor cercetÄrii autoarei.

 

CumpÄrÄ cartea de pe Lucrari.ro

 

CUPRINS

 

LISTA DE ABREVIERI

 

LISTA TABELELOR  

 

PREFAŢĂ

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL 1. Elemente defi nitorii ale Politicii Europene de VecinÄtate

1.1. Aspecte introductive. ConsideraĹŁii teoretice

1.2. RaĹŁiuni pentru o politicÄ de vecinÄtate a Uniunii Europene. Contextul apariĹŁiei Ĺźi elemente premergÄtoare PEV

1.3. Etape în evoluĹŁia Politicii Europene de VecinÄtate

1.3.1. Conceptul de EuropÄ extinsÄ - VecinÄtate

1.3.2. Obiective, principii Ĺźi instrumente iniĹŁiale ale unei politici de vecinÄtate

1.3.3. ApariĹŁia efectivÄ a Politicii Europene de VecinÄtate. Instrumente principale ale PEV

1.4. OrientÄri ale Uniunii Europene în vederea consolidÄrii PEV

1.4.1. Spre o PoliticÄ EuropeanÄ de VecinÄtate consolidatÄ

1.4.2. Noi iniĹŁiative de cooperare ale Uniunii Europene

1.5. Aspecte privind fenomenul condiĹŁionalitÄĹŁii în cadrul PEV

1.6. Puncte forte Ĺźi limite ale politicii europene de vecinÄtate

1.7. Concluzii

 

CAPITOLUL 2. EvoluĹŁii ale componentei sudice a Politicii Europene de VecinÄtate

2.1 Parteneriatul Euro-mediteranean: istoric, principale elemente, realizÄri Ĺźi limite

2.2. Spre o politicÄ de vecinÄtate a Uniunii Europene în regiunea mediteraneanÄ

2.2.1. Implementarea PEV în zona sud-mediteraneanÄ. Aspecte punctuale, evoluĹŁii recente

2.2.2 ConsideraĹŁii referitoare la domeniul energiei în regiunea sud-mediteraneanÄ

3 2.3. Uniunea pentru Mediterana - o nouÄ iniĹŁiativÄ de cooperare a UE: obiective Ĺźi instrumente principale, elemente critice

2.4. Concluzii

 

CAPITOLUL 3. Construirea unei dimensiuni estice a Politicii de VecinÄtate a Uniunii Europene

3.1. Demersuri iniĹŁiale în construirea componentei rÄsÄritene a PEV

3.1.1. De la Acordurile de Parteneriat Ĺźi Cooperare spre Planurile de AcĹŁiune ale PEV: principale elemente, context actual

3.1.2. EvoluĹŁii înregistrate în statele estice partenere PEV. Infl uenĹŁe ale crizei mondiale. Aspecte fi nanciare Ĺźi comerciale

3.2. Evenimentele din Georgia din vara anului 2008 Ĺźi implicaĹŁiile asupra Politicii Europene de VecinÄtate

3.3. Infl uenĹŁe ale Rusiei asupra dimensiunii estice a PEV

3.3.1. Strategia UE faĹŁÄ de Rusia – o viziune unitarÄ sau diferenĹŁiatÄ?

3.3.2. PoziĹŁii ale Rusiei în relaĹŁia sa cu UE Ĺźi cu statele PEV

3.3.3. ImportanĹŁa componentei energetice în relaĹŁiile europene de vecinÄtate

3.4. Concluzii

 

CAPITOLUL 4. IniĹŁiative recente ale Uniunii Europene de consolidare a componentei rÄsÄritene a politicii de vecinÄtate

4.1. Parteneriatul Estic – o nouÄ iniĹŁiativÄ a Uniunii Europene în relaĹŁiile cu vecinii sÄi rÄsÄriteni

4.1.1. ApariĹŁia Parteneriatului Estic

4.1.2. Obiective Ĺźi instrumente principale

4.1.3. Elemente privind implementarea Parteneriatului Estic

4.2. Sinergia MÄrii Negre – recentÄ iniĹŁiativÄ a politicii UE în zona MÄrii Negre

4.2.1. ConsideraĹŁii introductive privind cooperarea la Marea NeagrÄ

4.2.2. Obiective Ĺźi elemente principale ale Sinergiei MÄrii Negre

4.3. ComplementaritÄĹŁi sau rivalitate între Sinergia MÄrii Negre Ĺźi Parteneriatul Estic?

4.4. Concluzii  

 

CAPITOLUL 5. Rolul României în noua PoliticÄ EuropeanÄ de VecinÄtate

5.1. ContribuĹŁii/poziĹŁii ale României în cadrul politicii europene de vecinÄtate: elemente generale, aspecte fi nanciare

5.2. Studiu de caz: România - Republica Moldova în contextul PEV

5.2.1. Republica Moldova în contextul PEV

5.2.2. RelaĹŁiile României cu Republica Moldova în lumina noilor iniĹŁiative europene de vecinÄtate

5.2.3. Concluzii Ĺźi recomandÄri

5.3. Aspecte punctuale privind relaĹŁiile României cu Ucraina, Georgia Ĺźi Azerbaidjan în contextul PEV

5.4. ContribuĹŁii recente ale României privind o serie de iniĹŁiative de cooperare în regiunea MÄrii Negre

5.5. Concluzii  

 

CAPITOLUL 6. Concluzii finale. Perspective ale Politicii Europene de VecinÄtate  

 

BIBLIOGRAFIE

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Subscribe to comments feed Comentarii (1 postate)

Eduard Dragomir 29/01/2011 11:21:43
Lucrarea de fata e un material extrem de valoros pentru expertii interesati de problematica politicii externe a UE, indeosebi de cadrul relatiilor Uniunii cu vecinii sai sudici si rasariteni. Totodata, cartea este un sprijin pentru studentii care intentioneaza sa se specializeze in domenii precum: relatii economice internationale, studii europene, stiinte politice si administrative (Agnes Nicolescu, Expert IER).
Reply
0
total: 1 | displaying: 1 - 1

Adauga un comentariu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Va rugam sa introduceti codul pe care il observati in imaginea de mai jos:

  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Etichetat ca:

Politica europeana de vecinatate, PEV, Politica de vecinatate a Uniunii Europene, Politica de vecinatate a UE

Apreciati acest articol

5.00

Lucrari.ro - Librarie On-Line

 

Administratie publica

Agricultura / Agronomie

Criminalistica

Drept bancar

Drept civil

Drept comercial

Drept comunitar

Drept constitutional

Dreptul familiei

Drept financiar - fiscal

Drept international privat

Drept international public

Dreptul muncii

Drept penal

Drept executional penal

Drept procesual civil

Drept procesual penal

Proprietate intelectuala

Dreptul sanatatii

Dreptul mediului

Drepturile omului

Drept roman

Istoria statului si dreptului

Psihologie judiciara

Religie

Sociologie juridica

Teoria generala a dreptului

Dreptul transporturilor